Annonce
Navne

Ph.d.-forsvar: Fra el til gas – lagring af grøn strøm i fremtidens energisystem

Christian Dannesboe har forsket i en effektiv løsning til lagring af grøn strøm.

Christian Dannesboe forsvarer torsdag 10. oktober kl. 13 sin ph.d.-afhandling på Aarhus Universitet, bygning 5220, lokale 3.20, Jens Baggesens Vej 51-53, Aarhus N.

Produktionen af grøn strøm fra sol og vind vil i fremtiden udgøre en større og større del af den samlede energiforsyning. En effektiv løsning til lagring af grøn strøm bliver dog altafgørende for at sikre en pålidelig, billig og fossilfri elforsyning. En kombination af fast-oxid elektrolyse og katalytisk metanisering kan i denne sammenhæng betragtes som et columbusæg. Teknologien benytter el til at omdanne overskuds-CO2 fra biogasanlæg til naturgas.

I sit ph.d.-forløb har Christian Dannesboe arbejdet med konstruktion og indkøring af verdens største pilotanlæg, der netop kombinerer disse to teknologier. Et unik anlæg, hvis formål er at demonstrere synergieffekterne mellem fast-oxid elektrolyse og katalytisk metanisering. Det EUDP-finansierede projekt er gennemført i tæt samarbejde med Haldor Topsøe A/S, hvor Christian Dannesboe har stået for omfattende dataopsamling og analyse i sin forskning inden for optimering af den samlede drift. Hans resultater viser, at gasproduktionen er fuld kompatibel med naturgas og dermed passer ind i den eksisterende infrastruktur til distribution og lagring.

Hans forskningsresultater fastslår, at katalystisk metanisering er klar til implementering i fuld skala. Omdannelsen af el ved brug af fast-oxid elektrolyse (el til gas) er tæt på 100 procent og tangerer derved den teoretiske grænse. Det er derfor tydeligt, at kombinationen af fast-oxid elektrolyse og katalytisk metanisering vil få en afgørende rolle i fremtidens energisystemer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sport

Aarhus Fremad-profil rykker til Kolding

Læserbrev

Læserbrev: Hvorfor vil kommunen holde Bøgeskovshus på private hænder?

Siden 2014 er Bøgeskovshus i Viby blevet forpagtet af Forenede Care med det formål at bringe de økonomiske udgifter ned og med en vision om et privat-offentlig samarbejde, hvori kommunen skulle kunne lære en masse af pleje- og omsorgskoncernen. Ved onsdagens byrådsmøde vil et flertal formentlig vedtage forlængelsen af Forenede Cares kontrakt og dermed bibeholde Bøgeskovshus på private hænder. Noget, vi er meget uforstående overfor. I seks år har kommunen udliciteret driften af plejehjemmet, og på seks år er ingen af de ambitioner, som dannede grundlag for udliciteringen, blevet mødt, og der har ikke været nogen nævneværdig økonomisk gevinst. Målsætningen var, at vi skulle skabe vækstbetingelser for innovation, gensidig inspiration og læring, således vi kunne forbedre og sikre det gode ældreliv - også på andre institutioner. Cirka to år efter udliciteringen viste en analyse af læringspotentialet og ressourceforbruget på Bøgeskovshus, at ingen konkrete gevinster kunne uddrages. I den seneste evaluering lyder det sort på hvidt: ”Det kan konstateres, at der ikke i det offentlige-privat samarbejde omkring Bøgeskovhus er blevet skabt et rum til gensidig læring og inspiration” (Evaluering – Bøgeskovshus, 2019). Alligevel vil store dele af byrådet nu forlænge kontrakten med Forenede Care, og man fristes til at spørge: hvorfor? Der er ikke sket nævneværdige resultater på seks år, hverken på det økonomiske- eller privat-offentlige samarbejdsområde. Ældrerådet har givet udtryk for, at det ikke ser den hidtidige drift af Bøgeskovshus som prangende, men det er bekymret på borgernes vegne i tilfælde af endnu et skift af driftsherre. Spørgsmålet er, om ikke det er uundgåeligt, hvad enten det bliver nu, om to eller fire år. Det private-offentlige samarbejde på Bøgeskovshus har ikke været en fiasko. På en række parametre klarer institutionen sig lige så godt som andre kommunale tilbud, og intentionen om at skabe et godt plejehjem, som kommunale tilbud kunne lære noget af, har ikke fejlet noget. Dog må vi erkende, at projektet ikke har skabt nogen merværdi for kommunen. Hvis en sådan aftale alligevel skal forblive på private hænder, kan man spørge, hvad det næste bliver. Mener Socialdemokratiet, at vi skal udlicitere endnu mere af vores kommunale velfærd til private firmaer? Og vil Danske Folkeparti forsøge at privatisere yderligere plejehjem? Hos SF mener vi ikke, denne tendens bør forsætte. I byrådet satte vi os nogle konkrete mål og tog et godt initiativ, men initiativet slog fejl. Det er på tide at indse, og projektet bør ikke fortsætte, nu hvor vi kan se, at det ikke fungerer, som vi havde til hensigt.

Annonce