Annonce
Aarhus

Ny undersøgelse: Hver femte forening efterlyser flere og bedre faciliteter i Aarhus

Der mangler især flere idrætsfaciliteter og i en bedre stand, lyder det fra hver femte forening i Aarhus, ifølge en ny foreningsundersøgelse. Arkivfoto: Jens Thaysen
Ny undersøgelse af foreningslivet i Aarhus viser tilfredshed med økonomi, men udbredt mangel på flere og bedre lokaler.

AARHUS: Mens foreningerne i Aarhus overordnet set er tilfredse med deres økonomi, deres evne til selv at skaffe sig indtægter og deres samarbejde med kommunen er der særligt to steder, det halter: Adgangen til lokaler og faciliteter og vedligeholdelsen af dem.

Det viser en ny undersøgelse, "Foreningsliv i Aarhus Kommune", som Idrættens Analyseinstitut og Videnscenter for Folkeoplysning har udarbejdet for  Aarhus Kommune.

"Der mangler massivt vedligehold af de eksisterende faciliteter. Der mangler dog endnu mere nye faciliteter, som både passer til idrætterne, men også giver mulighed for at kunne give alle et passende tilbud,” skriver en formand for en idrætsforening som en kommentar til den  spørgeskemaundersøgelse han/hun har udfyldt.

Annonce

Undersøgelsen er baseret på svar fra 291 ud af 930 spurgte foreninger, det svarer til en svarprocent på 31.

Flertallet af foreningerne ser generelt ud til være tilfredse med deres faciliteter. Tre ud af fire svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med faciliteterne til foreningens aktiviteter, mens 16 pct. svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse med disse.

For få lokaler begrænser aktiviteter

Men mere end hver femte - 23 procent - er utilfredse eller meget utilfredse med antallet af lokaler, som foreningen har til rådighed.  Det er især idrætsforeningerne, der er mest utilfredse med mængden af faciliteter til rådighed.

Det uddybes af formanden fra en idrætsforening:

”Vi mangler kraftigt en multihal mere. DGI vurderer, at vi taber et sted mellem 10-20 pct. kapacitet af medlemsantal på ungdomssiden, da de ikke kan komme til. Vi har lange ventelister.”

Afsluttende er foreningerne blevet bedt om at vurdere, hvor tilfredse eller utilfredse de er med faciliteternes stand.

Annonce

Hver femte utilfreds med standen

Her svarer seks ud af ti (59 procent), at de er tilfredse eller meget tilfredse med faciliteternes stand, men også her er der en relativt stor utilfredshed, hvor hver femte svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse med standen.

Det ser ifølge undersøgelse ud til, at tilfredsheden med faciliteternes stand er en smule mindre blandt de foreninger, der bruger kommunale faciliteter end blandt foreninger, der har deres egne faciliteter eller bor til leje.

Undersøgelse i Aarhus

I undersøgelsen "Foreningsliv i Aarhus Kommune", 2021, er samtlige folkeoplysende foreninger i Aarhus Kommune blevet inviteret til at deltage.

Fraregnet aftenskolerne er der i alt 955 folkeoplysende foreninger i kommunen bestående af 621 idrætsforeninger, 20 pensionistforeninger, 16 politiske foreninger, 22 religiøse foreninger, 64 uniformerede korps og 212 "øvrige foreningstyper".

I alt er 930 foreninger blevet inviteret til undersøgelsen, som 291 har svaret på, heraf 200 idrætsforeninger.

Formanden for en idrætsforening fortæller i undersøgelsen om standen af deres faciliteter:

”Vores fodboldbane er ikke engang den værste i Aarhus, og det siger virkelig meget om de andre. På vores bane er der store områder uden græs, banen er mere ujævn end en brostensvej, og i den ene ende hælder banen skråt nedad.”

Annonce

Flere medlemmer

Undersøgelsen viser også, at godt halvdelen af foreningerne har fået flere medlemmer de seneste år, mens en mindre del har fået færre medlemmer.

Væksten i antallet af medlemmer sker på tværs af foreningerne, og det ser ud til, at de de største foreninger får flest nye medlemmer.

Antallet af medlemmer i foreningerne er vokset med 10.000 fra 2016 til 2019.

Samtidig er andelen af personer i Aarhus Kommune, der er medlemmer af en forening, er steget fra 29,4 procent i 2016 til 31,1 procent i 2019. Og det er en del af forklaringen på det øgede pres på lokalerne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce