Annonce
Erhverv

Nyt udspil: Landbruget gider ikke længere at holde i kø

Politikerne har brugt rigtigt mange penge på tog og letbaner, så nu er det tid til at huske vejene, lyder det fra Landbrug & Fødevarer. Arkivfoto: Claus Fisker/Scanpix

Landbruget lancerer i dag 49 anbefalinger til projekter, der kan lette trængslen for lastbiler, der kører med mad.

Svinetransporter, der brummende holder i tomgang i endeløse motorvejskøer. Mælkebiler, der fanges i byernes morgentrafik. Traktorer, der skal på en blokvogn for at komme til mekanikeren. Fødevareklyngen, der rummer alt fra klassiske landbrug til de store fødevareproducenter, spilder hvert år op mod en kvart milliard kroner på at holde i kø og indrette sig efter regler, der hører fortiden til.

Det er konklusionen i et nyt transportpolitisk udspil fra interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, som præsenteres mandag.

- Man har lagt mange store investeringer på tog, skinner og letbaner, og vi mener, at tiden nu er inde til at huske vejnettet, siger Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

Trængslen på det danske vejnet er steget med cirka otte procent over de seneste 10 år, og ifølge prognoser vil den tid, som biler kører i trængsel, stige med 66 procent frem mod 2030.

Landbrug & Fødevarer går ind i debatten, fordi hver fjerde lastbil på vejene kører med gods, der stammer fra de danske fødevareerhverv.

Nye beregninger baseret på data fra 422.000 lastbilture viser, at den gennemsnitlige tur i 2017 blev forsinket med omkring ni minutter. Det svarer til årlige meromkostninger til transport for hele fødevareerhvervet på op mod 250 millioner kroner.

- Trængslen er alvorlig, og den er stigende. Det er det, vi hører fra vores medlemmer. Vi ønsker, at politikerne kommer på forkant og ikke først reagerer, når det hele er sandet til, siger Flemming Nør-Pedersen.

Det politiske udspil rummer 49 anbefalinger med stor spændvidde.

I den ene yderlighed gør interesseorganisationen sig til fortaler for en fast vejforbindelse over Kattegat. I den modsatte ende er der forslag, der med en hurtig politisk indgriben kan gøre livet lettere for de landmænd, der færdes ude i trafikken med deres tunge landbrugskøretøjer.

Kattegatforbindelsen er topscorer med en forventet pris på omkring 58 milliarder kroner, men beregninger har vist, at den med brugerbetaling kan tilbagebetales i løbet af cirka 32 år.

- Vi er meget positive over for en Kattegatforbindelse, som virkelig vil kunne aflaste nogle af de trængsler, der ikke mindst er over Fyn. Fyn er en hovedpulsåre i den øst-vestdanske trafik, og hvis der sker noget på den fynske motorvej, så er det helt håbløst at komme på tværs af landet, siger Flemming Nør-Pedersen.

Udvidelser af motorvejene på Vestfyn og på E45 i Østjylland vil ifølge beregninger have en forrentning på fem-seks procent og dermed være en god forretning for dansk økonomi.

- Vi lever nærmest i et nulrentemiljø, og der er nogle fornuftige forrentningsgrader på alle projekterne, siger Flemming Nør-Pedersen.

Langt enklere er det at rydde op i reglerne for traktorer og andre tunge landbrugsmaskiner, som af og til færdes på vejnettet.

Fra gammel tid findes der en regel om, at visse landbrugskøretøjer kun må køre på offentlig vej mellem gården og marken. Men hvis køretøjet skal på værksted, skal det transporteres på en blokvogn, også selv om værkstedet ligger på vej hjem til gården. Det er både dyrt og generer den øvrige trafik.

- Det er regulering, som tiden er løbet fra, siger Flemming Nør-Pedersen, der i den kommende tid skal præsentere indholdet af udspillet for Folketingets transportordførere.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Ligestillingsministeren skylder stadig svar

Det glæder mig, at mit indlæg (4. november, red.) om regeringens sløvsind på ligestillingsområdet nåede frem til rette vedkommende. Ligestillingsministerens modsvar (8. november, red.) lader dog noget tilbage at ønske, så jeg håber, han læser med endnu en gang. Mogens Jensen forstår mig helt rigtigt, når han tager mig til indtægt for, at ligestillingen ikke halter i Danmark. Faktisk er Danmark det næstmest lige land i EU, kun, overgået af Sverige, ifølge en ny undersøgelse fra EU’s ligestillingsinstitut. Senest har Megafon også bedt danskerne tage stilling til, om kampen for ligestilling mellem kønnene er gået for vidt. Når 43 procent af de adspurgte erklærer sig enige i det udsagn, fortæller det mig, at danskerne generelt oplever en høj grad af lighed. Det kan Mogens Jensen jo tage med, før han taler ligestillingen længere ned, end virkeligheden tillader. Selv om det generelt går godt med ligestillingen i Danmark, mener jeg stadig, der er plads til forbedring. Det ville Mogens Jensen også vide, hvis han læste, hvad jeg skrev. Meget belejligt undlader ministeren fuldstændig at forholde sig til mine tre eksempler på steder, hvor ligestillingen er udfordret. Ligestillingsministeren skylder stadig et svar på, hvad han vil gøre for at hjælpe de mange kvinder i visse etniske minoritetsmiljøer, som lever i social kontrol uden frihed til at bestemme selv. Når Mogens Jensen undlader at forholde sig til en af vor tids største ligestillingsudfordringer, er det så, fordi han ikke har nogen svar på at løse problemstillingen? I så fald vil jeg opfordre ham til at komme i gang med arbejdet. Jeg mangler også Mogens Jensens svar på, hvordan han vil hjælpe de prostituerede, som ikke ønsker at forlade miljøet, men som i stedet ønsker rettigheder svarende til deres pligter. Hykleriet skriger jo til himlen, når socialdemokraterne med den ene hånd tager imod skattebetaling fra de prostituerede og med den anden hånd peger stigmatiserende på dem. På trods af uenigheden vil jeg rose Mogens Jensen for at afsætte midler til en undersøgelse af internetfora, hvor navnlig unge mænd opildner hinanden til diskrimination og seksuelle krænkelser mod kvinder. Det hører ingen steder hjemme, og det vil jeg gerne rose ministeren for at reagere på. Når det er sagt, savner jeg stadig Socialdemokraternes reflekterede bud på at løse nogle af vor tids største ligestillingsudfordringer. Det gælder ikke mindst i landets ghettoområder, hvor ligestilling langt fra er normen. Jeg er med på, at socialdemokraterne tror, de kan løse problemerne ved at bruge flere penge, men er det virkelig Mogens Jensens alvor at løse de store sociale udfordringer med et kursus og en kampagne til 600.000 kroner? Endelig vil jeg gerne opfordre ministeren til at tale ligestillingen op i stedet for ned. Det er muligt, at ligestillingen halter i Mogens Jensens hoved, men det generelle billede viser Danmark som et af verdens bedste lande, når det kommer til rettigheder og muligheder for alle mennesker.

Kultur

To gange L.O.C. på hjemmebane

Annonce