Annonce
Aarhus

Politikere anbefaler: Sådan skal Beder-Bering vejen føres

<p>Beder Bering vejen skal blandt andet lette trafikken på Oddervej. Foto: Kim Haugaard</p>

Teknisk Udvalg indstiller, at Aarhus Byråd vælger linjeføring A. Det er den, der kommer tættest på Mårslet og Tranbjerg.

Efter tre møder og masser af foretræder har teknisk udvalg besluttet, hvordan den nye vej mellem Beder og Bering skal føres frem.
Annonce
Udvalget anbefaler den såkaldte linjeføring A.

Fakta

  • Beder-Bering vejen er et 12 kilometer langt vejprojekt, der har været i støbeskeen i mange år.
  • Aarhus Kommune overtog projektet, da Aarhus Amt blev nedlagt med udgangen af 2006.
  • Siden har forskellige sparerunder og finanskrisen forsinket Bering-Beder vejen i flere omgange.
  • I forrige uge besluttede Teknik og Miljø sig for, at den såkaldte linjeføring A skal indstilles til Byrådet, der træffer den endelige beslutning.
Til trods for, at denne linjeføring bringer den nye vej tæt på både Mårslet og Tranbjerg, hvor de nærmeste huse kommer til at ligge blot 100 meter fra vejen.
I Tranbjerg syd er i hvert fald 1000 mennesker så sure over linjeføringen, at de i foråret skrev under på en protest.
»Den nye rute vil blandt andet betyde, at der skal opføres en fire meter høj støjmur, som kommer til at ligge klos op ad Tranbjerg-borgernes huse. Samtidig kommer den nye vejstrækning til at køre gennem grønne og rekreative områder,« skrev en protestgruppe dengang.

Støjdæmpning

I en udvalgserklæring skriver medlemmerne af teknisk udvalg - minus Gert Bjerregaard (V), der tog forbehold, og Jan Ravn Christensen (SF), der ikke var til stede - at når vejprojektet skal detailprojekteres, ønsker man, at det søges optimeret »med hensyn til afstand til bebyggelse i Mårslet og Tranbjerg og udformning af støjdæmpende tiltag«.
Det gælder også i forhold til at berøre både boliger og erhverv i det åbne land så lidt som muligt.
Ejere af boliger i det åbne land vil kunne få tilskud til isolering af bygningers facader, hvis støjniveauet overskrider 58 decibel.
Desuden vil teknisk udvalg afsatte 20 millioner kr. til øget støjdæmpning ved Mårslet og Tranbjerg samt forlængelsen til Beder Landevej og Kolt.
Sagen bliver behandlet af Aarhus Byråd på onsdag, og da der er så massivt et flertal for linjeføring A i teknisk udvalg, vil det være højst usandsynligt, hvis der ikke også er flertal for linjeføring A i byrådet.
I udvalgserklæringen skriver de medlemmer af teknisk udvalg, der går ind for linjeføring A, at de er klar over, at uanset hvilken linjeføring, der vælges, vil det få konsekvenser for borgere i området.
»Udvalget finder det ikke desto mindre væsentligt at få planlagt den nye vej til aflastning af det eksisterende vejnet og som en del af en Ring 3 uden om Aarhus - og helt konkret vigtigt at få valgt en linjeføring, således at de borgere, som har været stavnsbundet i en årrække, får en afklaring,« står der i udvalgserklæringen.

Lokal biltrafik

Når politikerne lægger sig fast på den nordlige linjeføring, selv om den generer flere mennesker end de andre forslag til linjeføringer, skyldes det, at de vurderer, at den i højere grad end de to andre vil kunne tiltrække lokal biltrafik mellem det sydlige Aarhus' byområder.
Desuden mener teknikerne i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, at linjeføring A vil blive en god vejforbindelse til både Kolt, Tranbjerg, Mårslet og den nye by, der planlægges etableret vest for Malling.
Den nordlige linjeføring vurderes desuden at give den bedste løsning på vejforholdene i Mårslet. Samt - med forbindelsen til Beder Landevej - skabe den bedste trafikale betjening af Beder og Malling.
Sparerunder og anden økonomisk smalhals her forsinket projektet flere gange. Vejen forventes at koste cirka 450 millioner kr. Byrådet har afsat godt 100 millioner kr. og opsparer hvert år 15 millioner kr. til Beder-Bering vejen.
Da vejen endnu ikke er finansieret, er det uvist, hvornår den bliver anlagt.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Hellere nedrivning end alibi-bevaring: Randersvej-eksemplet er komisk

Se nu den stakkels ensomme røde murermestervilla på Kalmargade ved Randersvej. Alene tilbage på en kæmpe byggegrund står den bevaringsværdige villa fra 1933 og vidner om et spøjst forløb fyldt med kompromiser. Hærget, brændt, grafittiovermalet. Fire andre bevaringsværdige bygninger på samme byggegrund måtte lade livet, så omdannelsen af området kunne gå i gang og 171 nye lejligheder og 15 rækkehuse snart kan begynde at vokse op af jorden. Men DEN villa skulle blive, så man ikke fra kommunen gav en bygherre grønt lys til uden videre at fjerne fem boliger, som var udpeget som bevaringsværdige. Men var det nu også den rigtige beslutning? Ingen er i hvert fald særligt tilfredse med resultatet, der er spøjst og en smule fjollet, som formand for foreningen Bykultur Aarhus også tidligere har kaldt det. Den omtalte villa er nemlig bevaringsværdig i kraft af den kontekst, den var opført i. Men når hele konteksten forsvinder, og den i stedet bliver omringet af højt nybyggeri, så er bevaringen decideret komisk. Og nu skal den endda død og pine opføres igen, selvom en brand har spist hele 1. sal, loft og tag og den kommer til at fremstå ny og langt fra original.

Annonce