Annonce
Østjylland

Politiker om manglende vej: Vejen kommer, men der går år

Beboerne i området havde ikke regnet med, at vejen til Ballevej først kommer om nogle år. Foto: Hans Jørgensen
Cykel- og gangbro til Odder Vest er på vej, men det kniber mere med en forbindelse fra Bendixminde ud til Ballevej, oplyser Ole Lyngby Pedersen (V).

Odder: Beboere i Bendixmindeudstykningen i den vestlige del af Odder skal ikke forvente en stikvej ud til Ballevej i den nærmeste fremtid.

- Vejen bliver lavet i etaper, efterhånden som delområderne bliver bygget. Det sidste stykke jord ud til Ballevej skal eksproprieres, og det er ikke med i budgettet for 2020 og overslagsårene frem. Så der er ikke udsigt til, at vejen kommer inden for de næste to-tre år, siger Ole Lyngby Pedersen.

Han er formand for miljø-, teknik- og klimaudvalget, som blandt andet arbejder med lokalplaner og udstykninger som Bendixminde.

På skilte i området står der, at "her kommer vejen til Ballevej", og det har fået Camilla Rasmussen og andre borgere til at regne med, vejen snart bliver lavet.

- Det giver stof til eftertanke. Budskabet på skiltene er ikke forkert, men det er uheldigt, hvis folk har fået den opfattelse, at den kommer snart, erkender Ole Lyngby Pedersen.

Annonce

Budskabet på skiltene er ikke forkert, men det er uheldigt, hvis folk har fået den opfattelse, at vejen til Ballevej kommer snart.

Ole Lyngby Pedersen (V), formand for miljø-, teknik- og klimaudvalget

Tag en snak med mig

Hvis Camilla Rasmussen eller andre føler sig dårligt behandlet og oplyst af kommunen, så vil Ole Lyngby Pedersen (V) gerne tage en snak med dem.

- Jeg vil meget gerne vide det, hvis folk synes, kommunen er for tung og træg at danse med. Vi lytter gerne, og det er vigtigt, vi bliver gjort opmærksom på det, hvis noget har taget urimelig lang tid. Vi har også vores træffetider, hvor jeg står til rådighed for at lytte til borgerne, hvis de har været ude for noget, de mener er lidt urimeligt. Så tager vi det seriøst og får det behandlet, siger Ole Lyngby Pedersen.

Men han slår fast, at kommunen har nogle retningslinjer for blandt andet arbejdet i nye udstykninger.

- Vi har ingen deadline for, hvornår arbejdet skal være afsluttet. Men vi har en holdning til, at det skal være færdigt, når man er færdig med byggeaktiviteter i et område eller en vej. Jeg kan godt forstå, det kan være utilfredsstillende, men det er et spørgsmål om ressourcer. Det kan koste 300.000-400.000 kroner i reparation, når lastbiler bakker ind over kantsten og fliser og ødelægger dem, siger Ole Lyngby Pedersen.

Cykelbroen er på vej

Han påpeger også, at det er grundejerne selv, der skal lave en grundejerforening.

- Den skal laves, når 25 procent af grundene er solgt. Men det kniber, og det kan forsinke den endelige aflevering af et område, for den skal ske til grundejerforeningen, siger han.

Udvalgsformanden oplyser, at der en forklaring på, at arbejdet med at lave en cykel- og gangbro, som skal forbinde Bendixminde med Odder Vest, er trukket ud.

- Jeg kan god forstå, borgerne synes, det har trukket i langdrag. Vi skulle have tilladelse ved Naturstyrelsen, fordi broen går hen over fredskov, og der skal være lys på stien. Det har taget tid. Men tilladelserne er i hus nu, og opgaven med at lave broen kommer i udbud i november. Hvis alt går vel, er broen på plads til sommer. Det er overraskende, at vi støder ind i den slags problematikker. Jeg tror også, det kom som en overraskelse for forvaltningen, og jeg kritiserer bestemt ikke vores forvaltning, siger Ole Lyngby Pedersen.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Århusiansk syrienkriger anholdt ved ankomst til Danmark

Læserbrev

Læserbrev: Socialdemokratiet vil gerne være med

Socialdemokratiet ønsker naturligvis at være med til at præge udviklingen i Odder Kommune. Derfor er vi også næsten hvert år med i budgetforlig. Desværre ikke i år. Det, der skiller, er især grønthøstermetoden forklædt som "hverdagseffektiviseringer", manglende satsning på grøn og bæredygtig udvikling og detailstyring på fagområderne. Med detaljerede retningslinjer og puljer udstråler budgetforliget desværre mistillid til medarbejderne. Det er New Public Management og djøfisering, når det er værst. Hverdagseffektiviseringerne, puljerne og flere eksempler på beslutninger, der ikke føres ud i livet, tegner et billede af en kommune, der er ved at gå i stå. Politikere, der ikke tager ansvar for udviklingsretningen. Og ikke tager ansvar for at rette økonomien op i tide. Ved sidste års budgetlægning blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes et udviklingskatalog over mulige smarte investeringer/besparelser. Det er ikke udarbejdet. Ved 2. behandling af budgettet argumenterede borgmesteren for, at der ikke er afsat nye penge til energibesparende foranstaltninger, fordi penge i sidste års budget ikke er brugt. Eksempler blandt flere på manglende tempo og vilje til at udføre byrådets beslutninger. Det hjælper ikke at give forvaltningen skylden, ansvaret ligger entydigt hos borgmesteren. Manglerne i forhold til grøn og bæredygtig udvikling har fået mindre opmærksomhed. Lone Jakobi trak forskellen op således: "Sølle halvanden millioner kroner har I fundet til grøn og bæredygtig omstilling i Odder Kommune - over fire år! (...) Men derfra, da finder I ingenting. Som i absolut ingenting. Og I stopper endda det vigtige arbejde med energirenoveringer." Til sammenligning har Socialdemokratiet i sit budgetforslag fundet otte millioner kroner. Socialdemokratiet vil gerne tilbage til samarbejde over midten. Men det forudsætter, at borgmesteren leverer på byrådets beslutninger og herunder ikke mindst det omstillingskatalog, som også hans forligspartnere har bestilt. Der er brug for seriøs prioritering og handling, hvis vi skal rette op på både økonomi og kernevelfærd og samtidig bidrage til en grøn og bæredygtig udvikling.

Annonce