Annonce
Aarhus

Politikere jager den rigtige løsning: Hvilken topledelse og organisation kan genskabe tilliden til ældreplejen?

Den meget omtalte sag om omsorgssvigt på Plejehjemmet Kongsgården er gået ind i en ny fase. På baggrund af ni anbefalinger fra Aarhus Byråds udvalg for sundhed og omsorg skal rådmand Jette Skive (DF) sætte gang i ændringer, der er udset til at genrejse tilliden til ældreplejen. Men hvordan skal ældreområdets organisation skrues sammen for at gøre de gode intentioner til virkelighed? Det spørgsmål er lige nu centralt.
Efter undersøgelsen af plejesvigt på Kongsgården er der fokus på at ændre posten som vicedirektør for ældreområdet i Aarhus. Men rådmanden forbereder et udspil til en langt større organisationsændring, som skal være med til at løfte ældreplejen. Der er delte politiske meninger om såvel timingen som behovet for at ruske op i hele organisationen.
Annonce

AARHUS: Hvilken topledelse og organisation skal genskabe tilliden til plejehjemmene og resten af ældreplejen i Aarhus?

Det spørgsmål står blinkende tilbage på lystavlen efter offentliggørelsen af ni anbefalinger, der i kølvandet på plejesvigt på Plejehjemmet Kongsgården skal rette op på kritisable forhold og ældreplejens omdømme.

Aarhus Byråds udvalg for sundhed og omsorg står bag anbefalingerne. Politikerne kræver nye kompetencer i form af sundhedsfaglig viden på vicedirektørposten i sundhed og omsorg - en post, der i dag varetages af Thune Korsager.

Udvalget åbner også en smule op for eventuelle ændringer af andre dele af organisationen.

- Men vi er meget forsigtige. Mange ansatte på ældreområdet er ramt af de seneste måneders uro om ældreplejen, og i sådan en situation er det er en meget stor beslutning at lave en markant ændring af organisationen. Den skal i hvert tilfælde ske helt efter bogen og med høringer af alle berørte parter, siger udvalgsformand Lone Hindø (S).

Annonce

Rådmand vil i aktion

Udvalget for sundhed og omsorg har lavet anbefalingerne på baggrund af konsulenters undersøgelse af forholdene omkring Kongsgården i Viby.

Anbefalingerne er givet videre til sundheds- og omsorgsrådmand Jette Skive (DF), der rent praktisk skal sørge for at gøre dem til virkelighed.

Sundheds- og omsorgsrådmand Jette Skive (DF) vil gerne have en omfattende ændring af organisationen i Aarhus Kommunes område for sundhed og omsorg. Andre politikere i Aarhus Byråd har ikke så travlt. Foto: Axel Schütt

Rådmanden fortæller, at hun tager de ni anbefalinger til efterretning. Men Jette Skive ønsker tempo på en stor organisationsændring, som i hendes optik er bydende nødvendig.

- Overordnet falder udvalgets anbefalinger i tråd med det, som vi i sundhed og omsorg har arbejdet med siden februar. På den måde er det intet nyt. Jeg vil nu forberede et udspil til en ændring af organisationen, og det arbejde omfatter også den øverste ledelse, fortæller hun.

Men får dit kommende udspil betydning for den vicedirektørstilling, som udvalget ønsker ændret?

- Jeg tager udvalgets anbefalinger til efterretning, siger Jette Skive, der ikke vil kommentere yderligere på udvalgets fokus på hvervet som vicedirektør og Thune Korsagers rolle.

Annonce

Modstand og opbakning

I udvalget for sundhed og omsorg er der delte meninger om at behovet for en stor ændring af organisationen på ældreområdet.

Lone Norlander Smith (EL) er modstander af en hurtig og omfattende organisationsændring. Hun ønsker først og fremmest, at der arbejdes med at tilføre mere sundhedsfaglig viden til posten som vicedirektør i sundhed og omsorg.

- Det vil være uklogt at lave en stor organisationsændring inden forandringer i den øverste ledelse. Tingene skal tages i den rigtige rækkefølge. Vi kan afsøge fornuften i at ændre organisationen, når det øverste ledelseslag er rettet til, siger Lone Norlander Smith.


Under alle omstændigheder er det vigtigt, at vi hurtigt kommer videre i processen. Vi har brugt måneder på sagen om fogedforbuddet, udarbejdelsen af undersøgelsen og så videre.

Peter Sporleder (K), Aarhus Byråd


Jan Ravn Christensen (SF) sidder også i udvalget for sundhed og omsorg.

Han er mere begejstret for tanken om at justere i organisationen bag ældreplejen, og det samme gælder de konservatives Peter Sporleder.

- Under alle omstændigheder er det vigtigt, at vi hurtigt kommer videre i processen. Vi har brugt måneder på sagen om fogedforbuddet, udarbejdelsen af undersøgelsen og så videre. Nu skal vi videre fra det uskønne forløb, og det haster, siger Peter Sporleder (K)

Annonce

Farvel til brodne kar

Rådmand Jette Skive har ingen deadline for arbejdet med at ændre organisationen bag ældreplejen i Aarhus.

- Jeg vil minde om, at det er en organisation med ca. 7.000 ansatte. Det gøres ikke med et hurtigt snuptag, understreger hun.

På grund af medieomtale af plejesvigt blev Plejehjemmet Kongsgården i Viby endevendt af uvildige konsulenter. Konklusionerne har udløst en række anbefalinger, der nu skal gøres til virkelighed. Foto: Axel Schütt

Helt i tråd med udvalgets anbefalinger er det dog rådmandens udgangspunkt, at der fra top til bund i organisationen skal mere fokus på plejen af borgerne.

Jette Skive fortæller, at der allerede er flyttet rundt på kompetencerne i forbindelse med afskedigelser af personale. I øjeblikket laves der ændringer, så forstanderne på plejehjem får bedre muligheder for at skille sig af med ansatte.

- Vi skal af med de brodne kar i plejepersonalet. Derfor giver det mening, at der lokalt kan gribes ind og ske de nødvendige afskedigelser. Det er de lokale forstandere, som kender de ansatte og kan lokalisere medarbejdere uden det rette hjerte for at pleje vores svageste borgere, understreger Jette Skive.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce