Annonce
Navne

Ph.d.-forsvar: Klimavenlige køer på det rette foder

Dana W. Olijhoek har forsket i foderets betydning for køernes påvirkning af klimaet.

Dana W. Olijhoek forsvarer torsdag 7. november kl. 10 sin ph.d.-afhandling på Aarhus Universitets afdeling i Foulum, auditoriet, Blichers Allé 20, Tjele.

Reduktion af enterisk metanproduktion og forbedring af fodereffektivitet er begge centrale for landbrugssektoren for at reducere mælkeproduktionens - køernes - påvirkning af klimaet. Det er imidlertid muligt at forbedre begge disse egenskaber på samme tid ved at kombinere fodrings- og avlsstrategier. Alligevel er der meget ukendt i sammenhængen mellem metanproduktion og fodereffektivitet, eksempelvis den biologiske baggrund, og hvordan fodereffektivitet skal defineres.

I løbet af sit ph.d-projekt har Dana W. Olijhoek forsket i de ernæringsmæssige aspekter af enterisk metanproduktion og fodereffektivitet og påvist, at sammenhængen mellem disse to egenskaber ikke er så entydig, som det kunne se ud til.

Metanproduktionen pr. kg foder kunne i visse tilfælde være højere for effektive malkekøer sammenlignet med ineffektive malkekøer. Endvidere fandt hun, at de to vigtigste malkekvægsracer i Danmark, Holstein og Jersey, har forskelle i metanproduktion og fordøjelsesprocesser. Hun har undersøgt, om tilsætning af oregano til foderet er en mulig strategi til reduktion af metanproduktionen hos malkekøer, men oregano viste sig at være ineffektiv i denne forbindelse.

Projektets nye resultater bidrager til forståelsen af sammenhængen mellem metanproduktion og fodereffektivitet, betydningen af fodringsstrategier til reduktion af metan samt den biologiske forskel mellem malkekvægsracer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Bilister skal ud på omvej: Veje i det vestlige Aarhus er også spærret mandag

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Borgere frygter oversvømmede boliger: Nu udleverer kommunen sandsække til århusianerne

Aarhus

Heste på dybt vand: Vandmasserne ved Brabrand Sø tiltrak nysgerrige østjyder

Annonce