Annonce
Aarhus

Nye plejehjem er på vej i Beder, Tilst og Risskov

100 nye plejeboliger i Generationernes Hus på Aarhus Ø skal stå færdige i 2020. Nu er Aarhus Kommune klar med en boligplan, der slår tonen an til nye plejehjem i Beder, Tilst og Risskov. Også ved de byggerier skal samspillet mellem børn, voksne og ældre tænkes ind. Generationernes Hus er tegnet af arkitekterne er KPF Arkitekter AS og RUM as.

Der truer lange ventelister til plejehjemspladser i Aarhus Kommune. Derfor ser en ny og omfattende boligplan dagens lys.

Aarhus: Tre nye plejehjem.

Det er nogle af elementer i en ny boligplan, som Aarhus Kommune sender i høring. Planen skal sikre, at der ikke bliver alenlange ventelister til plejehjem i Aarhus Kommune.

- Boligplanen viser rettidig omhu. For vi ser på kort sigt, at vi allerede har venteliste, som ellers vil være stigende, da vi bliver flere og flere ældre. Vi skal både bygge nyt og bygge om, siger Jette Skive (DF), rådmand, Sundhed og Omsorg.

Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune skal de næste fem år bygge nyt og bygge om for 206 millioner kroner. Forventningen er, at der skal bruges omkring 55 millioner kommunale kroner.

Annonce

Boligplan

Magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune er klar med en ny boligplan på ældreområdet. Finansieringen af boligplan for 2018-2022 er på plads. Det drejer sig om i alt ca. 206 millioner kroner, og den kommunale andel er på ca. 55 millioner kroner.For perioden 2023-2026 vil det koste ca. 450 millioner kroner at bygge som planlagt. Heraf udgør den kommunale andel, som ikke er finansieret, knap 100 millioner kroner.

Boligplan 2017 er baseret på en analyse fra Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK). På baggrund af denne analyse forventes der at blive behov for yderligere 130 plejeboliger på femårs sigt. Det behov forventes at vokse til i alt 380 nye plejeboliger på tiårs sigt.

Der er 2.354 plejeboliger i Aarhus, når de 100 nye plejeboliger i Generationernes Hus på Aarhus Ø står færdige i 2020. Behovet forventes at stige til 2.734 i år 2027.

Plejehjem opdateres

Pengene går blandt andet til etablering af tre nye plejehjem i Beder, Tilst og Risskov.

Det foreslår magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg i en ny boligplan, som sendes i høring.

- Plejehjem i dag er ikke som for 10-20 år siden, og derfor er det nødvendigt også med en opdatering af nogle plejehjem. Boligplanen vil fortsætte det arbejde, hvor vi ændrer institutioner til hjem, hvor du kan føle dig hjemme. Det sker både i byggeriet men også i indretningen, maden og den omsorg og tone, som er på plejehjemmet, siger Jette Skive.

Borgere vil oftest gerne kunne finde et plejehjem tæt på, hvor de selv har boet.

Det forsøger Sundhed og Omsorg at tage højde for med placeringen af nye plejehjem, som er fordelt i de by- og landområder, hvor prognoserne viser den største befolkningsudvikling.

380 nye pladser

Samtidig arbejder Sundhed og Omsorg for at skabe bro mellem generationer.

Det sker for eksempel i Generationernes Hus på Aarhus Ø, hvor der vil opstå et nyt mix mellem generationer.

Målet er, at der de næste fem år skal skabes 130 ekstra plejehjemboliger. Over de næste 10 år forventes behovet at stige til i alt 380 nye pladser. Finansieringen til de første fem år er på plads, mens der skal findes kommunal finansiering til de følgende fem år for yderligere knap 100 millioner kroner.

Boligplanen kommer i høring nu og frem til 24. juli. Byrådet forventes at få Boligplanen til 1. behandling i august.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Annonce