Annonce
Danmark

Randers har 15.000 kr. mindre pr. barn end Tårnby

De kommunale budgetter til børnehaver og vuggestuer er generelt 15 procent højere i hovedstadskommunerne end i provinsen. Det har betydning for den service, børnene får.

Fordelingen af skattekroner er skæv blandt kommunerne i Danmark. Og det fører til store forskelle i den service, de enkelte kommuner har råd til at yde til deres borgere, lyder det fra en række provinsborgmestre. De anklager udligningssystemet for at give flere penge til hovedstadskommunerne end provinsen.

Inden for børnepasning er forskellene enorme. Københavns Kommune, som er den kommune i Danmark, som bruger flest penge på børn mellem 0 og 5 år, brugte sidste år 50.000 kr. mere pr. barn end Jammerbugt Kommune, som bruger færrest penge på området. Det viser beregninger, som otte provinskommuner har fået lavet ud fra tal fra De Kommunalstatistiske Meddelelser om de kommunale budgetter for 2016. Ser man på provinsen som én samlet gruppe, og de kommuner, der deltager i den såkaldte hovedstadsudligning, som en anden gruppe, tegner der sig et generelt billede: Hovedstadskommunerne bruger 15 procent mere end provinskommuner på børn under seks år.

- Der er stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner prioriterer på børneområdet. Det er rigtig ærgerligt, for alle børn burde opleve samme høje kvalitet. Det burde ikke være postnummeret, der afgør, om børn får den kvalitet, de alle har krav på, siger Lasse Bjerg Jørgensen, der er faglig sekretær i BUPL.

Annonce

En fair sammenligning

Avisen Danmark er dykket ned i, hvad de økonomiske forskelle betyder for den service, borgerne får. Jammerbugt Kommune og Københavns Kommune er yderpunkterne på skalaen over, hvor mange penge kommunerne bruger på børn. Men også når man ser på befolkningssammensætningen, er de to kommuner meget forskellige. Derfor ville det ikke være en fair sammenligning at besøge daginstitutionerne i netop de to kommuner. I stedet har avisen besøgt to kommuner, som på det såkaldt socioøkonomiske indeks, udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet, minder meget om hinanden: Randers og Tårnby.

Det socioøkonomiske indeks kigger eksempelvis på hvor mange borgere, der har sociale problemer, andelen af indvandrere, lavtuddannede, arbejdsløse samt børn af enlige eller lavtuddannede.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Coronavirus

Rejsevejledninger bliver lempet - men ferierejser frarådes

Annonce