Annonce
Aarhus

Nybagte arkitekters vision: DSB's værksted skal forvandles til grøn, kreativ korridor

Aisha Mahjoub Seeberg og Nicolai Duedahl Hende har skabt en model af projektet. Her er de med den del, der indeholder den høje bygning til Naturhistorisk Museum. Foto: Axel Schütt

To arkitektstuderende vil med projekt give fabriksområde i Sonnesgade tilbage til århusianerne.

AARHUS: I årevis er der blevet repareret tog i DSBs bygninger i Sonnesgade. De ligger der, uden ret mange kender til dem. Men med start 2024 og senest i 2030 forlader DSB Vedligehold stedet og flytter til Årslev, og derfor er der lige nu frit spil for gode ideer og udfoldelser.

Det har to arkitektstuderende benyttet sig af. Som afgangsopgave for uddannelsen på Arkitektskolen i Aarhus har de lavet et spændende projekt for området, der ligger op til Godsbanen.

Aisha Mahjoub Seeberg, 28 år, og Nicolai Duedahl Hende, 27 år, viser deres projekt sammen med 87 andre studerende på en udstilling i Rådhushallen i Aarhus i de her dage.

- Vi har set på den attraktive grund i Sonnesgade 21, der er en del af byens gamle godsbaneareal, og har et forslag til, hvordan den kan gøres til en attraktiv ny bydel, der flettes sammen med byens vestlige grønne korridor, siger de to.

Annonce

Udstillingen

Rådhushallen, Aarhus. 70 afgangsprojekter fra 80 nyuddannede arkitekter.

Udstillingen åbnede 29. juni og kan ses til 23. juli.

Åbningstider: Hverdage 10-17, lørdag 10-12. Søndag lukket.

Temaet i år er All-round og går ud pa at vise fagets bredde, dybde og relevans. All-round oversættes med alsidig, mangesidig, talentfuld og universal, og det kendetegner de studerende og deres valg af afgangsprojekter.

Robust bydel

- Aarhus vokser hastigt. Byen er under store forandringer, befolkningen stiger og bygrænsen udvides. Det er derfor ikke kun væsentligt, hvordan Aarhus vokser i sin udstrækning, men især hvordan midtbyen fortættes, siger Aisha Mahjoub Seeberg og Nicolai Duedahl Hende og betegner Sonnesgade 21 som et særligt sted.

- Det lægger op til en diskussion om den fremtidige udvikling af de store industriområder, som ligger centralt i byen. Området ligger som det sidste punkt i den vestlige grønne korridor. Her har 150 års togdrift skabt helt unikke naturforhold i et isoleret område, siger de.

Aisha Mahjoub Seeberg og Nicolai Duedahl Hende vil give området tilbage til århusianerne ved at skabe en robust bydel, der binder Frederiksbjerg sammen med det nye Aarhus K, hvor K står for kreativitet og kultur. Dermed forankres godsbanearealerne som en fast kerne i midtbyen. Ved at forbinde den vestlige kile med Sonnesgade 21 sikres et grønt areal for den fremtidige tætte by.

Denne cykelbro skal forbinde Godsbanearealet med Frederiksbjerg.

Cykelbro

- På sporet af den gamle industri vokser en ny bydel frem, et sammensat og spraglet bykvarter, som summer af forskellige aktiviteter alle døgnets timer. Det skal være indbundet af et nyt vestligt promenadebånd, der ender i et grønt offentligt fyrtårn. Her vil besøgende uundgåeligt drages af det flimrende lys under Ringgadebroen, siger Aisha Mahjoub Seeberg og Nicolai Duedahl, der i øvrigt for få år siden vandt en konkurrence om at gentænke jernbanestationer.

De vil lave en cykelbro over togskinnerne, så Godsbanearealet bliver bundet sammen med Frederiksbjerg og den øvrige del af byen, og broen skal bringe folk i nærheden af et stop for letbanen.

Her ses, hvordan de to arkitekter tænker området brugt.

Et vandbånd

De vil også give ådalen tilbage til byen, så området får tre ben at stå på. Et gammelt vådareal skal moderniseres og vandet samles, banelegemet skal forlænges, og der skal laves en grøn sti langs det. De vil også have Naturhistorisk Museum - eller en afdeling af det - ned på området i en høj bygning.

De har talt med Naturhistorisk Museum om projektet for området, der er "et hotspot for biodiversitet", som de kalder det.

- Der vokser planter og er insekter, som ikke findes i andre områder af byen - fra Sydafrika og Sydeuropa. De er kommet med godstogene sydfra og er faldet ned på skinneområdet, når togene har kørt frem og tilbage, siger Aisha Mahjoub Seeberg og Nicolai Duedahl, der også vil lave et langt regnvandsspejl. Lige nu flyder regnvandet på området og forsvinder, men de vil etablere et såkaldt vandbånd.

En sti skal gå til Ringgadebroen.

Biler fylder for meget

- Vi vil markere kanten af banegraven og lægge os op til Brabrandstien med et naturbånd, og vi vil lave en supercykelsti og en cykelbro til Frederiksbjerg med tilkobling til letbanen, så Frederiksbjerg bliver en del af Aarhus K, og vi får en bæredygtig, voksende by. Der er kvalitet i meget af det, der er på stedet, og vi vil gerne bevare skiftespor og skinner som en del af belægningen. Boliger skal ikke fylde det hele. Der skal være appel til aktivitet og i øvrigt også plads til håndværkere og fælles kontorfaciliteter, så folk kan bo tæt på deres arbejde, siger Aisha Mahjoub Seeberg og Nicolai Duedahl Hende.

De vil lave nye veje, og meget skal være for gående. Bilerne fylder for meget nu, synes de.

Den høje bygning er tiltænkt Naturhistorisk Museum.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Gå - lad Aarhus bliver Danmarks gå-by nr. 1

Bølgerne går højt omkring byudviklingen i Aarhus, og denne avis har sammen med FO netop afholdt et offentligt møde derom på rådhuset. Der var mødt omkring 500 op til mødet (om det er mange i en by med 300.000 indbyggere, skal jeg ikke kunne sige), og det har allerede forårsaget et par læserbreve. I dag (21. ds.) et af Svend Carstensen, der anbefaler at bygge boliger i midtbyen uden parkeringspladser. Man må så købe sig til en parkeringsplads eller/og cykle. Begge synspunkter – boliger uden parkeringspladser og at cykle – var fremme på mødet. Det at cykle blev fremhævet igen og igen og bliver det i øvrigt meget ofte alle steder. Og det er helt sikkert også sundt og ikke miljøbelastende. Men hvorfor er der aldrig én, der nævner, at man kan gå. Det er da helt uden mekanisk hjælpemiddel af nogen art og lever på den måde fuldstændig op til ønskerne om at nedsætte køb af al industrielt fremstillet. At vi så ikke når målet (i fht. CO2-udledning, red.) alligevel, er noget helt andet. Der skal globale krav om indskrænkninger på flyrejser, al godstrafik over på bane, og næste bilkøb skal være en el- eller hybridbil. Men det at gå er dejligt, sundt, og du ser og oplever meget mere, end hvis du sidder i egen bil eller i et offentligt transportmiddel. Selv bor jeg på Langenæs og bruger aldrig bilen, hvis jeg skal ind til midtbyen. Det tager et kvarter til tyve minutter, så er du ved banegården eller rådhuset, og fem minutter mere, så er du ved domkirken. GÅ-GÅ-GÅ. Lad Aarhus bliver Danmarks gå-by nr. 1, og lad København, som vi alligevel ikke kan nå, forblive Danmarks cykelby nr. 1.

Annonce