Annonce
Aarhus

Ny treårig billedkunstlinje for unge

Aarhus Billed- og Medieskole modtager midler til deres kunstneriske linje for unge talentspirer mellem 16 og 22 år og kan nu fremover tilbyde et treårigt billedkunstnerisk grundkursus for byens kreative unge. Pressebillede

AARHUS: Som led i Aarhus Kommunes kulturpolitik 2017-2020 har man valgt at afsætte midler til en BGK - et Billedkunstnerisk Grundkursus - for unge. Midlerne går til Aarhus Billed- og Medieskole med et årligt beløb til driften af en opgraderet talentlinje.

Skolen har allerede fokus på udvikling af talent på billedkunstområdet og vil fra sommeren 2017 udvide den toårige talentlinje med et ekstra år. Nu går arbejdet i gang med at udvikle en 3-årig BGK på linje med Musikskolernes MGK.

Rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune Rabih Azad-Ahmed, som har været med til at udforme den nye kulturpolitik, siger om Aarhus Billed- og Medieskoles arbejde:

- Der bliver sået frø og talentspirer, så kunst og kultur også i fremtiden kan skabes af lokale kunstnere i Aarhus.

Leder af Aarhus Billed- og Medieskole Hanne Algot Jeppesen ser støtten som afgørende for de unges talentudvikling.

- Den treårige BGK er med til at fuldende de indsatser, vi finder væsentlige og det åbner for helt nye muligheder for de kreative 16-22-årige i Aarhus og omegn, fortæller hun.

Den nye linje er et fritidsforløb udviklet til at man som ung - med et kunstnerisk gen - frem mod videregående uddannelser, kan udvikle sine evner og muligheder sideløbende med gymnasiet, HF og lignende.

Aarhus Billed- og Medieskole ser frem til at fejre de nytilkomne midler samt skolens 10 års fødselsdag ved åbningen af en fødselsdagsudstilling i Aarhus Rådhushal 27. april kl. 15.30-17.45 med åbningstale af kulturrådmanden.

pcb

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Vand oversvømmer kørebanen på E45: Kraftige opbremsninger giver farlige situationer

Annonce