Annonce
KLUMME

Nytårsforsæt: Skal det være nu, du får gjort op med de alt for mange interne møder? Pas på dette greb

Det dræner, koster og frustrerer at deltage i dårlige møder, og det er den enkeltaktivitet, der koster allerflest lønkroner.

Men før du kaster dig over simple udmeldinger, som for eksempel at alle møder skal reduceres med 25 procent eller kun må vare 20 minutter, så tænkt dig om. Det giver bagslag. Der er kun én vej til færre møder: Bedre møder!

Tænk på sidste gang I mødtes for at drøfte et komplekst problem, vendte det fra alle tænkelige vinkler og nåede frem til en vej videre. Var det ikke opløftende at være en del af et hold, der rykker? Og var du ikke topmotiveret for at gå tilbage og løfte de opgaver, I havde aftalt?

Samarbejde driver en virksomhed fremad, og møderne er mediet til netop dette. Beslutninger taget uden for møder bliver sjældent eksekveret helt optimalt, enten fordi det kræver for meget bilateral koordinering, eller fordi vigtige argumenter overses i processen.

Derfor giver det bagslag at definere regler for møder, som får folk til at frygte at indkalde til et møde, eller som får dem til at undlade at tage svære emner op på mødet, fordi mødet jo ikke må blive for langt.

Annonce

Bedre møder giver færre møder

De dygtigste virksomheder arbejder mod en kultur, hvor hvert eneste møde designes med omtanke hver gang.

Der skal være en dagsorden. Formålet med mødet skal være klart. Punkterne på dagsorden skal være få.

Det skal klart fremgå, hvorfor temaer skal diskuteres, og hvad der skal komme ud af det. Bilag skal være skarpe og fremsendes med en læsevejledning om, hvad der er vigtigt.

Sagt med andre ord skal dagsordenen prioriteres, kvalificeres og motiveres hver eneste gang.

Det skaber nemlig en klarhed, som gør det let at forberede sig og bidrage på selve mødet. Det giver møder af høj kvalitet. De handlinger, mødet har skabt, bliver eksekveret uden et utal af opfølgende møder.

Undersøgelser fra forskergruppen bag The Cambridge Handbook of Meetings Science peger på, at op til halvdelen af alle interne møder kun er nødvendige, fordi kvaliteten af et tidligere møde var for ringe.

Det er mødeleders ansvar at skabe denne klarhed. Den gode nyhed er, at det ikke kræver særlige kvalifikationer. Blot en fælles bevidsthed – drevet gennem ledelsen - om hvor vigtige møder er. I de fleste kalendere (eksempelvis Outlook) er der funktioner, der kan understøtte disse gode mødevaner, så alle husker det og får det gjort.

Lav et opgør med rituelle møder

Det gode møde har altså et klart formål, de relevante personer er til stede, og alle ved præcist, hvad der skal drøftes, hvorfor og hvad I skal nå frem til. Mødeleder har vurderet, hvor meget tid der skal bruges, og hun overholder start og sluttidspunkt, fordi hun har prioriteret i dagsordenen og kan disponere tiden.

Det dårlige møde har uklart formål, en rodet dagsorden, bilag er ubearbejdede og i værste fald blot smidt ind i en fælles folder eller fremsendt ved en eller flere mails. Tiden er fast og den samme hver gang, og mødet slutter sjældent til tiden. Mødet er rituelt, og folk møder op og kører det på rutinen.

Faste møder er godt, for de gør det muligt at indføre hele mødefri dage. Men de må aldrig blive rituelle.

Indfør mødefri dage

Så hvordan undgår man, at der indkaldes til alt for mange møder?

For det første gør kravet om en dagsorden, at en mødeleder skal tænke sig om. Det er let at følge op på, om der altid er en dagsorden, og i de stærkeste kulturer afviser alle at møde op til møder, som er uklare.

Men det er vigtigt at have faste tilbagevendende møder til de ting, der skal koordineres. Hvis vi ved, at der er møde på torsdag, så indkalder vi ikke til et ad hoc-møde tirsdag, medmindre vi virkelig kan argumentere for, at det er afgørende vigtigt for kunden. Det bidrager således til arbejdsro, at der er nogle få faste tilbagevendende møder.

Den største fordel ved faste møder er, at de ligger i kalenderen og hver enkelt kan disponere sin tid omkring dem. Og netop det gør det muligt at indføre det sidste virksomme greb til bedre mødekultur – mødefri dage.

Det er i uforstyrret tid, en medarbejder er mest effektiv. Det ved enhver, der indimellem har en hjemmearbejdsdag helt uden møder.

Et møde repræsenterer en forstyrrelse, uanset om det er et 20 minutters møde eller et tre timers-møde. Derfor er mødefri dage vigtige.

Her er de tre virksomme greb

1. Stil krav om, at der er en dagsorden til alle møder – for eksempel ved at stille et Outlook redskab til rådighed for alle.

2. Stil krav om, at alle har mødefrie dage og gerne hele uger – eksempelvis ved at arbejde bevidst med faste møder.

3. Støt op, når medarbejdere nægter at deltage i møder uden dagsorden – for eksempel ved at fremhæve det positivt, når det sker.

Klummen

  • Wenche Strømsnes er stifter og direktør i virksomheden BetterMeetings.
  • Tidligere har hun været direktør i Center for Ledelse (Aarhus og København).
  • Har du kommentarer til denne klumme, kan du kontakte Wenche Strømsnes direkte på wst@bettermeetings.as
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Prøve afkræfter mistanke: Dansk mand indlagt i Aarhus er ikke smittet med coronavirus

Leder

Kære Kina: Forstå det nu - vores ytringsfrihed kan ikke trues til tavshed

En satiretegning igen. Fra Jyllands-Posten igen. Og fordømmelser igen. Hvis ikke vi allerede vidste det her i Danmark, så er der lande og regeringer, der ikke ser på ytringsfrihed, som vi gør her i landet. Ytringsfriheden er en grundlovssikret ret, som gør, at vi kan udtrykke vores meninger og holdninger gennem bogstaver, ord, streger og tegninger om alt, hvad vi måtte mene noget om. Det være sig religion, sport, mad, dans og livet i helhed. Vi skal ikke spørge nogen om lov, før vi sætter bogstaver sammen til ord og holdninger, eller før vi får streger og farver til at udtrykke en holdning. Det er vores ret i Danmark at ytre os. Og den står nedfældet i grundlovens §77: Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres. Og hvorfor nu denne påmindelse om vores rettigheder? Fordi vores rettigheder ikke deles af alle andre lande og regeringer, hvilket Kina nu for fuld udblæsning minder os om med kravet om en offentlig undskyldning fra Jyllands-Posten og dens tegner, Niels Bo Bojesen, der i en tegning af det kinesiske flag har udskiftet den ene store stjerne og de fire små med gule coronavirusser som en tegnet kommentar til den verdensomspændende sygdomstrussel, der lige nu er højaktuel. Det er meget svært med danske øjne at se tegningen som en kritisk kommentar til Kina, men med kinesiske regeringsøjne er det lige præcist, hvad tegningen udtrykker; kritik af Kina og dermed åbenbart også en ydmygelse. Den slags er svært for Kina at acceptere - og svært for os at forstå. Men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke skal ytre os om eksempelvis coronavirussens udgangspunkt i netop Kina. Jyllands-Posten - og vi danskere - skal ikke bøje sig for pres fra hverken Kina eller andre lande. Jyllands-Posten skal stå fast på sin ret, og vi danskere skal bakke Jyllands-Posten op. Ingen tvivl om det. At det officielle Kina har lige så svært ved at forstå vores ytringsfrihed og vide rammer for at udtrykke holdninger gennem ord og streger, som vi danskere har ved at forstå deres følelse af æreskrænkelser og ydmygelser. Danmark og Kina rummer to vidt forskellige kulturer, hvilket flertallet af vi danskere godt kan se og forstå, men som det - set fra Danmark - tyder på, så har Kina meget svært ved at se, forstå og acceptere det forhold. Så hvad kan man gøre ved det? Man kan fortsætte med at tale sammen, at argumentere og fortsat gøre alt muligt for at få Kina til at indse, at i Danmark kommer vi ikke til at ændre på ytringsfriheden for at gøre andre lande og dets regeringer glade. Sådan fungerer ytringsfrihed ikke - ikke i Danmark og ikke i de andre lande, der benytter sig af samme form for demokrati, hvor borgerne frit kan tale og tegne.

Kultur For abonnenter

Krig og nye gæster påvirker hverdagen på Badehotellet: Sæson 7 balancerer fermt mellem feelgood og mere alvorsfulde takter

Annonce