Annonce
112

Politiet ophæver visitationszone: - Vi har presset banderne

Visitationszonen har virket og bliver derfor ophævet nu, siger Klaus Arboe Rasmussen. Arkivfoto: Axel Schütt
Færre våben og færre bandemedlemmer på gaden får nu Østjyllands Politi til at afskaffe den visitationszone, som de sidste par måneder har dækket store dele af det vestlige Aarhus.

AARHUS: Siden 18. februar har en stor del af Aarhus været omfattet af en visitationszone, der har været en del af politiets modsvar til en bandekonflikt, der har været i gang i området. Men fra 1. maj er den zone en saga blot.

Det betyder ikke, at politiet stopper indsatsen mod banderne, men blot at den har virket, siger Klaus Arboe Rasmussen, der er chefpolitiinspektør hos Østjyllands Politi.

- Visitationszonen har været et meget nyttigt værktøj i vores indsats mod banderne. Nu ser det ud til, at de er blevet presset af vores indsats, og vi finder færre og færre våben. Konflikten er der stadigvæk, og vi fortsætter selvfølgelig vores målrettede indsats mod bandemedlemmerne. Hvis der bliver behov for det, vil vi ikke tøve med hurtigt at genindføre visitationszonen, siger han.

Gennem de sidste par måneder har politiet fundet flere våben i visitationszonen, men de fund bliver der altså færre af, og samtidig møder politiet i mindre omfang bandemedlemmerne på gaden. Derfor nedtrapper politiet sin tilstedeværelse i området, ligesom den mobile politistation ikke kommer dertil hver dag, som det har været tilfældet hidtil.

- Vi har været rigtig glade for den kontakt, vi har haft med borgerne på stedet, og vi har talt med rigtig mange beboere. Men vi oplever ikke længere samme behov for en fast tilstedeværelse af den mobile politistation. Vi vil dog stadig have løbende kontakt med boligforeningerne og blive ved med at patruljere hyppigt i området, siger Klaus Arboe Rasmussen.

Annonce

Ros til politiet

Østjyllands Politis indsats er også blevet bemærket på rådhuset, hvor borgmester Jacob Bundsgaard roser politiet.

- Østjyllands Politi greb fra starten resolut ind med en konsekvent indsats, som nu har haft sin virkning. Der er grund til at takke vores politi for et veludført arbejde. Det har klart og tydeligt vist, at vi i Aarhus ikke accepterer den slags uro og vold. Vi skal sikre tryghed til borgerne i Aarhus, og jeg er helt enig med politiet i, at vi ikke skal tøve med at genindføre visitationszonen, hvis det bliver nødvendigt, siger han.

Selv om visitationszonen stopper, vil politiet stadig have mulighed for at visitere personer, hvis der er et mistankegrundlag.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Aftenskolerne i Aarhus gør en kæmpe forskel

En halv million århusianere deltager årligt i aktiviteter, som de folkeoplysende skoler laver i Aarhus – det gør naturligvis en kæmpe forskel for århusianerne og byens liv. I uge 45 fejrede vi folkehøjskolernes 175-årsjubilæum – aftenskolerne er en udløber af hele den folkelige bølge, der skyllede ind over Danmark fra slutningen af 1800-tallet og frem og som er en vigtig del af det fundament, som vores demokrati står på. De folkelige bevægelser udspringer af et stort ønske om at give hele befolkningen adgang til viden og uddannelse for at understøtte en demokratisk udvikling af vores land. En del af dette ønske var oprettelse af de folkeoplysende skoler (aftenskolerne). De skulle sikre, at en bred del af borgerne – i fritiden fik mulighed for, via viden, indsigt og demokratisk kompetence, at bidrage til udviklingen af den enkelte og samfundet. I Aarhus er dette arbejde fortsat en stor succes. Succes kan måles på mange forskellige måder – her er et par bud på, hvorfor vi mener, skolerne i Aarhus er en succes. Første succeskriterie er, at rigtig mange borgere benytter sig af skolernes tilbud – og det gør århusianerne. I 2018 deltog over en halv million i en-dags-arrangementer, mens næsten 100.000 borgere deltog i aftenskolernes mere traditionelle virksomhed i form af kurser og forløb. Der er naturligvis tale om gengangere i både kursustallet og en-dags-arrangementerne. Men vi taler om tal, som tilnærmelsesvis kan sammenlignes med hhv. besøgstallene i Den Gamle By eller tilskuertallene til AGF's hjemmekampe. Så de folkeoplysende skoler er en meget vigtig del af byens kulturliv og en vigtig brik i det demokratiske og folkeoplysende arbejde. Et andet succeskriterie for os er, at skolerne også når bredt ud til forskellige befolkningsgrupper i vores by. Først og fremmest sker det, fordi aftenskolerne udbyder et utroligt bredt spektrum af kurser og tilbud. Men det sker også, fordi vi i Aarhus Byråd har prioriteret at give et tilskud til betalingen for forskellige lavindkomstgrupper. Dette tilskud kommer særligt studerende/lærlinge, pensionister og folk uden for erhverv samt handicappede til gavn. Det er grupper, som ellers ikke er de flittigste brugere af byens øvrige oplysnings- og kulturtilbud. Så også målt ud fra dette kriterie er skolerne en succes. Endelig bidrager de folkeoplysende skoler ift. rigtig mange vigtige dagsordener i vores by. De hjælper med, når vi skal give tilbud til genoptræning af mennesker med hjerne- og trafikskader eller skader i bevægeapparatet. Skolerne har også gode tilbud til borgere, som risikerer at glide ud i ensomhed, og der er tilbud med fokus på en bedre integration af borgerne i vores by. Og i samspil med bibliotekerne gør de en kæmpe indsats for folkeoplysning, litteratur og demokratisk debat, ligesom de i samarbejde med fritids- og idrætslivet gør en ganske betydelig indsats for foreningslivets trivsel og understøttelse. Så også her er der tale om en succes. Man må aldrig hvile på laurbærrene, og det gælder også aftenskoleområdet. Der har løbende været en debat om, hvorvidt vi bruger for mange midler til området på handicapområdet, og nogle har været bekymret for, at der er sket et fald i antallet af skoler over de seneste fem-syv år. Begge dele er vigtige spørgsmål at rejse, men vi synes, at der også findes nogle gode svar på dem. Først til spørgsmålet vedrørende aktiviteter for borgere med et handicap. Vi står alle tre bag det brede flertal i byrådet, der ønsker at give ALLE borgere spændende tilbud og udfordringer gennem deltagelse i aftenskolevirksomhed. Vi forestiller os, at hvis du er fysisk eller psykisk udfordret, er det ekstra godt og vigtigt at få mulighed for at deltage i spændende og varierede aktiviteter. Og det er aftenskolerne rigtig gode til at tilbyde. Hvis man er psykisk sårbar eller deprimeret, har et midlertidigt eller permanent bevægelseshandicap eller er socialt udfordret, kræver det bare nogle andre rammer, end det er tilfældet for os andre. Mindre hold og/eller flere undervisere, ja måske endda andre fysiske rammer – og det koster penge. Midler, som vi mener, et rigt samfund som det danske skal prioritere. Men der skal naturligvis også være tilbud til de øvrige borgere – og det er der. Faktisk benyttes mere end 80 procent af de samlede aftenskolepladser i Aarhus af borgere uden handicap - så der er plads til os ALLE, både dem, som må leve med et handicap, og dem som lever uden, og langt de fleste pladser bruges altså på mere traditionel aftenskoleaktivitet. Slutteligt – det er rigtigt, at der er blevet færre aftenskoler i Aarhus over årene, men nedgangen ser ud til at være stoppet, og variationen i de udbudte kurser og aktiviteter har aldrig været større, så man rammer en stor del af den århusianske befolkning med gode tilbud. Vi mener alle tre, at folkeoplysningen er en af grundstenene i det danske demokrati. Derfor et det fortsat vores ønske at sikre en stærk folkeoplysning for alle århusianere.

Annonce