Annoncørbetalt indhold

Opsigelse af en medarbejder

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Uanset, hvor stor eller lille en virksomhed man er, bliver den dag, hvor man skal sige farvel til en medarbejder, aldrig rutine. Det gælder både menneskeligt og økonomisk.

Men når den dag kommer, hvor man skal effektuere en opsigelse af en medarbejder, er det vigtigt, at man har gjort sit forarbejde grundigt og ordentligt, og at man har sat sig ind i såvel virksomhedens som medarbejderens retsstilling i den sammenhæng.

Annonce


Gå systematisk til værks når du opsiger en medarbejder


Rådet fra advokat Tina Raben Skaarup hos dokumenter.dk er klart: ”gå systematisk til værks ved opsigelse af en medarbejder”.


Opsigelsesvarslet


Du skal indledningsvis have styr på længden af det opsigelsesvarsel, som medarbejderen vil have krav på. Opsigelsesvarslets længde varierer både i forhold til, om medarbejderen er omfattet af funktionærloven eller ej.

Er ansættelsesforholdet omfattet af funktionærloven og er det aftalt, at lovens såkaldte ”120 sygedages regel” kan anvendes, vil medarbejderen som udgangspunkt kunne opsiges med et forkortet opsigelsesvarsel i tilfælde af længerevarende sygdom, men det kræver, at optællingen af de 120 sygedage inden for en periode på 12 på hinanden følgende måneder er foretaget korrekt.


Hvad er begrundelsen for at opsige medarbejderen?

Inden du effektuerer opsigelsen, er det dernæst vigtigt, at du får undersøgt, om der kan være en risiko for, at du berettiget vil kunne blive mødt med et krav om godtgørelse for usaglig opsigelse – herunder om medarbejderen nyder en særlig stærk beskyttelse mod opsigelse. Dette kan fx være tilfældet, hvis medarbejderen er omfattet af ligebehandlingsloven som følge af graviditet og barselsrelateret orlov, eller hvis medarbejderen har en sygdom, som må karakteriseres som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.


Er der et alternativ til at opsige medarbejderen?


I mange tilfælde kan det være en overvejelse værd, at du undersøger mulighederne for at indgå en fratrædelsesaftale med medarbejderen som et alternativ til at give medarbejderen en opsigelse.

En fratrædelsesaftale kan danne grundlag for en mindelig afslutning på et måske langt ansættelsesforhold og dermed kan du undgå, at medarbejderens fratrædelse ”trækker dybe spor i sandet”, og samtidig kan du opnå, at I skilles på en ordentlig måde, hvor I begge har fuldstændig klarhed over de præcise vilkår for afslutningen af ansættelsesforholdet.


Vilkårene for medarbejderens fratrædelse


Uanset om medarbejderen fratræder som følge af en opsigelse fra din side, eller om I opnår enighed om vilkårene for en fratrædelsesaftale, er det vigtigt, at du får dannet dig en overblik over alle dine rettigheder og pligter overfor medarbejderen i den forbindelse, herunder blandt andet:

  • Skal medarbejderen fritstilles, og hvad vil det medføre?
  • Hvor meget ferie kan du evt. pålægge medarbejderen at holde inden fratrædelsen)
  • Har medarbejderen krav på fratrædelsesgodtgørelse?
  • Er medarbejderen omfattet af en kunde- og/eller konkurrenceklausul, som der skal tages stilling til?
  • Hvordan kan I evt. i fællesskab enes om at orientere omverdenen om årsagen til fratrædelsen?
  • Hvornår kan du stille krav om, at medarbejderen skal returnere effekter, som tilhører virksomheden?
  • Vil medarbejderen have krav på dagpengegodtgørelse i forlængelse af sin fratrædelse?Dokumenter.dk har alle dokumenter du skal bruge ved opsigelse af en medarbejder

Dokumenter.dk tilbyder automatiserede juridiske dokumenter, og har et stort dokument bibliotek, hvor du nemt kan finde det dokument du skal bruge. Hos Dokumenter.dk kan du bl.a. finde en skabelon til et dokument med opsigelse af en medarbejder.

Du udfylder dokumentet ved at følge de enkelte trin i guiden. Når guiden er færdig leverer Dokumenter.dk dit juridiske dokument som Word og PDF fil, der kan signeres og deles digitalt.

Har du brug for hjælp til at udfylde dokumentet, sidder Dokumenter.dk’s team klar på telefon +45 45 331830 og på mail kontakt@dokumenter.dk

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.