Annonce
Aarhus

Rådmand udfordrer borgmester på klimasikring: Vi er nødt til at finde flere penge

I februar 2020 blev store dele af Aarhus ramt af alvorlige oversvømmelser efter et silende vådt efterår og vinter. Kommunen er i fuld gang med at klimasikre. Men det er en dyr omgang. Foto: Ole Christensen, Henrik Lund og Axel Schütt.
Det er kun syv måneder siden, Aarhus gennemlevede de værste oversvømmelser i nyere tid. Nu beskylder rådmanden for Teknik og Miljø borgmesteren for at være uambitiøs i sit økonomiske oplæg til den fremtidige klimasikring.
Annonce

AARHUS: Efter et halvt år hvor corona har fyldt alt, kan det være svært at huske, hvad der egentlig optog os før.

Borgmesteren har tilsyneladende glemt det, mener rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), efter at have læst borgmesterens udspil til en ny 10-årig investeringsplan for Aarhus Kommune.


Hvis vi ser tilbage på den kritiske situation hen over vinteren, så er alvoren vist ikke rigtig gået op for borgmesteren.

Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø


I den er der afsat 100 millioner kroner til klimasikring - 10 millioner årligt - men det er ifølge Bünyamin Simsek helt utilstrækkeligt.

Annonce

Kompromis på 150 mio. kr.

Embedsmændene i Teknik og Miljø vurderer, at der skal afsættes 278 millioner kroner over en 10-årig periode, hvis Aarhus skal sikres effektivt mod massive oversvømmelser, som dem der ramte kommunen i februar i år.

Her blev veje og stier oversvømmet i en sådan grad, at de måtte afspærres og flere huse stod under vand.

- Hvis vi ser tilbage på den kritiske situation hen over vinteren, så er alvoren vist ikke rigtig gået op for borgmesteren. Udsigten er, at klimaforandringerne kun vil blive værre med tiden, og selv hvis man skærer indsatsen ned til et skrabet niveau, så vurderer jeg, at vi som minimum er nødt til at lande på 150 millioner kroner over en 10-årig periode, siger Bünyamin Simsek.

Bünyamin Simsek ønsker at sætte turbo på klimasikringen, men anerkender, at der også er andre kommunale kerneopgaver at bruge penge på. Foto: Axel Schütt

Men, Bünyamin Simsek, på samme måde er der jo masser af andre kommunale kerneområder, som også fattes penge?

- Det er jeg helt med på. Det er også derfor, jeg siger, at vi kan lande på 150 millioner kroner, selv om vi så er langt fra den optimale løsning. Så har vi samtidig taget ansvar for, at der også skal være økonomi til andre områder, siger Bünyamin Simsek.

Annonce

Engsøer pynter og forsinker

Hvad får man så for de 278 millioner kroner, som Teknik og Miljø lægger op til at bruge på klimasikring?

10 konkrete bud på klimasikring

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune foreslår en række konkrete projekter, der skal dæmme op for vandet i tilfælde af kraftig regn. Blandt andet:

  1. Engsø og ådal - En ny engsø ved Hede Enge, og i Aarhus Ådal kan der genskabes naturlig vandhåndtering i ådalen med naturområder langs Lyngbygård Å og Aarhus Å vest for Årslev Engsø.
  2. Nørreport - Her er der behov for, at området klimatilpasses via en afledning af vandet til havnen.
  3. Vesterbro Torv - Klimatilpasning af Vesterbro Torv skal være med til at mindske risiko for oversvømmelse fra nedbør af ejendomme ved Museumsgade.
  4. Viby - Den blå og grønne forbindelse gennem Viby fra Marselisborgskovene over Eskelunden, Viby Boldbaner og Brabrand Sø, skal styrkes ved både at gøre plads til øgede vandmængder, rekreative faciliteter og grønt.
  5. Aarhus Å - Kapaciteten i Aarhus Å kan forbedres på den nederste del af åen ved at sænke vandløbsbunden under Slusebroen ved Vester Alle og eventuelt ved at justere tærsklen ved udløbet af Aarhus Å.
  6. Byleddet/Søskovvej - Strækningen deler Brabrand Sø fra Årslev Engsø, og vejen blev oversvømmet og lukket i februar 2020. Det foreslås at hæve kørebanen over en 200 meter strækning.
  7. Viby Ringvej - Ved ringvejen opsamles skybrudsvand i åbent, støbt bassin i midterrabat og kraftigt sænket fortov i vestlige rabat. Der etableres forbindelse mellem og afløb fra bassinerne til regnvandskloak vest for ringvejen.
  8. Nørregade/Nørre Allé - De eksisterende bassiner/søer i Vennelystparken udnyttes ved ændringer af Høgh-Guldbergsgade.
  9. Silkeborgvej ved Ringgaden - Midterrabat fjernes og der etableres grøn rabat med rende i sydsiden og overløb til stien, der leder ned af trappen til Karupvej. Nordre Ringgade/Langelandsgade - Boldbane ved skole udnyttes ved supplerende volde på to sider. Den nederste strækning af Katrinebjergvej trafiksaneres med etablering af fartdæmpere, vandforsinkelse-/magasin og træer.
  10. Langelandsgade - Et grønt hjørne ind mod nogle kolonihaver ved Frederik Nielsens Vej/Langelandsgade udnyttes til skybrudsmagasin.

Man får eksempelvis nye engsøer. Allerede i dag har både Egå Engsø og Årslev Engsø vist sig at fungere som glimrende lynafledere, når der kommer meget vand.

Derfor er der yderligere to lignende projekter på tegnebrættet:

Hede Engsø nord for Aarhus til en pris på 30-40 millioner kroner.

Og så en bedre udnyttelse af Aarhus Ådal langs Lyngbygård Å til en pris på 26 millioner kroner.


Det er en lidt nem udmelding for Bünyamin Simsek, hvis han ikke samtidig peger på, hvor han vil finde pengene.

Anders Winnerskjold, byrådsmedlem for Socialdemokratiet


Ved at forberede en kontrolleret oversvømmelse af de områder køber man sig til en forsinkelse af vandet, så det ikke alt sammen ender inde i den lavtliggende midtby på én gang. Skulle det ske, så kan man godt finde chekhæftet frem og skrive et tal, der ender på ni nuller.

Spørg bare i København, hvor forsikringsselskaberne måtte udbetale et beløb på næsten fem milliarder kroner i skadeserstatning efter det store skybrud i 2011.

Annonce

Færre penge - mindre sikring

I Teknik og Miljøs oplæg er der sat 80 millioner kroner af til indsatser i oplandet, 75 millioner til indsatser inde i Aarhus by (nye by-søer, regnbede, kloakering mm.) og 123 millioner kroner til at sikre vejnettet mod oversvømmelse.

I den lille kolonihaveforening H/F Norringholm ved Brabrand Sø begyndte vandet pludselig at strømme op af kloakkerne i februar 2020 og satte flere kolonihavehuse under vand. Et af dem tilhørte Susanne Olesen, der endte med 23 centimeter vand indenfor i huset. Foto: Ole Christensen

- Projekterne til 278 millioner kroner er forvaltningens bud på, hvad der bør gøres. Faktisk dækker det beløb kun 10-15 procent af det samlede investeringsbehov. Vi er afhængige af eksterne midler. Blandt andet at Aarhus Vand bliver ved med at bidrage, som de har gjort hidtil, siger Simon Grünfeld, der er afdelingsleder i Teknik og Miljø.

Kan man klimasikre for kun 100 eller 150 millioner kroner?

- Hvis der er færre penge, så får man mindre. Så må vi nedskalere og omprioritere, siger Simon Grünfeld med henvisning til, at forvaltningen til enhver tid arbejder med den økonomiske ramme, som politikerne aftaler sig frem til.

Lad os sige, at du kun har det halve beløb at arbejde med. Hvor starter du så?

Sådan kan Hede Engsø blive placeret i landskabet. Illustration Jens Nex

- Så ville jeg eksempelvis starte med at anlægge Hede Engsø og Aarhus Ådal. Det er 50 gange billigere at stoppe vandet uden for byen end inde i byen, så det giver mening at starte der. Omvendt så kan vandet også falde inde over byen, så vi er nødt til også at have en indsats der. Der er allerede lavet konkrete planer for at sikre en række kritiske veje mod oversvømmelse, så det var ligeledes et sted, jeg ville starte, siger Simon Grünfeld.

Annonce

Hvor er pengene?

Det er Socialdemokratiets politiske ordfører, Anders Winnerskjold, der udtaler sig om spørgsmål af budgetmæssig karakter, og han er grundlæggende enig i, at det er nødvendigt at bruge penge på klimasikring.

- Selvfølgelig skal vi det, for det kan blive rigtig dyrt ikke at gøre det. Derfor er det afgørende at klimasikre vores by, siger han.

Anders Winnerskjold, politisk ordfører for Socialdemokratiet. Foto: Axel Schütt

- Når det er sagt, så synes jeg, det er en lidt nem udmelding for Bünyamin Simsek, hvis han ikke samtidig peger på, hvor han vil finde pengene. Skal vi bruge færre penge på veje? Boliger? I Socialdemokratiet er vi åbne for inputs i forhandlingerne, især hvis man også anviser finansiering, siger Anders Winnerskjold.

Den 10-årige investeringsplan bliver en del af efterårets budgetforhandlinger og berører ud over klimasikring alt fra nye skoler og veje til idrætsanlæg og opførelse af nye almene boliger.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Forskerne følger os: Vi er på nippet til at slække på forsigtigheden

Aarhus

Drastisk fald i antal nye corona-smittede: Aarhus er under magisk grænse

Annonce