Annonce
Aarhus

Omstridt ændring af ældreområdet må vente: Aarhus Byråd er bekymret for protester fra ansatte og fagforeninger

Topledelsen i Aarhus Kommunes ældrepleje har lavet en plan, der betyder omfattende forandringer af ledelseslag og kommandoveje på området. Men der er bekymring over forslaget blandt de 6.200 ansatte, og det har gjort indtryk i Aarhus Byråd. Foto: Ida Guldbæk Arentsen
Aarhus Byråd har set nærmere på det omdiskuterede forslag til en ny struktur, der skal hjælpe med at genoprette tilliden til ældreområdet. Der var positive ord om forslaget, men det endte alligevel med at blive returneret til yderligere bearbejdning. Der skal blandt andet være drøftelser med bekymrede ansatte og fagforeninger.
Annonce

AARHUS: Bekymringer fra ansatte, fagforeninger og ledergrupper gør indtryk i Aarhus Byråd.

Det stod klart onsdag aften, da Aarhus Byråd fik præsenteret et oplæg til en omfattende forvandling af ledelseslagene og kommandovejene bag ældreplejen.

I sagen om en planlagt organisationsændring indgik der blandt andet høringssvar, som er afgivet i forbindelse med topledelsens udspil til en ny organisation.

Svarene fra især fagforeninger, medarbejdergrupper og ledere vidner om store bekymringer for konsekvenserne af de varslede ændringer og gennemførelsen midt i corona-epidemien.

- Arbejdet med organisationsændringen er i sidste ende for borgernes skyld. Men den skal også gøre det nemmere at være ansat. Det er afgørende at have medarbejderne med i arbejdet for at bære forandringerne. Hvis de ikke er med, så skaber vi aldrig de ønskede løft af kvaliteten i plejen og andre tilbud til borgeren, sagde Jan Ravn Christensen (SF), byrådsmedlem og medlem af udvalget for sundhed og omsorg.

Annonce

Dialog med fagforeninger

Siden december sidste år har Aarhus Kommunes ældrepleje været ramt af flere kedelige sager.

I første omgang var der fokus på omsorgssvigt på DemensCentrum Aarhus, og siden gjaldt det lignende sager på Skæring Plejehjem og Plejehjemmet Kongsgården i Viby.

Den ny plan for ældre- og sundhedsplejen

Topledelsen i Aarhus Kommunes Sundhed og Omsorg har lavet et forslag til en ændring af organisationen bag ældre- og sygeplejen. Den nye organisation har blandt andet følgende målsætninger:

  • Borgerne oplever altid at være i centrum, at hjælpen er sammenhængende og overgangene så få og gnidningsfrie som muligt.
  • Borgerne skal opleve at få hjælp, når der er behov.
  • Borgerne skal opleve at målet er mest mulig selvhjulpenhed og uafhængighed af kommunen.
  • Borgerne skal opleve flere fællesskaber i lokalcentrene.
  • Der skal være entydige ansvarsområder med tydelig ledelse og med fokus på driften.
  • Det tydelige fokus på driften og den klare ansvarsfordeling skal sikre en stærkere driftsledelse på alle niveauer, hvilket går igen på medarbejderniveauet, der får ansvar for hver deres målgruppe.
  • Den tydelige ansvarsfordeling og entydige fokus på udvikling af driften skal styrke arbejdet med kulturændring og et forbedret pårørendesamarbejde.
  • Samtidig skal området håndtere de stadigt stigende udfordringer, der er og kommer fremadrettet: Antallet af ældre og ældre med plejebehov er stigende. Behovet for rehabilitering er stigende, og det samme er behovet for at bidrage til, at ældre bliver mere selvhjulpne.

I løbet af sommeren satte topledelsen i ældreplejen fart i et arbejde med at ændre arbejdsgange og strukturer i ældreplejen. Midt i august kom direktør Hosea Dutschke og rådmand Jette Skive (DF) med det første udspil til en ny organisation.

Annonce

Udskyder beslutning

Siden er udspillet i flere omgange revideret og høvlet til. Onsdag var det færdige resultat klar til Aarhus Byråd, og fra flere partier blev det mødt af positive røster.


Det er vigtigt, at vi gør det her ordentligt. Vi er ikke i mål endnu og har brug for at gå mere i dybden.

Peder Udengaard (S), udvalgsformand


Men især protesterne fra ansatte, ledere og fagforeninger betød, at byrådet besluttede at udskyde den endelige beslutning. I stedet skal politikerne i udvalget for sundhed og omsorg nu drøfte forslaget til en ny organisation med blandt andet fagforeningerne.

- Det er vigtigt, at vi gør det her ordentligt. Vi er ikke i mål endnu og har brug for at gå mere i dybden, vurderede Peder Udengaard (S), formand for udvalget for sundhed og omsorg.

Peder Udengaard (S) er formand for Aarhus Byråds udvalg for sundhed og omsorg. Han ser frem til yderligere dialog med blandt andet fagforeninger om et omstridt udspil til en ny organisation for ældreplejen. Foto: Aarhus Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Alarm 112

Fik bøde på 3.000 kr. for at bære skudsikker vest: Politiet fortsætter pres på bandemedlemmer

Annonce