Annonce
Aarhus

Rapport: Skandalechef anmeldes for underslæb, bestikkelse og tjenesteforsømmelse

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har her til morgen forelagt resultaterne af revisionsrapporten om Center for Byens Anvendelse for Magistraten.

Annonce

Revisionsrapporten belaster den nu bortviste chef for Center for Byens Anvendelse yderligere.

I november 2016 meldte Aarhus Kommune sagen til Østjyllands Politi, men revisionsrapporten danner grundlag for, at Aarhus Kommune nu konkretiserer politianmeldelsen mod den tidligere chef for underslæb, bestikkelse og tjenesteforsømmelse.

Medierne har tidligere omtalt en række kritisable forhold omkring den bortviste chef. Blandt andet at han har formidlet kontakt om sponsorater mellem en idrætsklub, hvor han var bestyrelsesmedlem, og en række af kommunens leverandører.

- Overblik: Sagen om skandalechefen dag for dag

Revisionsundersøgelsen har afdækket, at den tidligere chefs involvering i sponsoraterne er mere omfattende end hidtil antaget, og mere omfattende, end han selv har forklaret over for Aarhus Kommune.

På baggrund af revisionsrapporten vurderer Aarhus Kommune, at der er indkøbt varer til privat brug for kommunens midler eller via kommunens rabatordninger, og givet usædvanlige lønstigninger til en person, som den bortviste chef havde en personlig relation til.

Revisionens omfattende gennemgang viser også, at der har været for lidt styring med en række anlægsprojekter, som Natur og Vej Service har udført. Der er blevet givet priser på for løst et grundlag, og Center for Byens Anvendelse har ikke i tilstrækkelig grad ført eller dokumenteret sit tilsyn.

Ud over konkret politianmeldelse af den nu bortviste chef, er fem ledende medarbejdere indkaldt til afklarende tjenstlige samtaler på baggrund af de oplysninger, som er kommet frem i revisionsundersøgelsen.

På en række punkter anbefaler revisionen, at kontrolfunktionerne i Center for Byens Anvendelse bliver styrket.

Det er revisionsselskabet EY, der de seneste måneder har gennemgået et omfattende materiale i Center for Byens Anvendelse og Natur og Vej Service. Revisorerne har foretaget interview af 48 medarbejdere samt 7 fratrådte medarbejdere. EY har haft fri adgang til alle bilag i virksomheden og er blevet bevilget adgang til den tidligere chefs mailboks.

Aarhus Kommunes advokat Bech-Bruun, er på baggrund af revisionsrapporten blevet bedt om en vurdering af sagen. Bech-Bruun har anbefalet Aarhus Kommune at skride til konkret politianmeldelse af den tidligere chef. Samtidig bemærker Bech-Bruun, at de kritisable forhold i Center for Byens Anvendelse efter rapporten at dømme ser ud til at være centreret omkring få personer, at forholdene har været vanskelige at afdække i en intern revision, og at EYs rapport ikke giver grund til at antage, at der mere generelt findes systemfejl eller en dårlig kultur i forvaltningen.

Direktør for Teknik og Miljø, Erik Jespersen, er tilfreds med, at revisionsgennemgangen nu er færdig.

- På baggrund af revisorernes grundige arbejde må jeg konstatere, at Center for Byens Anvendelse har været udsat for et ledelsesvigt. Det er meget nedslående, at vi har haft en chef ansat, der på den måde har misbrugt Aarhus Kommunes tillid. Det er indlysende alvorligt, at EY har afdækket forhold, der kan være i strid med straffeloven. Dem har vi anmeldt til politiet, så der kan blive draget de rette konsekvenser af dem, siger Erik Jespersen.

- Derudover er der afdækket en række forhold, der skal handles på i Center for Byens Anvendelse. En del er der allerede sat ind over for i forhold til ordentlig styring af udbud og bilag, men sammen med den nye centerchef, har vi udformet en større plan, der generelt skal stramme op om styringen i Center for Byens Anvendelse, siger Erik Jespersen.

Teknik og Miljø begyndte allerede sidste år en indledende opretningsplan for blandt andet udbud af opgaver i Center for Byens Anvendelse samt en fuldstændig gennemgang af økonomihåndteringen.

Revisionsrapporten fører nu til en række nye tiltag i Center for Byens Anvendelse.

gjø

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Handelsgymnasium i Viby sender 1.100 elever hjem: Coronasmitte lukker endnu et uddannelsessted i Aarhus

Aarhus

Coronasmitte: Marselisborg Gymnasium sender alle elever hjem resten af ugen

Annonce