Annonce
Aarhus

Kommunen til partier: Få ulovlige plakater ned, ellers sender vi en regning

Flere valgplakater i midtbyen hænger langt under minimumsgrænsen på 2,3 fra fortov til underkanten. Nu får partierne et døgn til at rette dem. Foto: Jens Thaysen
Teknik og Miljø tager onsdag ud med tommestokken og fjerner ulovligt opsatte plakater, hvis ikke partierne forinden har været ude og rette dem. Regning eftersendes.

AARHUS: - I får et døgn til at rette op på fejlene. Derefter piller vi dem ned på jeres regning.

Sådan lød varslet mandag formiddag til alle partier, der har hængt valgplakater op i Aarhus Kommune.

I iveren efter at få de bedste pladser og få politiske budskaber og portrætter hængt op alle "de gode" steder har mange partier og kandidater til Folketingsvalget tilsyneladende brudt reglerne for plakatopsætning, som er meget klare.

- Vi kan se det alle steder, at partierne har overtrådt reglerne for opsætning af valgplakater. Det er især i forhold til minimumshøjden på 2,30 meter. Men partierne kender jo godt reglerne. De er stavet for hørehæmmede i vejloven, siger driftschef Kim Gulvad Svendsen, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Annonce

Det siger loven

Opsætning af valgplakater reguleres af vejlovens paragraf 84, hvori det blandt andet hedder:

Stk. 2. Valgplakater må ophænges på master til vejbelysningen, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning samt indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

Stk. 3. Valgplakater skal ophænges forsvarligt og på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden. (...)

Valgplakter må ikke ophænges

  • Nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten
  • Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten

Kilde: Vejloven paragraf 84

Vejloven er klar

Ifølge vejlovens paragraf 84 må valgplakater hænges op på master til vejbelysningen, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning samt plakatsøjler.

Men de må ikke ophænges på færdselstavler, vejvisningstavler eller i lyskryds, på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende.

Valgplakaten skal som sagt hænge i minimum 2,30 meters højde og skal ophænges, så de ikke dækker for blandt andet færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr og dermed udgør en fare for trafiksikkerheden.

- Nu ringer vi rundt til alle partierne og giver dem et døgn til at få rettet deres plakater (fra mandag, red.). Derefter kører vi onsdag morgen ud og piller de ulovlige plakater ned og sender bagefter en regning til partierne for arbejdet, fortæller Kim Gulvad Svendsen.

Udgiften opgøres konkret ud fra de faktiske omkostninger ved nedtagning. Og driftschefen vurderer, at det kommer til at koste partierne omkring 300 kroner for hver ulovligt opsat plakat, kommunen skal pille ned.

Ved kommunalvalget i november 2017 fjernede kommunen i alt 384 plakater - flest fra Socialdemokratiet og Radikale, oplyser driftschefen.

Greenpeace bryder loven

Et særskilt problem er de "valgplakater", der er opsat af andre end de partier, der opstiller til folketingsvalget.

- Vi kan se, at organisationen Greenpeace har hængt plakater op flere steder. Men det må den ikke, for den er ikke opstillingsberettiget til folketinget, og derfor er de plakater ulovligt opsat og vil også blive pillet ned efter regning, siger Kim Gulvad Svendsen.

Her viser vi et større galleri af, hvordan valgplakater er opsat i Aarhus midtby. Mange af dem hænger tydeligt for lavt og dermed ulovligt.

Fortolkningen af "vejtræer" er vist strakt til det yderste ved at tage Strøgets træer i brug. Og plakaterne her hænger også for lavt ifølge loven. Foto: Jens Thaysen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce