Annonce
Debat

Prøv at se på DF’s egen indsats, Pia Kjærsgaard

Sevbillede: Tillykke med din nye platform, Pia Kjærsgaard. Dit første indlæg i avisen Danmark 28. juni lover ikke godt. Prøv at forholde dig til DF’s egen indsats. I fik indført i den forrige regerings grundlag, at ”Danmark er et kristent land.” Men det er ikke kristent at føre ulovlig angrebskrig – i fjerne lande. Den augburgske Bekendelse, som præsterne i DF har aflagt præsteløfte på, tillader kun at ”føre retfærdige krige.” Herom præciserer dr. theol. Leif Grane, ”at Luther kun anså den krig for retfærdig, som føres for at standse en indtrængende fjende.” Så jeres MF-præster begik løftebrud mod deres præsteløfte - og DF gav grønt lys for Danmarks medansvar for den ulovlige angrebskrig mod Irak.

Påstanden om, at Danmark er et kristent land kan ikke dække over denne ukristelige angrebskrig, som trak så mange dræbte, sårede og flygtninge efter sig. Skønt stor medskyld har DF ikke vist mindste vilje til at hjælpe disse flygtninge, tværtimod.

DF støttede ikke kampen for at få nedbragt aborttallet i Danmark. Det er et ukristeligt svigt og et alvorligt svigt af det danske samfund, fordi to voksne i Danmark kun bidrager med 1,7 børn i snit. Det er kun 17 til små virksomheder, der kan bruge 20. Det er kun 170 til større virksomheder, der kan bruge 200. Så du bør vende blikket indad og deltage i medansvaret for, at befolkningen ikke er selvsupplerende. Fremfor at tale om ”udskiftning” af folket, bør du vende dig mod udrensning af en del af folket ved at deltage i at nedbringe aborttallene. DF har støttet forskning i Kaj Munk, men I har svigtet hans syn på, at det er ikke en kristent at tillade dødsstraf for ufødte i deres livs første 12 uger. Det er til at forstå, at du har udtalt din lettelse over, at de to præste-fætre forlod folketinget, men DF har forsømt et opgør med dem på flere punkter. De har som DF'ere levet med, at folkekirken har biskopper, der legitimerer lovbrud. Deri har de begået løftebrud mod deres præsteløfte.

Så tag fat på DFs egne problemer, Pia Kjærsgaard. Lad ikke din nye platform blive et sted for platte udfald, som det er, når du kalder det ”tykt løftebrud”, at den nye regering handler efter det, der også blev nævnt fra borgerlig side i valgkampen: At Danmark som et rigt samfund bør skamme sig over ikke at ville tage kvoteflygtninge, at man ikke vil straffe uskyldige børn med en uværdig behandling, og at man vil løse et problem - uden at ødsle trekvart milliard på en uegnet ø – og gøre det på en mere forstandig måde.

Annonce
Svend Aage Nielsen
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kultur

To gange L.O.C. på hjemmebane

Læserbrev

Læserbrev: Ligestillingsministeren skylder stadig svar

Det glæder mig, at mit indlæg (4. november, red.) om regeringens sløvsind på ligestillingsområdet nåede frem til rette vedkommende. Ligestillingsministerens modsvar (8. november, red.) lader dog noget tilbage at ønske, så jeg håber, han læser med endnu en gang. Mogens Jensen forstår mig helt rigtigt, når han tager mig til indtægt for, at ligestillingen ikke halter i Danmark. Faktisk er Danmark det næstmest lige land i EU, kun, overgået af Sverige, ifølge en ny undersøgelse fra EU’s ligestillingsinstitut. Senest har Megafon også bedt danskerne tage stilling til, om kampen for ligestilling mellem kønnene er gået for vidt. Når 43 procent af de adspurgte erklærer sig enige i det udsagn, fortæller det mig, at danskerne generelt oplever en høj grad af lighed. Det kan Mogens Jensen jo tage med, før han taler ligestillingen længere ned, end virkeligheden tillader. Selv om det generelt går godt med ligestillingen i Danmark, mener jeg stadig, der er plads til forbedring. Det ville Mogens Jensen også vide, hvis han læste, hvad jeg skrev. Meget belejligt undlader ministeren fuldstændig at forholde sig til mine tre eksempler på steder, hvor ligestillingen er udfordret. Ligestillingsministeren skylder stadig et svar på, hvad han vil gøre for at hjælpe de mange kvinder i visse etniske minoritetsmiljøer, som lever i social kontrol uden frihed til at bestemme selv. Når Mogens Jensen undlader at forholde sig til en af vor tids største ligestillingsudfordringer, er det så, fordi han ikke har nogen svar på at løse problemstillingen? I så fald vil jeg opfordre ham til at komme i gang med arbejdet. Jeg mangler også Mogens Jensens svar på, hvordan han vil hjælpe de prostituerede, som ikke ønsker at forlade miljøet, men som i stedet ønsker rettigheder svarende til deres pligter. Hykleriet skriger jo til himlen, når socialdemokraterne med den ene hånd tager imod skattebetaling fra de prostituerede og med den anden hånd peger stigmatiserende på dem. På trods af uenigheden vil jeg rose Mogens Jensen for at afsætte midler til en undersøgelse af internetfora, hvor navnlig unge mænd opildner hinanden til diskrimination og seksuelle krænkelser mod kvinder. Det hører ingen steder hjemme, og det vil jeg gerne rose ministeren for at reagere på. Når det er sagt, savner jeg stadig Socialdemokraternes reflekterede bud på at løse nogle af vor tids største ligestillingsudfordringer. Det gælder ikke mindst i landets ghettoområder, hvor ligestilling langt fra er normen. Jeg er med på, at socialdemokraterne tror, de kan løse problemerne ved at bruge flere penge, men er det virkelig Mogens Jensens alvor at løse de store sociale udfordringer med et kursus og en kampagne til 600.000 kroner? Endelig vil jeg gerne opfordre ministeren til at tale ligestillingen op i stedet for ned. Det er muligt, at ligestillingen halter i Mogens Jensens hoved, men det generelle billede viser Danmark som et af verdens bedste lande, når det kommer til rettigheder og muligheder for alle mennesker.

Annonce