Annonce
Aarhus

Nye tider: De unge rykker ind i det gamle teater

Den Uendelige Historie var fortryllende og blev topscorer blandt forestillingerne. Foto: Axel Schütt
Målrettet indsats gør unge til største gruppe blandt publikum.

AARHUS: I det gode, gamle traditionelle teater i Aarhus kommer naturligvis kun et ældre publikum …

… det er måske den forestilling, vi har. Og engang var den rigtig.

Men sådan er det ikke mere. Mange børn og unge kommer nemlig i det 118 år gamle Aarhus Teater.

En ny opgørelse, som teatret selv har lavet for sæsonen 2018-19, viser, at næsten 40 procent af dem, der sætter sig på sæderne i de fire sale, er børn og unge, og samlet set er de den største gruppe blandt publikum.

Samtidig er det samlede antal tilskuere for sæsonen ni procent over budget (105.868), men dog mindre end rekordsæsonen 2017/18 på grund af ombygning af Store Scene. Tilmed er hver tredje publikummer under 25 år.

Forklaringen på ændringen er, at Aarhus Teater i fire år har haft et særligt fokus på børn og unge. I 2015 udgjorde den unge målgruppe knap 25 procent af det samlede publikum, og i dag er hver tredje af teatrets publikum under 25 år.

Den markante udvikling skyldes en målrettet indsats mod skoler, familier og de svære "løssalgsunge" for at gøre teatret attraktivt.

En effektiv billetprispolitik (65 kroner til alle forestillinger), et relevant repertoire og en professionel læringsafdeling, der årligt er i kontakt med omkring 4.000 børn, unge, lærere og forældre, er de tre primære grunde til, at 39.050 børn, unge og studerende fandt vej til billetlugerne i sæson 2018/19, mener teatret.

- Det er meget glædeligt, at hver tredje af vores publikum nu er under 25 år. Det har været en central del af vores publikumsstrategi at øge de unges interesse for Aarhus Teater. Det ser nu ud til at lykkes, og det giver mig grund til at være optimistisk på teatrets vegne i forhold til et stort fremtidigt publikum, siger direktør Allan Aagaard i en pressemeddelelse.

Annonce

Den Uendelige historie trak flest

Det samlede antal besøgende i sæson 2018/19 var 105.868 mod 116.805 i sæsonen før. Faldet skyldes en markant afkortning af (høj)sæsonen, hvor det ikke var muligt at spille i august, september og oktober på grund af en omfattende ombygning af Aarhus Teaters Store Scene.

Sæsonens højdespringere på billetsalg var familieforestillingen Den uendelige historie (26.816), genopsætning af Reumert-vinderen Erasmus Montanus (17.881), glamrockmusicalen The Rocky Horror Show (16.411) og dramatiseringen af Johs. V. Jensens roman Kongens Fald (14.268) – alle på Store Scene.

På den næststørste scene Scala var det sådan: Soyas klassiker Parasitterne (8.045) og Lars von Triers Dancer in the Dark (7.094).

På de små scener var der særlig rift om det nyskrevne stykke Audition (1.584) og Sarah Kane-nyklassikeren 4:48 Psychosis (1.141). Sidstnævnte var Reumert-nomineret i kategorierne Årets Skuespil, Årets Kvindelige (Mette Døssing) og Årets instruktør, som blev vundet af Aarhus Teaters husinstruktør Sargun Oshana.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

En stemning af første skoledag: 169 århusianere havde en fest med at blive danske statsborgere

Læserbrev

Læserbrev: Kampen og forståelsen for de 1000 flere sygeplejersker har været en lang fagpolitisk vandring, men dog et skridt på vejen

Vejen til de "1000 flere sygeplejersker" har været en overordentlig lang vandring. Det politiske liv har haft svært ved at erkende, at det er nødvendigt at øge den daglige bemanding m.h.b. på faglighed og bedre arbejdsmiljø, altså en faglig forsvarlig normering på alle døgnets tidspunkter. Den fælles udfordring bliver nu at skaffe de fornødne sygeplejersketimer svarende til 1000 sygeplejersker på landsplan. For Region Midtjylland svarer det til 215 sygeplejersker. Muligheden for deltidsansatte for at komme op i tid kom efter krav fra de faglige organisationer ind i overenskomsten i 2007. Et krav, der blev rejst, fordi mange arbejdspladser spekulerede i deltidsstillinger. Arbejdsmiljøet på regionernes hospitaler er i dag generelt for belastende for sygeplejersker som for SOSU-assistenter. Hver 7. nyuddannede sygeplejerske har inden for sine første tre år oplevet at gå ned med stress - noget, som desværre kan følge dem resten af deres arbejdsliv. I dag skal sygeplejersker nå de samme opgaver på 38 minutter, som de i 2001 havde 60 minutter til. Der er således en klart øget arbejdsbelastning - det slider på krop og sjæl. Det er derfor nødvendigt med bedre normeringer og flere ansatte på vores hospitaler. De "1000 flere sygeplejersker" bidrager hertil, men det er kun en start og kan ikke stå alene. Det er nødvendigt, at der samtidig uddannes flere, både sygeplejersker og sosu-assistenter, at man mindsker frafaldet på uddannelserne og sikrer en god introduktion til nyuddannede – nyansatte. Bedre arbejdsvilkår kunne samtidig bidrage til en tilbagerekruttering af sygeplejersker til sygeplejefaget. Enhedslistens har gennem de seneste år i regionsrådet søgt at fremme en debat om, hvordan vi sikrer et bedre arbejdsmiljø, og hvad der skal til på arbejdspladserne. Det har bl.a. affødt, at der nu er nedsat et politisk udvalg, som skal arbejde med dette tema. Skal det lykkes, kan det kun ske i samarbejde med de ansatte, deres faglige organisationer og gennem en større fælles erkendelse af de faktiske arbejdsforhold på arbejdspladserne. Region Midts egne tal for 2019 viser, at sygeplejersker og SOSU-assistenter har haft over- og merarbejde og udbetalt sjette ferieuge svarende til over 100 millioner. Hertil kommer et massivt brug af eksterne og interne vikarer svarende til cirka 100 millioner. Ansatte sygeplejersker har ydet en ekstra indsats i form af fleksibilitetsaftaler. Fordi der er klar diskrepans mellem opgaver og fast ansat personale, er det alt sammen noget, som tages i brug, for at få dagligdagen til at hænge sammen. Disse løsninger giver desværre ikke faglig kontinuitet og ro omkring arbejdsopgaver og planlægning og bidrager derfor ikke afgørende til forbedring af arbejdsmiljøet. De grundlæggende og udviklende opgaver kommer til at hvile på det faste personale. I stedet for den øgede udbetaling af over- og merarbejde og vikarbrug ser Enhedslisten hellere, at der uddannes og ansættes flere sygeplejersker og SOSU-assistenter i afdelingerne. 1. november var der alene 138 ubesatte sygeplejerskestillinger i regionen. I spørgsmålet om at skaffe det nødvendige personale spiller ret til fuldtidsansættelse en væsentlig rolle, hvilket da også er indgået i de politiske debatter i såvel hospitalsudvalg som forretningsudvalg. At eksempelvis nyuddannede starter på fuld tid understøttet af en god introduktion, med henblik på få godt fat i faget. Målet har ikke været at tvinge ansatte op i tid, som påstået af visse. Enhedslisten mener, at ret til fuld tid skal kombineres med ret til afspadsering af tillæg for aften-/natarbejde og weekendtillæg, så den enkelte sygeplejerske selv har mulighed for at aftale en reduceret effektiv arbejdstid. Eksempelvis vil afspadsering af weekendtjeneste hver anden weekend reducere en fuldtidsstilling til 34 effektive timer om ugen – men med fuld løn og pension. Ligeledes må også sikres mulighed for afspadsering af optjent over- og merarbejde. Det kan ikke være rigtigt, at den ansatte selv skal betale for et belastet arbejdsmiljø ved at gå ned i tid, gå ned i løn og i sidste ende gå ned i pension. Fuldtidsansættelse vil generelt sikre bedre pensionsvilkår for den ansatte. Erfaringerne fra islandske sygeplejersker viser, at det ligeledes vil fremme ligestilling og ligeløn.

Aarhus For abonnenter

Vandchef vil forebygge katastrofer: Ønsker flere engsøer ved Aarhus

Aarhus For abonnenter

Ombudsmand trækkes ind i sag om privatisering af veje i Aarhus: Er der sket lovbrud og fiflet med sandheden?

Annonce