Annonce
Debat

Ordentlige arbejdsforhold nu: Vi har ikke råd til at lade være

Illustration: Jens Nex

LÆSERBREV: Jeg får kuldegysninger på mine arme. Min veninde sidder og fortæller om en arbejdsdag på sygehuset. Igen har der været overbelægning og færre sygeplejesker på arbejde end planlagt. Hun fortæller om en oplevelse, hvor hun kommer ind i personalestuen. En kollega er brudt fuldstændig sammen af gråd. Hun kan ikke mere: "Jeg kan ikke løbe stærkere. Vi kan ikke lave vores job ordenligt".

Min veninde er færdig med fortællingen. Hun er selv presset, for nu er endnu en kollega langtidssygemeldt. Det betyder mere arbejde og færre hænder til at udføre det. Jeg er som lærer desværre i en tilsvarende situation, hvor yderligere forringelser af arbejdsvilkår også gør flere af mine kollegaer syge.

Fra 2009 til 2017 er antal af lærere i folkeskolen faldet med 15 procent. Samtidig er elevtallet kun faldet med 5 procent. Anders Bondo Christensen (formand for Danmarks Lærerforening red.) udtaler i en artikel på folkeskolen.dk: "Utroligt at ingen politikere vil tage ansvar, før det er for sent".

En anden side af forringelserne i det offentlige system er det årlige krav om 2 procent produktivitetsstigninger på sygehusene. Det har ekstreme konsekvenser som eksempelvis overbelægning, hvilket er en af de ting, som er en stor belastning for personale og patienter.

Jeg mener, at yderligere forringelser gør det umuligt at have et arbejdsliv i det offentlige uden at blive syg, og jeg er som offentlig ansat, forælder og lærer bekymret. Vi bliver syge af vores arbejde. Derfor har jeg en klump i halsen og ondt i maven over OK18. Nu risikerer vi, at der ruller en sygdomslavine ned over hele det offentlige system.

Kommunernes Landsforening ønsker overenskomster og aftaler, som skal fornyes på et samfundsøkonomisk forsvarligt niveau. Forhandlingsfællesskabet ønsker et holdbart arbejdsliv, hvor der sker forbedringer af arbejdsmiljøet. Ved at sikre ordentlige arbejdsvilkår, er der mange penge at spare, idet sygefravær i det offentlige og private årligt koster samfundet 37 milliarder kroner.

Find en løsning der forbedrer arbejdsvilkårene, så vi undgår et boom i sygemeldinger. Løs det ved forhandlinger mellem de kommunale forhandlingsparter, hvor I, KL og forhandlingsfællesskabet tænker på de mennesker, der dagligt arbejder i det offentlige system, og som ønsker at gøre deres bedste.

For vi må ikke blive syge af at arbejde. Det er nu, vi har råd til forbedrede arbejdsvilkår. Vi har ikke råd til at lade være.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Gå- og cykelgader i midtbyen

Søren Kierkegaard har sagt: ”Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt.” Mit ærinde er at få person-mobilitet i midtbyen til at glide på en god måde. Og derfor foreslår jeg kombinerede gå- og cykelgader i store dele af det centrale Aarhus. Det skal omfatte midtbyens gamle og smalle gader, hvor der ikke er plads til at etablere cykelstier og reelt heller ikke til gennemgående biltrafik, hvis gående skal kunne færdes sikkert her. Det omfatter ikke de nuværende gågader, som fortsat skal være forbeholdt gående. Ej heller nuværende cykelstier. Men de erstatter de nuværende ’cykelgader’, som ikke rigtigt fungerer, fordi trafikken her fortsat foregår på bilernes præmisser og skaber farlige situationer. Se på Mejlgade. Kun de bløde trafikanter har adgang. Fodgængere, løbehjul, skateboard, cykler og måske andre små el-køretøjer blander sig mellem hinanden. Området og gaderne er markeret og utvetydigt skiltet, så selv de mest retningsforvirrede turister forstår det. Fodgængerne har som den ’svageste’ gruppe fortrinsret. Ellers er konceptet, at alle tager hensyn til hinanden – det er den eneste regel. Og det indbefatter naturligvis, at der kun må køres eller cykles i et beskedent tempo. Beboerne kan sive ind og ud med deres biler. Ligesom den nødvendige varetransport. Desuden kan der være adgang for små grønne el-taxaer med en særlig tilladelse, så alle har mulighed for adgang. Og naturligvis skal der være nogle få større trafikårer ind i centrum til den øvrige bil-, bus- og cykeltrafik. Som vi kender det i dag. Kan denne ’sammenblanding’ nu lade sig gøre? JA. Jeg har set det fungere i Bergen, som har en masse bycykler, som kører overalt uden problemer. Og jeg mener, at når vi blot ved, hvad betingelsen er, nemlig at der her skal være plads til alle, så får vi dét til at fungere. Det er vores ansvar, hver især. Det kræver, for det første, at vi tager ansvaret på os og viser hensyn, og for det andet, at vi giver os tid – og her kommer Søren Kierkegaard ind – da det ikke lader sig gøre, hvis vi er fortravlede og stressede. Vi kan godt tage 10 minutter tidligere afsted. Vi kan godt tage det roligt, når der opstår uforudsete ting og forhindringer - for det gør der altid, før eller siden - det er et vilkår i trafikken. Vi kan anerkende, at vi ikke hjælper nogen som helst – og da slet ikke os selv - ved at fare sted og konstant have travlt. Tværtimod. Det hindrer os i at være til stede og omgås andre på en god, rummelig og hensynsfuld måde. Udover hensynsfuldheden gælder trafikkens gyldne hovedregel selvfølgelig; nemlig at køre, gå eller bevæge sig efter forholdene. Og det gør vi altså bedst på den Kierkegaardske måde…

112

Velforberedte indbrudstyve: Tog strømmen, brugte medbragt stige og klippede dyre lamper ned

Annonce