Annonce
Aarhus

Pessimistisk direktør: - Den Gamle Bys eksistens kan være på spil

Der er idyllisk i Den Gamle By, men ingen gæster. Foto: Flemming Krogh
Coronavirussen har bragt de store kulturattraktioner i Aarhus i en meget alvorlig situation.
Annonce

AARHUS: Kulturlivet i Aarhus er sendt i tovene af coronavirussen.

Allerede med de to ugers lukning, som er i gang nu, er situationen alvorlig. Og hvis kulturhusene fortsat ikke kan åbne dørene derefter, virker situationen nærmest uoverskuelig.

Direktør i Den Gamle By, Thomas Bloch Ravn, ser situationen sådan, at købstadmuseets eksistens kan være på spil.

Der er milliontab overalt, og alle håber på hjælp fra Regeringen. Moesgård Museum og Den Gamle By er i den særlige situation, at de er hybrider, der får støtte flere steder fra og samtidig har kommercielle indtægter. Det gør ikke løsningen nemmere.

Også det privat ejede Tivoli Friheden, byens mest besøgte attraktion, ærgrer sig over de tab, der ser ud til at komme.

Vi tænker nok snarere, at vi kigger ind i et tre måneders scenarie, hvor museet skal holde lukket for publikum eller i hvert fald med en stærkt reduceret aktivitet.

Mads Kähler Holst, direktør Moesgaard Museum

Annonce

Tivoli Friheden

- Det gør ondt i øjeblikket, siger Henrik Ragborg Olesen, direktør i Tivoli Friheden. - Vi har lukket helt for restauranterne og kulturhuset Hermans. Vi modtager aflysninger af planlagte arrangementer, men heldigvis er det dominerende billede, at de fleste arrangementer udskydes til senere på året, siger Henrik Ragborg Olesen.

Tivoli Friheden har udskudt åbningen af parken fra lørdag 4. til fredag 17. april.

- Vi følger stadig situationen tæt, siger Ragborg Olesen. Tivolis ”grønne” og tekniske kolleger arbejder ufortrødent og planmæssigt med at klargøre parken til åbningen.

- Men som det ser ud nu, betyder manglen på italienske supervisorer, at vi formentlig ikke når at få samlet den nye forlystelse ”Himmelrum”, selv om den er kommet til Tivoli, siger en ærgerlig direktør. Medarbejdere på restauranterne og i tivolis administration arbejder enten hjemmefra eller afvikler ferie/afspadsering.

- Det er en stor glæde at opleve, hvordan kollegerne rykker sammen, dog ikke fysisk (!), bakker op om virksomheden og udviser fleksibilitet og solidarisk offervilje i en uventet og svær situation, siger Henrik Ragborg Olesen. Det er endnu for tidligt at spå om, hvad krisen vil betyde for gæstetal, omsætning og driftsresultat, mener han.

- Vi forsøger at reducere omkostningerne på den korte bane, men forsøger samtidig at fastholde balancen, der betyder, at vi er klar til ”fuld drift fremad” når situationen igen letter. Forhåbentlig snart, siger Henrik Ragborg Olesen.

Annonce

Kunstmuseet Aros

På kunstmuseet Aros arbejder alle medarbejdere, der har mulighed for det, hjemmefra. Museet er lukket til og med 27. marts.

Det er svært at sige noget præcist om konsekvenserne for museet.

- Hver dag mister vi penge på entrebilletter, på omsætningen i cafeen og shoppen samt på aflyste arrangementer. Det forventede tab i marts bliver på minimum 2 millioner kroner. Hvis vi fortsat skal holde lukket, venter vi et tab for april på omkring 4,6 millioner kroner og omkring 3,9 millioner kroner for maj. Helt præcist kan vi ikke sige det endnu. Vi kan blot forudse, at det bliver en dyr omgang for museet, siger direktør Erlend Høyersten, der understreger, at det kan udfordre museets muligheder for at investere i udstillinger og indhold for gæsterne.

- Vi arbejder selvfølgelig på at begrænse tabene, siger han.

Den Gamle By er lukket, og det er dyrt. Foto: Flemming Krogh
Annonce

Musikhuset Aarhus

- Også Musikhuset Aarhus er presset, siger pressechef i kultur og borgerservice, Michael Jaap, som står for Musikhusets kommunikation under corona-krisen. Huset ejes og drives af Aarhus Kommune.

- Vi kan ikke gennemskue konsekvenserne lige nu, og de afhænger naturligvis også af, hvor længe Musikhuset er lukket, siger Michael Jaap.

- Vi har så vidt muligt flyttet forestillinger til andre tidspunkter, og overraskende få har bedt om at få pengene igen. Det gælder for eksempel forestillingen med stand up'eren Rune Klan, som blev ramt af den midlertidige lukning som den første.

- Velviljen fra kunderne har været stor, og mange har været enormt søde. Folk står sammen. En dag kom en gæst med kage til personalet for den måde, det hele var håndteret på. Vi har mailadresse på næsten alle kunder, så vi skriver til dem, så de er godt orienteret. Det gælder også i den kommende tid, hvis mere skal flyttes. Vi vil hellere kontakte kunderne, end at de kontakter os, siger Michael Jaap.

Musikhuset har sendt alle medarbejdere hjem. De arbejder hjemme, kun en enkelt vagt er på job ad gangen.

- Vi venter på et politisk udspil, så vi ved, hvor vi står, og det haster med et svar, siger Jaap.

Her plejer at være gæster hver dag. Nu er der lukket. Musikhuset Aarhus. Foto: Flemming Krogh
Annonce

Den Gamle By

- Det her er en meget alvorlig sag, siger Thomas Bloch Ravn, direktør i Den Gamle By. - Vi har et overslag, der siger, at de 14 dage, som vi i første omgang skal holde lukket, netto vil koste godt en million kroner. Vi har også en beregning, der siger, at tre måneders lukning og manglende indtægter vil koste i omegnen af 10 millioner kroner, og ser vi frem mod juli og august, må vi vente færre turister udefra, og krydstogtsturister skal vi nok slet ikke regne med, så udsigterne for sommeren er mildest talt heller ikke opmuntrende. Det samme kan man frygte for resten af året, fortsætter en mistrøstig Thomas Bloch Ravn.

Købstadmuseet gør alt for at reducere, hvor det er muligt, blandet andet ved at drosle nogle ting ned, udskyde planlagte ansættelser og ved at annullere planlagte køb og investeringer.

- Vores fokus er på publikum, så Den Gamle By også i fremtiden kan være den på én gang hyggelige og lærerige oplevelse, som museet er kendt for, siger direktøren, der er ved at analysere, i hvilket omfang museet kan få glæde af de udmeldte hjælpepakker.

- Vi krydser ikke mindst fingre for, at der også vil komme en hjælpepakke målrettet sådan nogen som os. Altså kulturvirksomheder, der nok modtager støtte fra det offentlige, men som har hovedparten af deres driftsmidler fra det, publikum betaler i entré samt omsætning i butikker og restauranter, siger han og holder løbende kontakt med større museumsattraktioner, som har nogenlunde samme vilkår som Den Gamle By, for eksempel Moesgaard Museum, for på den måde bedre at kunne agere i denne helt uoverskuelige situation.

- For øjeblikket navigerer vi så godt, vi kan, og først og fremmest arbejder vi for at sikre Den Gamle By. Det kan lyde dramatisk, men tager man de pessimistiske briller på, kan man frygte, at det er Den Gamle Bys eksistens, der er i spil, siger Thomas Bloch Ravn.

Direktør Mads Kähler Holst har kalkluleret med længere lukning af Moesgaard Museum end de første 14 dage. Foto: Flemming Krogh
Annonce

Moesgaard Museum

Moesgaard Museum har sendt så mange som muligt af medarbejderne hjem for at passe jobbet hjemmefra. De, der er på arbejde, indgår i museets krisestab eller passer nødvendige funktioner eller arbejdsopgaver, som ikke er rettet mod publikum.

- Vi har fra krisens begyndelse arbejdet med den antagelse, at det her kan blive langvarigt. Også længere end de 14 dage, hvor vi foreløbig holder museet lukket. Vi tænker nok snarere, at vi kigger ind i et tre måneders scenarie, hvor museet skal holde lukket for publikum eller i hvert fald med en stærkt reduceret aktivitet. Vi ser også ind i, at der i det hele taget på den længere bane vil være mindre aktivitet, siger direktør for Moesgaard Museum, Mads Kähler Holst. Han påpeger den store sårbarhed, museet har, fordi det ligger i et grænsefelt.

- Vi får tilskud fra staten og kommunen, men fungerer samtidig også på nogle kommercielle præmisser. Fordi vi får tilskud, har vi ikke mulighed for at opbygge en stor overskudsgrad eller egenkapital. Problemet er, at vi ikke må være voldsomt solide, for så kan vi ikke få tilskud til vores offentlige opgaver. Omvendt har vi en meget stor del af vores virksomhed, der i dag kører fuldstændig på kommercielle vilkår, og det vil sige, at vi er en underlig hybrid. Det går godt i et velfungerende samfund, men når vi rammes af så stor en krise som nu, har vi ikke særligt meget at stå imod med.

Grundlæggende regner vi med, at vi vil mangle to millioner kroner, når vi kommer ud af marts. Og det er efter, vi har lavet en begrænsning af tabet. Kommer vi hen over påskeferien, bliver indtægtstabet væsentligt større. I februar havde vi indtægter på entre, cafe og butik på syv millioner kroner, hvilket inkluderede vinterferien, så det vil svare meget godt til april med en tilsvarende påskeferie, siger Mads Kähler Holst.

Henrik Ragborg Olesen mangler folk til at samle ny forlystelse til Tivoli Friheden. Foto: Kim Haugaard
Annonce

Aarhus Teater

Aarhus Teater har opstillet forskellige risikoscenarier, og indtil videre har vi stoppet alle investeringer, oplyser økonomisk direktør Allan Aagaard.

Alle medarbejdere er sendt hjem på afspadsering, flexfri, ferie eller hjemmearbejde afhængig af arbejdsområde.

- Vi refunderer billetter købt til forestillinger frem til 29. marts. Hvad vi gør derefter, afhænger af situationen og tidsperspektivet. Juridisk vurderer jeg, at vi har vi mulighed for at påberåbe os force majeure. En billet er økonomisk overskueligt for den enkelte, men for en kulturinstitution kan det akkumulerede antal være en katastrofe, siger Allan Aagaard og fortsætter:

- 14 dages lukning til 29. marts betyder, at vi refunderer billetter for cirka 800.000 kroner. Vi var heldigvis i slutningen af tredje bølge, så vi har næsten en måned fra nu, hvor vi alligevel ikke havde forestillinger inden fjerde bølge. Den næste forestilling på store scene er ”Dracula” med premiere 29. april, og på Scala er det ”Kagefabrikken” 7. maj.

Forestillinger på ”Studioscenen” og ”Stiklingen” har ikke så store økonomiske konsekvenser for Aarhus Teater, da der maksimalt kan være 80-90 publikummer ad gangen, og billetpriserne er lavere.

- Hvis vi kommer i gang umiddelbart efter 29. marts, vil vi kunne gennemføre resten af sæsonprogrammet, måske med få dages forsinkelse. Hvis lukningen trækker ud, vil worst case indtil videre være, at vi ikke kan gennemføre flere forestillinger i denne sæson. Hvis det sker, vil vi mangle billetindtægter for cirka 5,5 millioner kroner, siger Allan Aagaard, der regner med, at Aarhus Teater er omfattet af regeringens hjælpepakke.

- Men jeg kan endnu ikke vurdere de økonomiske konsekvenser af den, siger direktøren.

Han understreger, at manglede billetindtægter på 5,5 millioner kroner ikke er det samme som et underskud på 5,5 millioner kroner. - Vi sparer jo alle de steder, vi kan, så vi minimerer skaderne mest muligt, siger Allan Aagaard.

Hvis lukningen trækker ud, vil vi mangle billetindtægter for cirka 5,5 millioner kroner, siger Allan Aagaard, direktør på Aarhus Teater. Foto: Kim Haugaard
Annonce

Teatret Svalegangen

Også byens næststørste teater mister penge.

- At vi har lukket teatret i 14 dage betyder, at vi har refunderet en billetindtægt på 370.000 kroner, oplyser Per Smedegaard, direktør for Teater Svalegangen. Det drejer sig om to aftener med "Erhard" fra Mungo Park, en uge med "Camille Cloud" fra Mungo Park og 14 dage med "Æblet falder" fra Teatret ved Hans Rønne, der ikke kan lave forestillingen færdig og derfor må aflyse ugen efter de nuværende 14 dage. - Den manglende billetindtægt betyder ikke, at Teatret Svalegangen får et underskud på dette beløb. Da alle tre forestillinger er gæstespil, vi ikke selv har produceret, rammer det os ikke direkte. Vi er i dialog om, hvorvidt forestillingerne kan spille hos os senere, da mange har glædet sig til dem. Hvor meget, vi selv skal dække, ved vi først senere, siger Per Smedegaard. Alle medarbejdere, der kan, arbejder hjemme, men der er enkelte medarbejdere på teatret hele tiden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Corona-udbrud med uformindsket styrke: På 24 timer er yderligere 39 århusianere testet positive

Aarhus For abonnenter

Venstre om rundhåndet idrætsudspil: Det ligner et lille hold-kæft-bolche

Aarhus

Liveblog: Pressemøde, hotspots og flere smittede - få overblik over coronasituationen i Aarhus

AGF

Efter afsked med AGF: Jakob Ankersen vender hjem til Esbjerg

Aarhus For abonnenter

Frustrationer i Solbjerg: En pose penge alene løser ikke foreningsidrættens pladsproblemer

Annonce