Annonce
Aarhus

Rådmand bad sin direktør tænke på Dansk Folkeparti: Kommunens jurister frikender Jette Skive for ulovlig ordre

Tænk DF (Dansk Folkeparti) det næste år. Sådan lød det I maj sidste år en mail fra sundheds- og omsorgsrådmand Jette Skive (DF) til Hosea Dutschke, direktør i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Foto: Axel Schütt og Keld Navntoft
Rådmand Jette Skive (DF) bad direktør Hosea Dutschke fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg tænke på Dansk Folkepartis politik i håndteringen af ældreområdet. Nu har en intern undersøgelse endevendt forløbet, og juristerne frikender såvel rådmand som direktør. Ifølge undersøgelsen er den omstridte mailudveksling udtryk for "frisprog".

AARHUS: Ingen sanktioner eller disciplinære tiltag.

Det er konklusionen i en intern redegørelse, som Aarhus Kommune har lavet i kølvandet på en mailudveksling mellem rådmand Jette Skive (DF) og direktør Hosea Dutschke fra området for sundhed og omsorg.

I en mail til Hosea Dutschke skrev Jette Skive "TÆNK DF" samt "blæs på ØK så vidt muligt". Det fik Hosea Dutschke til at svare "Yes. Er med på dine anbefalinger. Det gør vi".

Annonce

Mandag formiddag behandlede medlemmerne af Aarhus Kommunes Magistrat en intern undersøgelse af mailudvekslingen. Avisen har fået aktindsigt i undersøgelsen, der fortæller om rådmandens rolle:

"Det er Juras vurdering, at rådmanden ikke har været medvirkende til at bryde med kravet om, at embedsværket skal være partipolitisk neutralt, ved at anbefale forvaltningen at tage partipolitiske hensyn med formuleringen “TÆNK DF”. Der er således ikke tale om en ulovlig ordre. Jura vurderer endvidere, at ordvalget ”blæs på ØK så vidt muligt” ikke er en ulovlig ordre i den konkrete sammenhæng, som formuleringen indgår i. Samlet er det Juras vurdering, at rådmandens formuleringer i mailen af 17. maj 2020 ikke bør føre til sanktioner efter kommunestyrelsesloven".

Ingen partipolitik

Mailudvekslingen mellem Jette Skive og Hosea Dutschke fandt sted, da der for alvor var stærk turbulens om omsorgssvigt i ældreplejen i Aarhus.

Lokalavisen Aarhus kunne fortælle om dialogen mellem rådmand og direktør, og efterfølgende valgte Magistraten at sætte gang i den interne undersøgelse.

I undersøgelsens sammenfatning står der om Hosea Dutschkes rolle:

"Efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen, herunder om Hosea Dutschkes ageren i forlængelse af mailkorrespondancen og konklusionen på undersøgelsen af den økonomiske udvikling i Sundhed og Omsorg i den omhandlede periode, lægger Jura til grund, at Hosea Dutschke ikke har tilsidesat sine embedsmandspligter, herunder har handlet partipolitisk. Der er på den baggrund Juras vurdering, at Hosea Dutschke ved sin ageren i forbindelse med mailkorrespondancen ikke har pådraget sig et disciplinært ansvar".

Annonce

Naturligt frisprog

I undersøgelsen konkluderer Aarhus Kommunes jurister, at mailkorrespondancen mellem Jette Skive og Hosea Dutschke er udtryk for et ”frisprog”.

Ifølge juristerne er det et frisprog, der naturligt udvikler sig i et tæt, tillidsfuldt og til tider uformelt samarbejdsforhold mellem den øverste politiske og administrative ledelse i en magistratsafdeling.

Juristerne peger dog op, at ordlyden af korrespondancen giver anledning til en opmærksomhed på rammerne for sprogbrugen. De skriver:

"Kommunikationen må således ikke kunne så tvivl om kvaliteten i arbejdet og om embedsværkets partipolitiske neutralitet."Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce