Annonce
Aarhus

Rådmand: Brandskole vil ikke genere naboer

Bünyamin Simsek (V) mener ikke, at det vil genere naboerne, hvis Østjyllands Brandvæsens brandskole flyttes fra Kirstinesminde i Skejby til Bautavej i Aarhus Vest. Foto: Axel Schütt

Flere partier er bekymrede for, hvor meget brandskolens øvelsesområdet vil genere naboer i Aarhus Vest, hvis det flyttes dertil. Rådmanden beroliger, og nu skal sagen undersøges nærmere.

AARHUS V: Hvis Østjyllands Brandvæsens brandskole flyttes fra Kirstinesminde i Skejby til Bautavej i Aarhus Vest vil det ikke genere naboerne.

Det svarede rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V) ved en byrådsdebat onsdag aften.

På forhånd har flere partier gennem avisen rejst dyb skepsis om planen for en flytning tæt på et beboelsesområde og en kommende boligudstykning til helhedsplanen i Gellerup-Toveshøj.

- Der er rejst en berettiget bekymring gennem avisen. Men brandskolen bliver ny og moderne. Der bliver huse, der skal sættes ild til, men det er indvendigt, og røgen kommer op af en skorsten. Og i terræn bruger man gas til at tænde ild med, og det kommer der ikke den sorte røg fra, forklarede rådmanden under en byrådsdebat onsdag om flytteforslaget.

- Så jeg deler ikke bekymringen om, at det bliver et område med voldsom røg, sagde Bünyamin Simsek, der også mente, at der var langt til naboerne.

- Der er ingen beboelse mod syd, mod vest er Hasle bakker og nordpå er der fodboldbaner og længere væk Ellekærskolen, sagde rådmanden, der dog ikke kom ind på, at et område umiddelbart syd for netop skal sælges til nye private boliger som en del af helhedsplanen.

Annonce

S og EL bekymrede

Simsek lovede, at byrådet ville få et retvisende billede i den kommende debat i teknisk udvalg, inden sagen returnerer til byrådet.

Århus Stiftstidende har tidligere beskrevet, at både Socialdemokraterne og Enhedslisten er bekymret for placeringen. Det uddybede både Ango Winther (S) og Keld Hvalsø (EL).

- Vi er ikke overbeviste om, at det ikke kan lade sig gøre. Men vi gerne drøfte det og komme på besigtigelse for at se de ejendomme, der ligger ved siden af, sagde Ango Winther.

Keld Hvalsø (EL) undrede sig over en placering så tæt på Ellekærskolen, hvor byrådet for nylig har besluttet at indflytte en række handicappede bl.a. autister fra Stensagerskolen.

- Vi vil gerne vide, hvad er det for gener i form af røg og eventuelt eksplosioner, man kan opleve fra det her sted? Og vi vil gerne diskutere, om det overhovedet er et hensigtsmæssigt sted, og hvor attraktiv bebyggelsen ved siden af vil blive.

DF og K uenige om placering

Knud B. Mathiesen (DF) mente heller ikke det var smart:

- Det giver ikke umiddelbart mening at flytte et øvelsesområde så tæt på beboelse. Især ikke når argumentet for at rykke væk fra Kirstinesminde er hensynet til hospitalet. Der kunne måske også være andre placeringer?

Marc Perea Christensen (K) fastholdt ideen som god.

- Jeg har selv været med til at pege på denne løsning. Det er stadig min opfattelse at det er den bedste placering. Der er forskel på at ligge op af en folkeskole og en familiehus ved sygehuset.

Sagen blev derefter sendt til debat i teknisk udvalg.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Aftenskolerne i Aarhus gør en kæmpe forskel

En halv million århusianere deltager årligt i aktiviteter, som de folkeoplysende skoler laver i Aarhus – det gør naturligvis en kæmpe forskel for århusianerne og byens liv. I uge 45 fejrede vi folkehøjskolernes 175-årsjubilæum – aftenskolerne er en udløber af hele den folkelige bølge, der skyllede ind over Danmark fra slutningen af 1800-tallet og frem og som er en vigtig del af det fundament, som vores demokrati står på. De folkelige bevægelser udspringer af et stort ønske om at give hele befolkningen adgang til viden og uddannelse for at understøtte en demokratisk udvikling af vores land. En del af dette ønske var oprettelse af de folkeoplysende skoler (aftenskolerne). De skulle sikre, at en bred del af borgerne – i fritiden fik mulighed for, via viden, indsigt og demokratisk kompetence, at bidrage til udviklingen af den enkelte og samfundet. I Aarhus er dette arbejde fortsat en stor succes. Succes kan måles på mange forskellige måder – her er et par bud på, hvorfor vi mener, skolerne i Aarhus er en succes. Første succeskriterie er, at rigtig mange borgere benytter sig af skolernes tilbud – og det gør århusianerne. I 2018 deltog over en halv million i en-dags-arrangementer, mens næsten 100.000 borgere deltog i aftenskolernes mere traditionelle virksomhed i form af kurser og forløb. Der er naturligvis tale om gengangere i både kursustallet og en-dags-arrangementerne. Men vi taler om tal, som tilnærmelsesvis kan sammenlignes med hhv. besøgstallene i Den Gamle By eller tilskuertallene til AGF's hjemmekampe. Så de folkeoplysende skoler er en meget vigtig del af byens kulturliv og en vigtig brik i det demokratiske og folkeoplysende arbejde. Et andet succeskriterie for os er, at skolerne også når bredt ud til forskellige befolkningsgrupper i vores by. Først og fremmest sker det, fordi aftenskolerne udbyder et utroligt bredt spektrum af kurser og tilbud. Men det sker også, fordi vi i Aarhus Byråd har prioriteret at give et tilskud til betalingen for forskellige lavindkomstgrupper. Dette tilskud kommer særligt studerende/lærlinge, pensionister og folk uden for erhverv samt handicappede til gavn. Det er grupper, som ellers ikke er de flittigste brugere af byens øvrige oplysnings- og kulturtilbud. Så også målt ud fra dette kriterie er skolerne en succes. Endelig bidrager de folkeoplysende skoler ift. rigtig mange vigtige dagsordener i vores by. De hjælper med, når vi skal give tilbud til genoptræning af mennesker med hjerne- og trafikskader eller skader i bevægeapparatet. Skolerne har også gode tilbud til borgere, som risikerer at glide ud i ensomhed, og der er tilbud med fokus på en bedre integration af borgerne i vores by. Og i samspil med bibliotekerne gør de en kæmpe indsats for folkeoplysning, litteratur og demokratisk debat, ligesom de i samarbejde med fritids- og idrætslivet gør en ganske betydelig indsats for foreningslivets trivsel og understøttelse. Så også her er der tale om en succes. Man må aldrig hvile på laurbærrene, og det gælder også aftenskoleområdet. Der har løbende været en debat om, hvorvidt vi bruger for mange midler til området på handicapområdet, og nogle har været bekymret for, at der er sket et fald i antallet af skoler over de seneste fem-syv år. Begge dele er vigtige spørgsmål at rejse, men vi synes, at der også findes nogle gode svar på dem. Først til spørgsmålet vedrørende aktiviteter for borgere med et handicap. Vi står alle tre bag det brede flertal i byrådet, der ønsker at give ALLE borgere spændende tilbud og udfordringer gennem deltagelse i aftenskolevirksomhed. Vi forestiller os, at hvis du er fysisk eller psykisk udfordret, er det ekstra godt og vigtigt at få mulighed for at deltage i spændende og varierede aktiviteter. Og det er aftenskolerne rigtig gode til at tilbyde. Hvis man er psykisk sårbar eller deprimeret, har et midlertidigt eller permanent bevægelseshandicap eller er socialt udfordret, kræver det bare nogle andre rammer, end det er tilfældet for os andre. Mindre hold og/eller flere undervisere, ja måske endda andre fysiske rammer – og det koster penge. Midler, som vi mener, et rigt samfund som det danske skal prioritere. Men der skal naturligvis også være tilbud til de øvrige borgere – og det er der. Faktisk benyttes mere end 80 procent af de samlede aftenskolepladser i Aarhus af borgere uden handicap - så der er plads til os ALLE, både dem, som må leve med et handicap, og dem som lever uden, og langt de fleste pladser bruges altså på mere traditionel aftenskoleaktivitet. Slutteligt – det er rigtigt, at der er blevet færre aftenskoler i Aarhus over årene, men nedgangen ser ud til at være stoppet, og variationen i de udbudte kurser og aktiviteter har aldrig været større, så man rammer en stor del af den århusianske befolkning med gode tilbud. Vi mener alle tre, at folkeoplysningen er en af grundstenene i det danske demokrati. Derfor et det fortsat vores ønske at sikre en stærk folkeoplysning for alle århusianere.

Annonce