Annonce
Aarhus

Omdiskuteret vindmøllepark på Mejlflak skrottes

<p>Mejlflak ligger pladask midt i Aarhus Bugt - nordligere end de nuværende 10 vindmøller, som de fleste kender ved Tunø. Projektet er nu lagt i mølposen. Møllernes placering var tænkt midt ude i bugten ud Ud for Kysing og Helgenæs. Foto: Scanpix</p>

Projektet om en ny havmøllepark i Aarhus bugt sættes på standby på ubestemt tid, da nuværende rammer ikke er lønsomme, lyder det fra energiselskabet NRGi.

Projektet om en ny havmøllepark i Aarhus bugt sættes på standby på ubestemt tid, da nuværende rammer ikke er lønsomme, lyder det fra energiselskabet NRGi.

Annonce

NRGi, der ejer hovedparten af havmølleprojektet ved Mejlflak i Aarhus bugt, har foreløbigt sat deres engagement i vindmølleparken på pause. Det er ikke vedvarende protester, som er skyld i, at projektet foreløbig skrinlægges. Men derimod dårlig økonomi for det grønne projekt.

Selskabet sætter i stedet kursen mod nye og mere oplagte projekter inden for vedvarende energi. Sådan lyder det i en pressemeddelelse mandag morgen.

»Mejlflak-projektet er et ambitiøst projekt, som stempler klokkeklart ind i NRGi's vision om en vedvarende og fossilfri energiforsyning i fremtiden, men trods et stærkt samarbejde, har de faldende elpriser forhindret os i at skabe et økonomisk lønsomt projekt,« siger Søren Sørensen, der er administrerende direktør i NRGi.

Projektet blev etableret i 2010 i et samarbejde mellem el-selskaberne ved Aarhus Bugt og en vision om at opføre en vindmøllepark, der kunne dække 160.000 husstande med Co2-fri og vedvarende energi. Havvind Aarhus Bugt har været et udviklingsprojekt med formålet at afklare, om der var basis for etablering af et vindmølleprojekt ved Mejlflak.

»Det er almindelig virksomhedspraksis, at man investerer i projekter, løbende vurderer potentialet og ændrer kurs, hvis potentialet ikke er til stede længere. Vi er til for at skabe værdi for vores andelshavere, og derfor er tiden nu rigtig til at kigge efter andre projekter, der hurtigere og bedre vil kunne udfylde den opgave,« fortæller Søren Sørensen.

I samme ombæring slår direktøren fast, at koncernens fokus på markedsmodnede teknologier inden for vedvarende energi er uændret.

»Frem mod 2020 vil vi investere 1,5 milliard kroner. Desuden er vi på plads med en ny strategi og en ny division, der fortsat vil fremme den bæredygtige omstilling af vores energisystem og kigge efter nye projekter inden for vedvarende energi, som passer til koncernens vision og lever op til andelshavernes forventninger,« forklarer Søren Sørensen.

NRGi vil med den nye strategi også se udover landets grænser med hensyn til investering i vedvarende energi, idet dette vurderes nødvendigt for at sikre, at der kan findes tilstrækkeligt med lønsomme projekter.

Havvind Aarhus Bugt blev etableret i 2010 som et udviklingsprojekt og var et samarbejde mellem NRGi, Aura (Brabrand El-selskab, Galten Elværk, Viby El-værk, Østjysk Energi) og vindmøllelaug Aarhus Bugt.? NRGi's ejerandel er 76,5 procent

De totale udviklingsomkostninger har været 13,4 mio. kroner

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Aftenskolerne i Aarhus gør en kæmpe forskel

En halv million århusianere deltager årligt i aktiviteter, som de folkeoplysende skoler laver i Aarhus – det gør naturligvis en kæmpe forskel for århusianerne og byens liv. I uge 45 fejrede vi folkehøjskolernes 175-årsjubilæum – aftenskolerne er en udløber af hele den folkelige bølge, der skyllede ind over Danmark fra slutningen af 1800-tallet og frem og som er en vigtig del af det fundament, som vores demokrati står på. De folkelige bevægelser udspringer af et stort ønske om at give hele befolkningen adgang til viden og uddannelse for at understøtte en demokratisk udvikling af vores land. En del af dette ønske var oprettelse af de folkeoplysende skoler (aftenskolerne). De skulle sikre, at en bred del af borgerne – i fritiden fik mulighed for, via viden, indsigt og demokratisk kompetence, at bidrage til udviklingen af den enkelte og samfundet. I Aarhus er dette arbejde fortsat en stor succes. Succes kan måles på mange forskellige måder – her er et par bud på, hvorfor vi mener, skolerne i Aarhus er en succes. Første succeskriterie er, at rigtig mange borgere benytter sig af skolernes tilbud – og det gør århusianerne. I 2018 deltog over en halv million i en-dags-arrangementer, mens næsten 100.000 borgere deltog i aftenskolernes mere traditionelle virksomhed i form af kurser og forløb. Der er naturligvis tale om gengangere i både kursustallet og en-dags-arrangementerne. Men vi taler om tal, som tilnærmelsesvis kan sammenlignes med hhv. besøgstallene i Den Gamle By eller tilskuertallene til AGF's hjemmekampe. Så de folkeoplysende skoler er en meget vigtig del af byens kulturliv og en vigtig brik i det demokratiske og folkeoplysende arbejde. Et andet succeskriterie for os er, at skolerne også når bredt ud til forskellige befolkningsgrupper i vores by. Først og fremmest sker det, fordi aftenskolerne udbyder et utroligt bredt spektrum af kurser og tilbud. Men det sker også, fordi vi i Aarhus Byråd har prioriteret at give et tilskud til betalingen for forskellige lavindkomstgrupper. Dette tilskud kommer særligt studerende/lærlinge, pensionister og folk uden for erhverv samt handicappede til gavn. Det er grupper, som ellers ikke er de flittigste brugere af byens øvrige oplysnings- og kulturtilbud. Så også målt ud fra dette kriterie er skolerne en succes. Endelig bidrager de folkeoplysende skoler ift. rigtig mange vigtige dagsordener i vores by. De hjælper med, når vi skal give tilbud til genoptræning af mennesker med hjerne- og trafikskader eller skader i bevægeapparatet. Skolerne har også gode tilbud til borgere, som risikerer at glide ud i ensomhed, og der er tilbud med fokus på en bedre integration af borgerne i vores by. Og i samspil med bibliotekerne gør de en kæmpe indsats for folkeoplysning, litteratur og demokratisk debat, ligesom de i samarbejde med fritids- og idrætslivet gør en ganske betydelig indsats for foreningslivets trivsel og understøttelse. Så også her er der tale om en succes. Man må aldrig hvile på laurbærrene, og det gælder også aftenskoleområdet. Der har løbende været en debat om, hvorvidt vi bruger for mange midler til området på handicapområdet, og nogle har været bekymret for, at der er sket et fald i antallet af skoler over de seneste fem-syv år. Begge dele er vigtige spørgsmål at rejse, men vi synes, at der også findes nogle gode svar på dem. Først til spørgsmålet vedrørende aktiviteter for borgere med et handicap. Vi står alle tre bag det brede flertal i byrådet, der ønsker at give ALLE borgere spændende tilbud og udfordringer gennem deltagelse i aftenskolevirksomhed. Vi forestiller os, at hvis du er fysisk eller psykisk udfordret, er det ekstra godt og vigtigt at få mulighed for at deltage i spændende og varierede aktiviteter. Og det er aftenskolerne rigtig gode til at tilbyde. Hvis man er psykisk sårbar eller deprimeret, har et midlertidigt eller permanent bevægelseshandicap eller er socialt udfordret, kræver det bare nogle andre rammer, end det er tilfældet for os andre. Mindre hold og/eller flere undervisere, ja måske endda andre fysiske rammer – og det koster penge. Midler, som vi mener, et rigt samfund som det danske skal prioritere. Men der skal naturligvis også være tilbud til de øvrige borgere – og det er der. Faktisk benyttes mere end 80 procent af de samlede aftenskolepladser i Aarhus af borgere uden handicap - så der er plads til os ALLE, både dem, som må leve med et handicap, og dem som lever uden, og langt de fleste pladser bruges altså på mere traditionel aftenskoleaktivitet. Slutteligt – det er rigtigt, at der er blevet færre aftenskoler i Aarhus over årene, men nedgangen ser ud til at være stoppet, og variationen i de udbudte kurser og aktiviteter har aldrig været større, så man rammer en stor del af den århusianske befolkning med gode tilbud. Vi mener alle tre, at folkeoplysningen er en af grundstenene i det danske demokrati. Derfor et det fortsat vores ønske at sikre en stærk folkeoplysning for alle århusianere.

Annonce