Annonce
Aarhus

Rådmand stopper mulighed for ekstra etager: - Det er uhensigtsmæssigt

Teknisk rådmand Bünyamin Simsek (V) mener, at borgerne skal kunne regne med, at et byggeri ikke får flere etager, end der står i den lokalplan, borgerne har haft at forholde sig til. Derfor har han nu stoppet muligheden for rent administrativt at tillade ekstra etager.Foto: Flemming Krogh

Nu skal borgerne kunne regne med, at 13 etager også betyder 13 etager. Rådmand Bünyamin Simsek (V) lukker muligheden for, at bygherrer rent administrativt kan få dispensation fra lokalplan til skyde ekstra etage ind i byggeprojekt, bare det ikke overskrider lokalplanens højdekrav

AARHUS: Sagen om Æggepakkeriets 13 etager ved Godsbanen, der blev til 14, fører nu til, at kommunens afdeling for Byggeri ændrer en mangeårig praksis:

Nu må afdelingen ikke længere dispensere fra en lokalplans bestemmelser om etageantal - heller ikke selv om der kan klemmes en ekstra etage ind i et byggeri, uden at det af den grund bliver højere.

Det har teknisk rådmand Bünyamin Simsek (V) besluttet.

- Det er uhensigtsmæssigt med den hidtidige praksis. Det er antallet af etager, borgerne ser på. Når de så tæller etager og opdager, at der er en mere, end der står i lokalplanen, tænker de naturligvis deres. Borgerne har jo ikke umiddelbart mulighed for at se, om byggeriet er blevet højere, siger rådmanden.

Annonce

En gammel praksis

Han understreger, at i den konkrete sag om Æggepakkeriet er der ikke foregået noget forkert hverken fra bygherre eller Byggeris side.

- Dispensationen til de 14 etager er givet efter en administrativ praksis, der har været gældende i mange år. Nu ændrer jeg den så - og byrådets tekniske udvalg er enig med mig i, at det er rigtigt at gøre det, siger Bünyamin Simsek.

Han understreger, at den nye praksis også har til formål at værne om kvaliteten i nybyggerier.

- Hvis et projekt i en lokalplan er skitseret med gode loftshøjder i lejlighederne, skal det ikke være sådan, at en bygherre efterfølgende kan få lov til at skære ned på loftshøjderne for at klemme en ekstra etage ind, siger rådmanden.

13 etager er 13 etager

Formanden for teknisk udvalg, Keld Hvalsø (El), bakker fuldt op om rådmandens beslutning:

- Folk står jo og føler sig snydt, når de opdager, at et byggeri er blevet en etage højere, end det, der er blevet sagt. En lokalplans præcise oplysninger om et byggeris højde og etageantal skal folk kunne stole på, siger han.

Udvalgets næstformand, Ango Winther (S) er helt på linje:

- Når vi i en lokalplan skriver 13 etager, så skal det også være 13 etager, så det er fint, at rådmanden ændrer praksis. Man kunne frygte, at det ellers kunne blive en kattelem for bygherrer, der, efter at en lokalplan er vedtaget, lige får presset to eller tre ekstra etager ind, siger Ango Winther.

Lav en etage-norm

Peter Thyssen, der er en af dem, der har undret sig over, hvordan 13 etager i Æggepakkeriet kunne blive til 14, siger:

- Det er glædeligt, at der nu bliver sat en stopper for, at bygherrer bare lige kan få lov til at skyde en ekstra etage ind, efter at lokalplanen er vedtaget.

- Men jeg tror, at rådmanden også skal fastsætte en norm for, hvor høj en etage er, så borgere og byråd ved, hvad det er, vi taler om. Det er jo altid antallet af etager, vi forholder os til. Jeg ved godt, at etagehøjde typisk er forskellig, alt efter om det er bolig- eller erhvervsbyggeri, men man kunne godt operere med en norm for, hvor høj en typisk boligetage og en typisk erhvervsetage er, siger Peter Thyssen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Borgere frygter oversvømmede boliger: Nu udleverer kommunen sandsække til århusianerne

Erhverv

Manden der skabte Legofiguren er død

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Vand oversvømmer kørebanen på E45: Kraftige opbremsninger giver farlige situationer

Annonce