Annonce
Aarhus

Politikere vil have fyringssager undersøgt

En række partier i byrådet vil nu have undersøgt, om den bortviste topchef Claus Pedersen uretmæssigt skilte sig af med medarbejdere, fordi de var kritiske overfor hans ledelse og ledelsesstil. Foto: Kim haugaard

En række partier i byrådet vil have undersøgt, om medarbejdere er blevet fyret i Claus Pedersens afdelinger, fordi de var kritiske i forhold til chefen. Rådmand og direktør mener, at sagerne er godt belyst af HR-afdelingen, og at der ikke er noget at komme efter.

AARHUS: En række af byrådets partier vil nu have undersøgt, om nogle af de medarbejdere, der under Claus Pedersens ledelse er røget ud af Natur og Vejservice og Center for Byens Anvendelse, er blevet fyret på et urigtigt grundlag.

En del tidligere medarbejdere føler selv, at de mistede deres job, fordi de var loyale overfor Aarhus Kommune og ikke overfor Claus Pedersen.

Umiddelbart er der dog ikke et flertal for en uvildig undersøgelse, efter at HR-afdelingen i Teknik og Miljø har redegjort for, at alle formalia er fulgt i afskedigelses- og fratrædelsessager.

Annonce

Uvildig undersøgelse

- Formelt har tingene været i orden - men har de også reelt været i orden? Det har vi brug for at få klarhed over - ikke mindst set i lyset af, hvad vi nu ved om Claus Pedersen og hans ledelsesstil, siger Gert Bjerregaard og fortsætter:

- Jeg vil opfordre teknisk rådmand Kristian Würtz til at få lavet en uvildig undersøgelse af de sager, hvor tidligere medarbejdere mener, at de er blevet afskediget eller på anden måde presset ud, fordi de var kritiske overfor Claus Pedersen og det system, han havde opbygget. Rådmanden burde lade Ernst & Young eller andre uvildige undersøge de sager.

Enhedslistens Peter Bonfils siger:

- Det er formentlig rigtigt, at fyringerne formelt set er foregået korrekt. Det ændrer bare ikke ved, at man sidder tilbage med det indtryk, at nogle er blevet behandlet på en måde, der ikke er i overensstemmelse med Aarhus Kommunes værdier.

- Vi kunne jo starte med at stikke de her mennesker en uforbeholden undskyldning. Derudover mener jeg, at det kan være fornuftigt med en uvildig undersøgelse af de tidligere medarbejderes fyrings- og fratrædelsessager. Hele sagen viser jo, at der har hersket en frygtkultur i de afdelinger, hvor ikke ret mange turdet sige fra overfor chefen, siger Peter Bonfils.

Man bliver nødt til at komme til bunds i det her. Det er jo forfærdeligt, hvis vi står med en flok medarbejdere, der er blevet fyret, fordi de i realiteten var loyale overfor kommunen

Knud N. Mathiesen (DF).

Kommunens ansvar

Også Dansk Folkeparti ønsker en undersøgelse.

- Man bliver nødt til at komme til bunds i det her. Det er jo forfærdeligt, hvis vi står med en flok medarbejdere, der er blevet fyret, fordi de i realiteten var loyale overfor kommunen. Det er vi nødt til at tage alvorligt - også hvis vi fortsat ønsker loyale medarbejdere. Det er et dårligt signal til medarbejderne i Aarhus Kommune, hvis ikke vi også undersøger de her sager til bunds, siger Knud N. Mathiesen (DF).

Nye Borgerliges Lars Boye Mathiesen vil også have afskedigelsessagerne undersøgt grundigt.

- Det må være en del af det efterspil, der kommer, nu hvor vi har fået dokumenteret, hvad der i øvrigt er foregået. Vi hører jo, at der er folk, der føler, at de er blevet presset eller frosset ud, så vi må have undersøgt, hvor mange det drejer sig om, og hvad det er foregået. Det har vi et ansvar for, nu hvor vi i øvrigt kan se, hvor meget der har været forkert i de afdelinger, siger han.

Fagforeningernes opgave

Den konservative Marc P. Christensen tror ikke på idéen om en uvildig undersøgelse.

Marc P. Christensen:

- Jeg kan ikke afvise, at nogle afskedigelser er sket på et skal vi sige "Claus Pedersen-grundlag", selv om sagsbehandlingen formelt har været korrekt. Min konklusion er, at det må være en eller flere af fagforeningerne, der samler de her mennesker og tilbyde dem at tage kontakt til kommunen og eventuelt rejse en sag mod Aarhus Kommune.

- Mit indtryk er, at også fagforeningerne har svigtet i Claus Pedersen-sagen. Blandt andet i forhold til arbejdsmiljøet. De kan nu komme tilbage og genoprette tilliden blandt medarbejderne ved at tage fat i sagen om de medarbejdere, der måske er blevet afskediget på et grundlag, der ikke er i orden, siger Marc P. Christensen.

SFs Jan Ravn Christensen støtter sig til HR-afdelingens vurdering af, at alle sagerne er behandlet korrekt.

- I første omgang vil jeg afvente, at vi i teknisk udvalg får en gennemgang af HR-afdelingens redegørelse. Som tingene står lige nu, vil jeg ikke kræve en særlig undersøgelse af afskedigelsessagerne - og jeg tvivler også på, at det vil være den rigtige løsning, siger han.

Saglige grunde

Teknisk rådmand Kristian Würtz (S) har på grund af møder fredag ikke tid til at kommentere en eventuel undersøgelse af fyringssagerne men henviser til direktør for Teknik og Miljø, Erik Jespersen, der ikke mener, at en uvildig undersøgelse vil nå frem til et andet resultat end HR-afdelingen.

- Jeg har forståelse for, at de tidlige ansatte, der føler, at de er blevet afskediget, fordi de var loyale mod kommunen og ikke mod Claus Pedersen, kan føle sig bitre. Men jeg må forholde mig til redegørelsen fra HR-afdelingen, der viser, at der i alle sagerne har været en saglig grund til de pågældende afskedigelser, fratrædelsesordninger og stop for forlængelser af tidsbegrænsede ansættelser, siger han og fortsætter:

- Det er klart, at der i den slags sager kan være et forløb inden, det kommer til en personalesag. Og det forløb er HR-afdelingen ikke nødvendigvis inde i. Vi kan på det pågældende tidspunkt ikke vide, om der har været tilfælde af upassende håndtering af medarbejdere. Men jeg forholder mig i øvrigt til, at fagforeningerne også har været med inde over og accepteret de pågældende sager. Og jeg har tillid til, at fagforeningerne er påpasselige med til at varetage deres medlemmers interesser, hvis der ikke er orden i sagerne.

Teknisk direktør Erik Jespersen mener ikke, at der er foregået usaglige afskedigelser under Claus Pedersens ledelse af Natur og Vejservice og Center for Byens Anvendelse og mener ikke, at der er brug for en uvildig undersøgelse. Foto: Axel Schütt

Men tak i hvert fald

Direktøren understreger, at Natur og Vejservice især i årene fra 2007 til 2010 måtte skille sig af med mange medarbejdere i 2007-2010, dels fordi den skulle omstille sig til at konkurrere med private virksomheder, dels fordi Natur og Vejservice tabte en del opgaver i udbud

- Med mit kendskab til de konkrete personalesager, må jeg konstatere, at der i dem ikke er grundlag for at sige, at der er medarbejdere, der er blevet afskediget, fordi de var kritiske overfor Claus Pedersens ledelse. Det fremgår af personalesagerne, at der er saglige grunde til afskedigelserne og fratrædelsesordningerne. Om der ligger forhold forud for de konkrete personalesager, er som sagt en anden sag, som ikke ændrer på vurderingen af de konkrete personalesager, siger Erik Jespersen og fortsætter:

- Når det er sagt, vil jeg godt sige, at der er grund til at sige tak til de tidligere medarbejdere, der er stået frem med deres viden. Uden dem var sagen om de meget forkerte forhold under Claus Pedersens ledelse ikke kommet frem. Ikke nu i hvert fald.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Hellere nedrivning end alibi-bevaring: Randersvej-eksemplet er komisk

Se nu den stakkels ensomme røde murermestervilla på Kalmargade ved Randersvej. Alene tilbage på en kæmpe byggegrund står den bevaringsværdige villa fra 1933 og vidner om et spøjst forløb fyldt med kompromiser. Hærget, brændt, grafittiovermalet. Fire andre bevaringsværdige bygninger på samme byggegrund måtte lade livet, så omdannelsen af området kunne gå i gang og 171 nye lejligheder og 15 rækkehuse snart kan begynde at vokse op af jorden. Men DEN villa skulle blive, så man ikke fra kommunen gav en bygherre grønt lys til uden videre at fjerne fem boliger, som var udpeget som bevaringsværdige. Men var det nu også den rigtige beslutning? Ingen er i hvert fald særligt tilfredse med resultatet, der er spøjst og en smule fjollet, som formand for foreningen Bykultur Aarhus også tidligere har kaldt det. Den omtalte villa er nemlig bevaringsværdig i kraft af den kontekst, den var opført i. Men når hele konteksten forsvinder, og den i stedet bliver omringet af højt nybyggeri, så er bevaringen decideret komisk. Og nu skal den endda død og pine opføres igen, selvom en brand har spist hele 1. sal, loft og tag og den kommer til at fremstå ny og langt fra original.

Annonce