Annonce
Østjylland

Politiet ser på anklager fra Randersduo: Går efter at retsforfølge Verdo-toppen

Asger Brorsen (tv) og Bo Vestergaard Hansen, begge medlem af Det Konservative Folkeparti i Randers, har meldt Verdo til politiet. Arkivfoto: Annelene Petersen
Asger Brorsen og Bo Vestergaard Hansen har anmeldt energiselskabet til politiet og skriver i anmeldelsen, at personer i bestyrelse og ledelse bør retsforfølges.
Annonce

Randers: Står det til to af Verdos mest ihærdige kritikere, Asger Brorsen og Bo Vestergaard Hansen, begge med tilknytning til Det Konservative Folkeparti i Randers, skal topfolkene i energiselskabet retsforfølges. Det skriver de direkte i den anmeldelse, som de denne uge har sendt til Østjyllands Politi.

- Vi har anmeldt Verdo A/S og associerede selskaber og bestyrelse og ledelse til politiet, og så må vi se, hvad de finder ud af. Mit gæt er, at de finder en masse, hvis de begynder at rode i det. Vi er er nået dertil, hvor vi er nødt til, at vi skal have myndighederne inddraget, siger Asger Brorsen.

I anmeldelsen skriver de to, at de gennem de seneste måneder har afdækket, hvad de anser for at være en lang række ulovlige og strafbare forhold i Verdo. Og Asger Brorsen oplyser, at de løbende har forsynet politiet med materiale, som understøtter deres påstande om de lovløse tilstande i Verdo.

Dokumentation

Her er den politianmeldelse, som Asger Brorsen og Bo Vestergaard Hansen, har sendt til Østjyllands Politi 13. august 2019:

Anmeldelse af Verdo A/S
På baggrund af og sammen med de seneste oplysninger om energikoncernen Verdo A/S, Randers ønsker vi hermed at indgive officiel politianmeldelse mod Verdo A/S – d.v.s. Verdo koncernen og associerede selskaber. Her også omfattende Verdo S/I.

Verdo A/S er moderselskab for en lang række selskaber, hvor vi de seneste måneder har afdækket en lang række i vore øjne ulovlige og strafbare forhold.

Disse forhold går i al sin enkelthed ud på, at virksomheden i stor stil har overtakseret forbrugerne i strid med hvile-i-selv-princippet gennem Verdos forsyningsmonopolselskaber. Vi mener, at det er bevist, at disse forhold har foregået i Verdo Vand, Verdo Varme, Verdo Produktion. Vi er også overbevist om, at lignende forhold har fundet sted i selskaberne Elnet Hillerød A/S og Elnet Hobro A/S.

Det er ligeledes vor opfattelse, at de af Verdos tilhørende kommercielle selskaber – bl.a. Verdo Go Green og Verdo Trading – også er omfattet af ovenstående. Bl.a. finder vi det sandsynliggjort, at de kommercielle virksomheder har udfaktureret ydelser, der omkostningsmæssigt er afholdt af Verdos forsyningsselskaber. Desuden er der i forsyningsselskaber opkrævet interne renter, som forbrugerne via overpriser har betalt. Dette efter vor mening uden hjemmel i lovgivning.

Vi er også overbevist om, at ledelse/bestyrelse har været klar over, at mange af deres handlinger har været ulovlige.

Vi ønsker definitivt afklaret, hvad der er foregået, og at Verdo dømmes til at betale uretmæssig overpris tilbage til kunderne inkl. renter. Men vi ønsker også, at personer i ledelse og bestyrelse, der har været vidende om eller deltaget i disse ulovligheder, bliver retsforfulgt.

Vi ser frem til at modtage en kvittering for denne anmeldelse og står i øvrigt til rådighed for Politiet i et eventuelt opklaringsarbejde.

P.S. Vi henviser til tidligere tilsendt materiale til Diana Østergaard. Vi kan desuden oplyse, at JP/Finans og Randers Amtsavis har dækket sagen og kan ligge inde med yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen
Asger Brorsen og Bo Vestergaard Hansen

Annonce

Sindsro i Verdo

Bestyrelsesformand Torben Bonde oplyser, at Verdo hos politiet har fået bekræftet, at der er indsendt en anmeldelse mod energiselskabet:

- Vi har sagt, at vi ønsker en hurtig sagsbehandling, og vi stiller os til rådighed for en afklaring og deltager gerne i møder med politiet, siger han.

Verdo har reageret på politianmeldelsen med en skriftlig orientering til repræsentantskabet. Af den fremgår blandt andet, at Verdo’s ledelse tager politianmeldelsen med sindsro:

”Verdo er af den klare opfattelse, at vi ikke har gjort noget forkert”, står der blandt andet i redegørelsen, der er underskrevet af bestyrelsesformand Torben Bonde og konstitueret direktør Morten Birch.

Til Randers Amtsavis siger Morten Birch, at de mange sager tager tid fra Verdos ledelse og medarbejdere:

- Det sætter andre ting i stå, og koster penge, når vi skal bruge tid på at svare på alle de spørgsmål. Men vi gør det gerne, og vi forstår også godt, at Randers Kommune er nødt til at handle, som den gør.

Annonce

Forhandlinger

Randers Kommune har en verserende sag med Verdo om priserne for vand. Kommunen skal godkende taksterne og har hidtil afvist at gøre det, men parterne har forhandlet før sommerferien og har aftalt at genoptage sagen i august. Jens Heslop, direktør for teknik-området i Randers Kommune, siger, at politianmeldelsen ikke får nogen indflydelse på sagen:

- Umiddelbart tror jeg ikke, det har nogen betydning for os. Det står dem frit for at melde Verdo til politiet.

Vil det forsinke jeres behandling af sagen?

- Nej, det tænker jeg ikke.

Har Randers Kommune overvejet at inddrage politiet?

- Det er slet ikke der, hvor vi er endnu. Det har vi slet ikke truffet beslutning om. Hverken det ene eller det andet.

Dokumentation: Verdos svar

Her er uddrag af den redegørelse, Verdos ledelse har sendt til repræsentantskabet vedrørende politianmeldelsen:

Til repræsentantskabets orientering kan vi sige, at vi i Verdo’s ledelse tager politianmeldelsen med sindsro. Vi har kontaktet politiet for at stille os til rådighed for en afklaring af sagen.

Verdo er af den klare opfattelse, at vi ikke har gjort noget forkert, og vi vil med glæde samarbejde med politiet for at få den misforståelse ud af verden.

Verdo følger reglerne for handel internt mellem koncernens selskaber, Verdo følger reglerne i vandforsyningsloven og reglerne om koncerninterne handler, når det gælder både fastsættelse af vandtaksterne – og eksempelvis Verdo Vands salg af ydelser og produkter til Verdo’s kommercielle selskaber samt Verdo Vands køb af ydelser og produkter fra disse. Verdo Vand har stordriftsfordele af at være en del af koncernen – hvilket ses i nogle af landets laveste drikkevandspriser.

Udlån af medarbejderressourcer og ledelseshonorar fordeles mellem selskaberne Der findes rammer og praksis for, hvordan Verdo Vand og koncernforbundne selskaber kan handle med hinanden, herunder hvordan udlån af medarbejdere håndteres.

I enkelte tilfælde er denne afregning ikke sket, fordi omkostningerne forbundet hermed ville være for store i forhold til omfanget af udlånet. Nemlig når Verdo Go Green og Verdo Vand i visse opgaver har lånt medarbejdere fra hinanden. Omfanget af disse opgaver var ca. 0,25 mandeår og gik begge veje.

Dette har således ikke haft nogen betydning for vandtaksterne.

Dette forhold er der redegjort for i Verdo’s dialog med Randers Kommune om fastsættelsen af vandtakster.

Annonce

Fyret medarbejder

En del af grundlaget for Asger Brorsens og Bo Vestergaard Hansens politianmeldelse er fremskaffet fra en tidligere ansat i Verdo, som har holdt et møde med Randers Kommune 7. maj i år. Af et referat fremgår det, at mødet blev arrangeret på baggrund af en henvendelse fra byrådsmedlem Anker Boje (S), som også deltog i mødet med direktør Jens Heslop og jurist Inge Qvortrup fra forvaltningen for Udvikling, Miljø og Teknik. Den tidligere Verdo-ansatte er Josef Gerald, som har oplyst, at han blev ansat i 2009 ved fjernvarmedelen, men blev overflyttet året efter til Verdo Vand som ledningsmester, et job han havde i syv år, til han blev fyret ”p.g.a. uoverensstemmelser”.

Josef Gerald fortæller ifølge referatet, at ansatte i Verdos forsyningsselskaber udførte gratis arbejde for Verdos kommercielle selskaber, som til gengæld modtog betaling fra kunderne.

Ifølge referatet sagde direktør Jens Heslop, at det skal undersøges, om kommunen skal bede Verdo om en forklaring på denne og andre oplysninger fra Josef Gerald.

Annonce

Praksis stoppet

Efterfølgende sendte kommunen en lang række spørgsmål til Verdo, og netop nu er kommunen ved at gennemgå Verdos svar:

- Der kan jo altid være forskellige forklaringer på, hvorfor man har gjort noget på den ene eller den anden måde, og efter helt normal god forvaltningsskik bliver vi nødt til at spørge dem, det vedrører, inden vi konkluderer, at det er sådan, det hænger sammen, siger Jens Heslop.

Det fremgår af Verdos svar på kommunens spørgsmål, at der har været en praksis, hvor ansatte i en afdeling løste opgaver for en anden afdeling uden afregning. Ifølge Verdo har det svaret til et kvart mandeår, og det er gået begge veje og har ikke haft gjort drikkevandet dyrere.

Bestyrelsesformand Torben Bonde oplyser også, at den praksis nu er stoppet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Politikerne kan ikke fjerne skulptur af testikler ligesom Vanddragen

Debat

En af de lycraklædte svarer igen

Aarhus

Trusler, verbale overfald og spytklatter:  Konflikter mellem pårørende og ansatte på udskældte plejehjem

Aarhus

Skulptur af testikler vækker vrede, halvandet år efter at den kom op

Annonce