Annonce
Østjylland

Ny skole bød velkommen til 319 elever: Jeg regner med lidt rod og kaos i starten

Formand Uffe Jensen (til venstre) og næstformand Palle Lankjær, henholdsvis borgmester i Odder og lokalformand for LO i Skanderborg, påtog sig den symbolske opgave med at plante et kastanjetræ. Træet blev plantet i et kar for at symbolisere, at adressen på Strandpromenaden blot er midlertidig. Foto: Søren Gylling
Mandag var der første skoledag for elever, personale og ledelse på FGU Sydøstjylland, der har hovedafdeling i Horsens.

Horsens: Et ungt, men fuldt levedygtigt kastanjetræ blev mandag formiddag plantet i et kar på FGU Sydøstjyllands nye hovedadresse på Strandpromenaden i Horsens.

Træet skulle ikke blot symbolisere en ny hverdag for mere end 300 unge, der havde første skoledag, men ligeledes en ny hverdag for uddannelsens personalegruppe og ledelse.

Dagen udgjorde således første skoledag i FGU Sydøstjyllands historie.

- Træet skal symbolisere noget, der vokser sig stort, for selvom vi er klar til at tage imod eleverne i dag, er vi endnu ikke færdige med at forme skolen. Det skal elever og personale bidrage til, siger Gitte Blaabjerg Jensen, direktør for FGU Sydøstjylland siden 1. januar 2019.

Hun lægger ikke skjul på, at der er blevet løbet stærkt for at have et uddannelsesforløb klar til første skoledag.

- Men når vi planter et træ i stedet for et frø, er det jo, fordi FGU'en står på tre succesfulde skolesystemer og ikke skal starte fra bunden. Vi er et træ, der allerede er i vækst, siger hun.

FGU, forberedende grunduddannelse, er et nyt skoletilbud for unge, der enten ikke er klar til eller er i tvivl om valg af ungdomsuddannelse. Under uddannelsesforløbet vil de få mulighed for at prøve forskellige retninger, inden de lægger sig fast på et hovedspor, der skal forberede dem til uddannelse eller job.

Annonce

Når vi planter et træ i stedet for et frø, er det jo, fordi FGU'en står på tre succesfulde skolesystemer og ikke skal starte fra bunden. Vi er et træ, der allerede er i vækst.

Gitte Blaabjerg Jensen

Det giver mig lyst

FGU Sydøstjylland, der har overtaget elever fra blandt andet VUC og produktionskolerne, breder sig over Horsens, Hedensted, Odder, Skanderborg og Samsø kommuner.

I Horsens har FGU Sydøstjylland to adresser, på Strandpromenaden på samme adresse som Learnmark og på Vågøvej i den tidligere produktionsskole, og på begge adresser bød Gitte Blaabjerg og bestyrelsesformand Uffe Jensen mandag velkommen til en pæn gruppe elever.

På Vågøvej begyndte 157 elever, og på Strandpromenaden havde 162 elever første skoledag.

Det gjaldt blandt andre Jakob Birk Sørensen fra Torsted, der i starten af sommeren blev færdig på Gylling Efterskole.

- Jeg vil gerne afklares med, hvad jeg skal i fremtiden, og jeg håber, det bliver godt at gå her, siger han, der er positivt indstillet, selvom FGU'en endnu er helt ny og uprøvet.

- Jeg regner med, der bliver lidt rod og kaos i starten. Men jeg kan godt lide, at vi får løn for at gå her. Det giver mig lyst til at være her, siger Jakob Birk Sørensen.

Ekstra elever fra Hedensted

Elevtallet i Horsens er fra start unaturligt højt. Det skyldes, at Hedensted Kommune ikke er lykkedes med at finde egnede lokaler i tide, og eleverne fra Hedensted Kommune skal derfor gå i skole i Horsens, indtil der findes lokaler i Hedensted.

Blandt dem, der skal tage turen fra Hedensted Kommune, er veninderne Isabella Nielsen og Ronja Frederiksen, der bor i Aale.

De kommer begge direkte fra 9. klasse.

- Jeg blev henvist hertil af min UU-vejleder, og jeg håber, at jeg bliver klogere på, hvilken uddannelse jeg vil tage, når jeg er færdig, siger Isabella Nielsen.

Afklaring er også et nøgleord for hendes veninde.

- Jeg håber at få nogle gode venner og komme godt videre. FGU'en skal gerne gøre mig klogere på, hvad jeg vil fremover, siger Ronja Frederiksen.

Foruden de 319 elever, der mandag begyndte på FGU i Horsens, er yderligere cirka 100 i gang med praktik i forbindelse med deres erhvervsuddannelse. Således er mere end 400 elever tilknyttet FGU Sydøstjylland i Horsens.

FGU

FGU, forberedende grunduddannelse, er et skoletilbud for unge mellem 16 og 25 år, der ikke er klar til at tage en ungdomsuddannelse, ikke har fuldtidsarbejde eller ikke er afklaret i forhold til, hvad de vil.

FGU'en erstatter de forberedende grunduddannelsestilbud til unge mellem 16 og 25 år, der tidligere fandtes på VUC, produktionsskolerne, erhvervsgrunduddannelsen og den kombinerede ungdomsuddannelse.

FGU'en skal afklare og kvalificere de unge til at vælge deres rette vej mod uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Uddannelsen er op til to år i varighed og rummer et basisforløb og tre hovedspor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.

Horsens Kommune har sammen med Hedensted, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner etableret FGU Sydøstjylland, som foreløbig har hovedafdeling på Strandpromenaden i Horsens. Institutionen leder efter en permanent adresse.

Gitte Blaabjerg Jensen er ansat som direktør for FGU Sydøstjylland. Odders borgmester Uffe Jensen (V) er bestyrelsesformand.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Biografgængere undrer sig over manglende evakuering: Men det var helt efter bogen, forklarer centerchef

AGF

AGF gik mål-amok i Farum

Leder For abonnenter

Kloge ord om vanddragen: Vent med at flytte den

Vanddragen synger nu på sidste vers på Store Torv, efter at Aarhus Byråd onsdag besluttede, at den skal fjernes fra torvet og formentlig erstattes med noget andet kunst på stedet. Tilsyneladende har beslutningen bred opbakning i befolkningen - på en afstemning på stiften.dk forleden stemte 60 procent af deltagerne for, at den skal væk. Så det giver ikke nogen mening at diskutere længere, om den skal blive stående eller ej. Den sag er afgjort. Til gengæld giver det masser af mening at se fremad og diskutere, hvad der skal ske med torvet, når 'Torvenes Brøndsløjfe', som Vanddragen rettelig hedder, er væk. Den diskussion startede så småt på byrådsmødet, hvor et par klarsynede politikere hævede stemmen. SF's Jan Ravn Christensen manede til besindighed og advarede mod, at Vanddragen bliver fjernet over hals og hoved og efterlader et stort hul i torvets belægning, som derefter skal repareres for igen at blive brudt op, når en ny udsmykning er klar. Dér har han en vigtig pointe. Det vil være spild af penge at fjerne Vanddragen, før noget nyt er klar. DF's Knud N. Mathiesen har også en pointe i, at det er uværdigt og uhensigtsmæssigt at gemme dragen væk i et depot. Så han slår til lyd for, at der med det samme findes en ny placering, hvor kunstværket spiller bedre sammen med omgivelserne, end det var tilfældet på Store Torv. Og at private bygherrer kunne tænkes at ville sponsorere en flytning til et nyt område, hvor de har gang i noget byggeri, er vel heller ikke utænkeligt. Så lad os følge deres gode råd og få gang i en proces, som både handler om at give Store Torv en indretning og noget kunst eller udsmykning, som kan give mere liv på torvet, samt finder et nyt og bedre sted til Vanddragen. Lad os straks komme i gang med at diskutere det. Knud N. Mathiesen nævner selv Aarhus Ø, som et oplagt sted til Vanddragen, men ville det ikke bare blive samme historie dér, som det var på Store Torv: at vinden spreder vandet ud over et større område. Måske et kommende torv eller grønt område på Godsbane-området ville være mere velegnet?

Annonce