Annonce
Aarhus

P-kælder ved rutebilstation: - Svineheld der ikke skete en katastrofe

- Det er meget bekymrende, at man har ladet store busser køre der i så mange år, inden man standsede det på grund af fare for sammenstyrtning, kommenterer rådmand Jette Skive (DF) på baggrund af nye svar om sagen. Foto: Søren Willumsen
En besvarelse fra Teknik og Miljø afslører, at dækket over parkeringskælderen ved Aarhus Rutebilstation har været skrøbeligt i 34 år. Først i oktober 2019 greb kommunen ind og spærrede området af.
Annonce

AARHUS: Da Aarhus Kommune 29. oktober 2019 rømmede et område ved Aarhus Rutebilstation af frygt for sammenstyrtning af en p-kælder skete det meget pludseligt og på baggrund af en ny vurdering af et ingeniørfirma. Men forud lå 34 års viden om et skrøbeligt dæk - uden at hverken den tidligere private ejer eller kommunen greb ind.

Det viser en besvarelse til Dansk Folkeparti på en række spørgsmål om den afspærrede rutebilstation.

Ifølge svar fra Teknik og Miljø og notater til teknisk udvalg fik den tidligere private ejer i 1985 udarbejdet en rapport om p-kælderens tilstand, der først kom til kommunens kendskab i 1992. Rapporten fra 1985 konstaterede utætheder i dækket.

P-kælders historie

1955: P-kælderen opføres af et privat firma, murermester Anker Jakobsen, på lejet kommunal grund. Anlægget skal efter 50 år overdrages til kommunen vederlagsfrit.

1985: Rapport udarbejdet for ejeren konstaterer utætheder i kælderen.

1986: Undersøgelse af udborede betonkerne fra Abrahamsen og Nielsen, der konkluderer, at dækkets bæreevne ikke har tilstrækkelig sikkerhed mod brud.

1992: Kommunen modtager rapport fra 1985. Rambøll konkluderer for kommunen, at det ikke er rimeligt at konkludere at dækket ikke har tilstrækkelig sikkerhed mod brud.

1999: Kommunen rykker uden held ejeren, I/S Besa, for dokumentation for dækkets bæreevne.

2001: Kommunen beder Rambøll om ny undersøgelse. Konklusion: Kørsel med busser kan medføre kollaps af dækket.

2002: Kommunen vil afvente at gøre noget til man har afklaret en flytning af rutebilstationen.

2010: Ny tilstandvurdering. Rambøll konkluderer nu, at beton og armering er i bedre tilstand end forventet. Der er ikke tegn på bæreevnesvigt, men risiko for tæring grundet fugt.

2012-10: Årlige besigtigelser og mindre reparationer.

2019, 29. oktober: Øjeblikkeligt stop for brug af dele af rutebilstationen og p-kælderen på baggrund af ny rapport fra Orbicon, som konkluderer, at det er uforsvarligt at benytte p-kælderen.

Kilde: Teknik og Miljø

Annonce

Tovtrækkeri med ejer

Da kommunen opdagede rapporten prøvede man at få ejeren til at renovere parkeringsdækket, men det lykkedes aldrig.

I 2001 konkluderede Rambøll, at gennemsivning af vand kunne nedbryde armeringsjernet i betonen med risiko for at kørsel med busser ovenpå kunne få dækket til at kollapse i større eller mindre områder. Rambøll foreslog en nærmere undersøgelse. Men Teknik og Miljø valgte at udskyde dette, fordi byrådet samtidig var begyndt at tale om at flytte rutebilstationen og bebygge området med boliger.

- Det er mærkeligt, at ejeren af parkeringskælderen og kommunen gennem flere år ikke får rettet op på den skrøbelige kælder. Selv da kommunen overtager p-kælderen i 2005, gør man ingenting. Jeg mener ikke, at sikkerheden er behandlet korrekt, og det er meget bekymrende, at man har ladet store busser køre der i så mange år, inden man standsede det, kommenterer rådmand Jette Skive (DF) på baggrund af de svar, hun har modtaget.

Annonce

To forklaringer

At Teknik og Miljø ikke gjorde mere skyldtes to ting. Dels at man hele tiden forventede, at rutebilstationen skulle flytte, selv om det blev udskudt gang på gang. Og dels, at ingeniørfirmaet Rambøll i 2010 i en ny rapport om p-kælderen konkluderede, at såvel betonen som armeringen generelt var i bedre forfatning end forventet.

"På baggrund af det generelle billede er der ikke tegn på bæreevnesvigt grundet beton og armering," skrev Rambøll i 2010 altså stik imod de hidtidige meldinger.

I perioden 2012-19 foretog kommunen årlige besigtigelser af anlægget og lavede mindre reparationer. Lige indtil kommunen fik ingeniørfirmaet Orbicon til at tjekke anlægget. Orbicon konkluderede 24. oktober 2019, at "der var risiko for, at betondækket over parkeringskælderen kunne styrte sammen og dermed udgøre en sikkerhedsmæssig risiko."

Efter et møde med Orbicon 29. oktober gav kommunen påbud om omgående at rømme rutebilstationen og p-kælderen og spærrede halvdelen af rutebilstationen af. Tre dage efter fjernede man en del af afspærringen, da dækket over beskyttelsesrummet er 1,3 meter tykt med afstivede vægge og godt kunne klare belastning af busserne.

Det var nedryppende vand, der fik en bilejer til at undre sig og som førte til den nye undersøgelse af p-kælderen under rutebilstationen. det endte som bekendt med en afspærring. Foto: Søren Willumsen
Annonce

"Sikkerhedsproblem udskudt"

Jette Skive er glad for, at der endelig blev grebet ind.

- Selv om man har planer om at flytte rutebilstationen, skal man jo ikke udskyde et sikkerhedsproblem. Så det er et svineheld - og jeg er meget taknemmelig for - at der ikke er sket en katastrofe med en sammenstyrtning, hvor der har været mennesker både nedenunder og ovenover, siger Jette Skive.

Ifølge besvarelsen er de medarbejdere, der har udskudt problemerne i flere årtier, ikke ansat i kommunen mere.

- Rådmanden og de nye medarbejdere skal ikke klandres for fortiden, og jeg er glad for, at de nu tager fat på at rydde op i det i alle kommunale parkeringskældre, siger Jette Skive.

Flere busser er flyttet væk fra rutebilstationen, mens der er afspærret. Blandt andet flere rergionalbusser, Flixbus og Kombardo-busserne. Om et par uger vil nye analyser pege på, hvad man kan gøre ved det usikre dæk. Foto: Søren Willumsen
Annonce

Nye undersøgelser på vej

Ifølge ejendomschef Katharina Nyborg fra Teknik og Miljø forventer man at modtage nye ingeniørundersøgelser i løbet af et par uger. De skal bl.a. beskrive, hvad man kan gøre for at sikre området og tage den afspærrede del i brug igen. Byrådsmedlem Ango Winther har for eksempel foreslået at fylde kælderen op med sand.

- Der er flere muligheder. Så når vi får anbefalingerne vil vi udarbejde et forslag til politikerne, som så skal træffe en beslutning om, hvad der skal ske, siger ejendomschefen.

Foruden analyserne af rutebilstationen er der også bestilt analyser af sikkerheden i p-kældrene på Vesterbro Torv og Rundhøj Torv.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Krav om mundbind i busser og letbane: Smilet er gemt af vejen i Smilets By

Annonce