Annonce
Østjylland

Pingvinhus-investering: Her er det jordareal, som kommunen har solgt for 17,1 millioner kroner

Norddjurs Kommune har fået 17,1 millioner kroner ind i den ellers så slunkne kommunekasse, efter man i januar har frasolgt et stort, kommunalt jordareal. Arkivfoto

Det er salget af et større jordareal, som har gjort det muligt for Norddjurs Kommune at finde de 15 millioner investeringskroner, der skal til for at realisere Kattegatcentrets renovering og pingvinhus-byggeri.

Norddjurs: Tirsdag skal politikerne i Norddjurs Kommune beslutte, om de vil træffe en principbeslutning om at gå videre med planerne, der skal føre til en større renovering og pingvinhus-udvidelse af Kattegatcentret i Grenaa.

Hvis politikerne vælger at gå videre med planerne, ved de, at det vil føre fem millioner sponsorkroner fra Grenaa Havn samt 25 millioner kroner fra A. P. Møller Fonden og Realdania med sig.

Vælger kommunalbestyrelsen derimod at trække sin hidtidige opbakning til Kattegatcentrets renovering og udvidelse, vil fondene med al sandsynlighed også trække deres. Og så står Norddjurs Kommune alene tilbage med et Kattegatcenter, der stadig har et renoveringsbehov i millionklassen.

Problemet er bare, at prisen for at vedtage principbeslutningen om at støtte Kattegatcentrets renoverings- og udvidelsesplaner er 15 millioner kroner for Norddjurs Kommunes vedkommende. Og den slags ikke-øremærkede penge er sjældent lette at fremskaffe i en kommune, der netop har været nødsaget til at svinge sparekniven for at finde omkring 115 millioner kroner i besparelser på det årlige driftsbudget.

Alligevel er det lige netop, hvad Norddjurs Kommune har gjort.

Annonce

Her er de private budgivere

Tre private investorer bød i efteråret ind på de 102 hektar landbrugsjord ved Gl. Estrup, som Norddjurs Kommune nu har solgt til Landbrugsstyrelsen. Her kan du se, hvad de hver især bød for grundarealet.Benny Kirkebække Christensen, der ejer Hevringholm Gods på Djursland. Bud: 16,402 mio. kr.

K. D. A. Invest Holding ApS, som ejes af Knud Dahl Andersen, der blandt andet driver Gl. Estrup Gartneri. Bud: 16,896 mio. kr.

Brdr. Søby ApS, der ejes af brødreparret Jens Ejner Søby og Martin Søby, som avler svin blandt andet ved Drastrup Kær og Grund. Bud: 17,101 mio. kr.

Kilde: Norddjurs Kommune

Det er de afmærkede arealer på dette kort, som Norddjurs Kommune har solgt til Landbrugsstyrelsen. Norddjurs Kommune har længe haft en forpagtningsaftale med en privat landmand, som løber indtil september 2019. Herefter har Landbrugsstyrelsen frit lejde til enten at forhandle om en forlængelse eller gøre brug af arealet på anden vis. Illustration: Norddjurs Kommune

102 hektar markjord solgt

I begyndelsen af 2019 har Norddjurs Kommune nemlig skrevet under på en salgsaftale, hvor man giver afkald på ejerskabet af et stort jordareal, der ligger nær herregården Gl. Estrup ved Auning.

Salget har indbragt Norddjurs Kommune et engangsbeløb på 17,1 millioner kroner, fortæller jurist ved Norddjurs Kommune, Rune Hellegaard Christensen, der har stået for hele grundsalget på kommunens vegne.

- Der er tale om et stort areal på 102 hektar, som Norddjurs Kommune ellers har bortforpagtet til en privat landmand i en årrække. Men da det sidste sommer viste sig, at der var et dybt hul i kommunens økonomi, begyndte man at gøre sig nogle overvejelser om, hvorvidt var nødvendigt for kommunen at eje så stort et landbrugsareal. Derfor blev der i efteråret truffet en politisk beslutning om at sælge arealet, forklarer Rune Hellegaard Christensen om baggrunden for salget.

Fire budgivere var i spil

Selve jordarealet blev sendt i offentligt udbud i efteråret 2018.

I forbindelse med udbuddet fik forvaltningen i Norddjurs Kommune tre bud på jorden fra private budgivere. Et bud lød på 16,4 millioner kroner, et andet på 16, 8 millioner kroner og det tredje på 17,1 millioner kroner. Til sidst valgte Landbrugsstyrelsen, som ifølge Jordfordelingsloven havde forkøbsret på arealet, at matche det højeste af de tre afgivne bud og dermed overtage jorden for 17,1 millioner kroner.

Salget var dermed en realitet, da det i januar var et punkt på kommunalbestyrelsens lukkede dagsorden.

Landbrugsstyrelsen, som hører under Miljø- og Fødevareministeriet, har forpligtet sig til at håndhæve den forpagtningsaftale, Norddjurs Kommune har indgået med en private landmand. Først når aftalen udløber til september, har Landbrugsstyrelsen frit lejde til enten at forhandle om en forlængelse eller gøre brug af arealet på anden vis.

Ifølge avisens oplysninger overvejer Landbrugsstyrelsen at anvende sit nyerhvervede jordareal ved Gammel Estrup til projekt- og erstatningsjord i forbindelse med det offentlige vådområdeprojekt "Øster Alling Vådenge" samt til eventuelle fremtidige vådområdeprojekter i nærområdet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) går i glemmebogen som kæmpe succes

Alt imens de nye, store FGU-institutioner (FGU = Forberedende Grund Uddannelse) kæmper for at finde fodfæste, viser det sig, at forløberen, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), har været en stor succes (https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/sep/190927-syv-ud-af-ti-unge-kommer-godt-videre-efter-kombineret-ungdomsuddannelse). FGU-institutionerne er opbygget som meget store institutioner (Aarhus ca. 700 elever) og skal løse opgaven med at hjælpe unge uden forudsætninger for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. KUU havde samme målsætning, men uddannelsen var baseret på institutionssamarbejder og dermed mindre pædagogiske miljøer med plads til individuelle forskelle. I Aarhus havde vi gennem pilotforsøg gjort positive erfaringer, med at forskellige mindre institutioner (bl.a. produktionsskoler og daghøjskoler) arbejdede sammen i respekt for indbyrdes forskelligheder og med plads til forskelligheden i målgruppen. Det førte naturligt frem til et forbilledligt samarbejde omkring den KUU, der nu viser sig at have været en stor succes, og hvor syv ud af ti unge er kommet godt videre. Lovgivningsprocessen bagved KUU var desværre præget af politisk uenighed, så opbakningen var ikke bred. Derfor blev KUU-lovgivningen tidsbestemt med udløb i 2021. Lovgiverne på Christiansborg købte sig tid til at blive enige om en løsning på den udfordring, man vidste var der. Resultatet blev FGU, en stor og samlende lovgivning med bred opbakning, hvilket naturligvis er positivt og helt nødvendigt. Desværre levner FGU-loven umiddelbart ikke plads til undervisningssamarbejder med mindre, selvstændige institutioner (f.eks. daghøjskoler), der dermed afskæres fra at bidrage med massiv erfaring og kompetencer, der nu ses dokumenteret gennem den succes, som KUU har været. Politiske ønsker om indflydelse og styrbarhed gik forud for hensynet til den sårbare målgruppe; systemkrav trumfer menneskehensyn og sund fornuft. Alt imens vi slikker sårene og kæmper for at holde os på benene, efter at have investeret massivt i at gøre det godt til gavn for målgruppen, ønsker vi FGU-institutionerne held og lykke med at løse opgaven. Men vi savner en forklaring på, hvorfor eksempelvis daghøjskolerne i Aarhus, der nu gennem fem år har bidraget massivt til en sjælden set succes på uddannelsesområdet, atter skal kæmpe for overlevelse efter at have spillet rollen som nyttige idioter. Når det så viser sig, hvor FGU oplever problemer, er vi naturligvis klar til at indgå i samarbejder, til glæde for de mange, der ikke lige er skabt til at trives på kæmpe institutioner.

Aarhus

26-årig dansker var i virkeligheden 45-årig inder: Falsk tandlægepatient afsløret af sit eget tandsæt

Annonce