Annonce
Aarhus

Presset på egen plan: Hvordan når Aarhus målet om 40 procent elbiler i 2030?

Det er transportsektoren i Aarhus, der er den store klimasynder. I alt står denne sektor for 57 procent af det samlede CO2-udslip i kommunen. I 2030 forventes den at udgøre 80 procent. Foto: Kim Haugaard
Selvom Aarhus Kommune siden 2008 har halveret CO2-udledningen, ser det ikke ud til, at den når målet om at være klimaneutral i 2030. Det skyldes primært at transportsektoren udleder alt for meget CO2. Derfor har Aarhus kommune sat et mål om, at andelen af elbiler i Aarhus skal udgøre 40 procent i 2030. Men hvordan når man det mål?

Aarhus: 40 procent. Så stor en andel skal elbiler udgøre i Aarhus Kommune om 10 år.

Det mål har kommunen sat sig for at kunne tage fat om problemet med CO2-udledningen for privatbilister.

Transporten er nemlig den store klimasynder i Aarhus, og den udgør på nuværende tidspunkt 57 procent af den samlede CO2-udledning. I 2030 forventes den at udgøre 80 procent. Derfor er transporten med til at vanskeliggøre målet om at være klimaneutral i 2030.

Formand for Bæredygtighedsudvalget, Anders Winnerskjold (S), mener, at den helt store gevinst kan hentes ved at få de århusianske borgere til at køre i elbiler.

- Fremtidens bilpakke i Aarhus skal være grøn. Men vores kollektive transport inklusiv letbanen skal også elektrificeres, siger Anders Winnerskjold.

Men hvordan når man frem til de 40 procent i 2030, og hvilke redskaber har kommunen for at få flere borgere til at køre i elbil?

Det har vi taget en snak om med Henrik Müller og Morten Nicolaisen, klimachef og programleder for Grøn Mobilitet under Aarhus Kommune.

Annonce

For meget CO2-udledning blandt bilister

I Aarhus Kommune står privatbilister og busser for 71 procent af den samlede CO2-udledning internt i hele transportsektoren. Resten udgøres af fly-og skibstransport. En væsentlig reducering af CO2-udledningen består derfor i at få flere borgere til at køre i elbil, som i dag kun udgør under 1 procent af alle biler i Aarhus.

Det er vejtransporten, der er det store problem indenfor transportsektoren i Aarhus Kommune. Den står for 71 procent af den samlede CO2-udledning, mens fly- og skibstransporten tegner sig for henholdsvis 25 og 4 procent. Grafik: Jonas Dalbøge 

Men hvordan får man flere til at køre i elbil? En af mulighederne er bedre ladeinfrastruktur, og i Aarhus Kommune har man sat penge af til 2.000 nye ladestandere. I dag er der kun 91 ladestandere - det svarer til 182 ladepunkter, eftersom der ved hver ladestander er to udtræk.

Det er et problem for kommunen, eftersom flere borgere fravælger at købe en elbil på baggrund af dårlige lademuligheder.

Annonce

Flere begrænsninger

Målet om 40 procent elbiler i 2030 bliver svært at nå.

Aarhus Kommune er nemlig omfattet af en række begrænsninger. Det siger Morten Nicolaisen, programleder for Grøn Mobilitet. Og for at forstå, hvad kommunen kan gøre, er det vigtigt, at forstå disse begrænsninger.

- Der er flere ting, der er en udfordring for os. For det første har Folketinget det største håndtag at dreje på, eftersom de har mulighed for regulere registreringsafgiften. For det andet er vi begrænsede i de muligheder, vi som kommune har, for at få flere til at køre i elbil, siger Morten Nicolaisen.

I dag forholder det sig nemlig sådan, at kommunen ikke har lovhjemmel til at investere i ladeinfrastruktur i det offentlige rum. De må heller ikke forberede lokaliteter til, at der kan være ladestandere for eksempel ved at anlægge underjordiske tomrør eller elkabler, som ellers er en markant udgift.

Det skyldes, at det anses som at være en erhvervshjælp, hvis kommunen hjælper på denne måde. Og det må kommunen ikke - det bliver nemlig set som konkurrenceforvridende.

Hvor meget grønnere er det egentligt at køre el-bil?

Et nyt studie af virksomheden ScienceAlert har undersøgt, om elbiler reelt udleder mindre CO2 end benzin- og diselbiler, hvis produktionen af bilen medregnes. Det skriver videnskab.dk 

Forskerne bag studiet fandt frem til, at elbiler i langt de fleste lande udleder mindre CO2 end benzin- og diselbiler.

I Sverige og Finland, hvor en stor del af landenes elektricitet kommer fra vedvarende- og atomenergi, vil en elbil i løbet af dens levetid udlede 70 procent mindre carbon end en tilsvarende benzinbil i sammen størrelse – det er altså, når alle forhold tages i betragtning.

Kun i få lande som Polen gælder dette ikke, fordi størstedelen af landets elektricitet stadig produceres af kul.

Læs hele studiet her: 

https://www.sciencealert.com/electric-cars-really-do-produce-less-co2-overall-than-petrol-models-study-shows

Derfor er det omkostningsfuldt for private aktører såsom Clever og Eon at opstille ladestandere, eftersom de har svært ved at få økonomisk støtte fra kommunen.

En anden ting, der fraholder de private aktører fra at investere i ladestandere, er prisen. Det er nemlig ikke helt billigt at anlægge sådan én.

Annonce

Dyre ladestandere

For det første er det dyrt at få gravet jorden op, så der kan anlægges underjordiske kabler og rør. For det andet koster det også meget at betale den tilslutningsafgift der er gældende for at blive koblet til elnettet. Og for det tredje koster selve ladestanderen også noget.

Århus Stiftstidende har været i kontakt med Clever som anslår, at det koster omkring 250.000 til 300.000 kroner, hvis man eksempelvis opstiller tre ladestandere tæt op ad hinanden.

I dag er der kun 91 ladestandere i Aarhus - det svarer til 182 ladepunkter, eftersom der ved hver ladestander er to udtræk. Foto: Clever

Af disse grunde er det vigtigt for lade-virksomhederne, at deres standere står i lang tid, før den fjernes, så den kan betale sig.

Men det er ikke altid ladestandere er sikre på at stå i særligt lang tid.

De ladestandere, der er opstillet på kommunalt ejede veje, placeres nemlig på det, der kaldes 'gæsteprincippet'. Det betyder, at hvis Aarhus Kommune synes, den plads skal bruges til en cykelsti eller en nedgravet affaldscontainer, så bliver den private aktør og ladestanderen nødt til at flytte sig.

På den måde har der været situationer, hvor lade-virksomheder har lavet en stor investering, som ikke har haft levetid nok til at kunne betale sig. Derfor er risikoen stor i forbindelse med at bygge en ladestander.


Vi ser på en samlet strategi for at supplere med lade-tankstationer, hvor man kan køre hen og lade, hvis man bor i midtbyen. Det kan nemlig gøres uden at skulle grave hele byen op med nye kabler

- Henrik Müller


Selvom der er udfordringer for Aarhus Kommune, er der dog stadig flere ting, de kan gøre for at bistå de private lade-aktører.

Annonce

Hjælp til lade-operatørerne

For eksempel har kommunen mulighed for at finde gode steder at opstille ladestandere, som kan bruges af ladevirksomhederne.

Og det er en stor hjælp, fortæller forretningsudvikler Kenneth Larsen hos Clever.

- Vi har en rigtig god dialog med kommunen, og de forsøger at hjælpe os hurtigt i gang med vores ladeinstallationer. De har jo også en interesse, eftersom de ønsker at reducere CO2-udslippet, fortæller Clever.

Henrik Müller, klimachef i Aarhus Kommune forklarer også, at man kan supplere med viden i forbindelse med fremtidige tank-ladestationer.

Klimachef i Aarhus Kommune, Henrik Müller, mener Aarhus Kommune kan være med til at fremskyde salget af elbiler blandt andet ved at anvise, hvor det er mest nyttigt for de private aktører at opstille en ladestander. Foto: Aarhus Kommune

- Vi ser på en samlet strategi for at supplere med lade-tankstationer, hvor man kan køre hen og lade, hvis man bor i midtbyen. Det kan nemlig gøres uden at skulle grave hele byen op med nye kabler. På den måde kan vi hjælpe energi- og brændstofleverandører med at finde de rette placeringer og skabe de bedste og samfundsøkonomisk billigste rammer for fremtidens lade- og tankinfrastruktur med vedvarende energi.

Aarhus Kommune har mulighed for få styr på planlægningen, når en ladestander skal opstilles.

Men ifølge Henrik Müller har kommunen også en vigtig rolle at spille i forbindelse med at ændre adfærden omkring elbiler.

Aarhus Kommune spiller en vigtig rolle i at skitsere overfor de private aktører, hvor der er bedst mulighed for at etablere ladestandere og lade-tankstationer. Men som det ser ud lige nu, har de ikke mulighed for fysisk at hjælpe til med anlæggelsen af en ny ladestander. Foto: Kim Haugaard

- Mange har en angst for at oplade deres elbiler. Men vi skal være med til at fortælle, hvor relativt simpelt, det er. Man kunne også lave koncepter med mulighed for at låne en elbil eller deles om dem. Det handler om at skabe fordele for dem, der køber en elbil, og få folk til at vænne sig til den nye teknologi.

Annonce

Ny strategi for ladeinfrastruktur

Byrådet har bestilt en ny strategi for ladeinfrastruktur til præsentation i byrådet i 2021, som der lige nu arbejdes på. Noget af det man ser på i den forbindelse, er at anvise direkte, hvilke områder - særligt i midtbyen - der er udfordringer med at opstille en lader på egen grund.

- Vi skal kigge på, hvor man mest hensigtsmæssigt kan opstille ladestandere på offentligt vejareal, så de borgere, der ikke selv har mulighed for at bygge en stander, har let tilgang til dem, fortæller Morten Nicolaisen.

På den måde kan man lave en rettesnor for ladeoperatørerne ved at give dem en målestok for, hvor meget de kan forvente at omsætte for på en given parkeringsplads - altså, hvor mange kommer til at bruge denne ladestander.

- Når vi som kommune finder gode steder at opstille ladestandere, kan operatørerne forvente lavere sagsbehandlingstid og bruge mindre resurser - også økonomisk - på at udarbejde skitsemateriale.

Der har nemlig tidligere været episoder, hvor ladeoperatørerne har lavet omfattende arbejde for at finde den rette placering, præsenteret det for kommunen og derefter fået et afslag måske på grund af pladsmangel.

-  Vi er nødt til at være mere proaktive ved at sige: her giver det mening, og her giver det ikke mening, fortæller Morten Nicolaisen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
AGF For abonnenter

Kommentar: Derfor ligner AGF et hold, der er ved at smide hele sæsonen på gulvet

Annonce