Annonce
Debat

Reetableret Gudenå vil have betydelig økonomisk effekt

Tangeværket, Tange Sø, Energimuseet august 2017. Foto: Morten Dueholm/Scanpix
Annonce

Niels Korfits Møller skriver i sit læserbrev 5. december, at han er enig med mig i, at beslutningen om Tange sø (om den skal tømmes eller ej, red.) skal ske på et kvalificeret grundlag, men han tager fejl på en række punkter!

Tangeværket kan udmærket blive liggende ved reetablering af Gudenåen og ådalen, hvor Tange sø er i dag. I dag er det allerede blot et arbejdende museum, og elværkets drift løber kun rundt med statstilskud (1,5 mio. i 2016).

Korfits Møller er enig i, at en reetableret ådal kan have en stor naturmæssig attraktionsværdi. Hvis man sammenligner de rekreative muligheder ved en reetableret Gudenådal med de muligheder, der eksisterer ved Tange sø, er det af langt større interesse at have et oprindeligt, unikt naturområde liggende frem for en kunstig sø. I dag snydes tusindvis af naturinteresserede danskere for igen at kunne få lov at opleve et oprindeligt naturområde. Det er det eneste sted i Danmark, denne natur vil kunne findes.

Man må træffe en beslutning. Og Danmarks dårlige Natura-2000-statistik kalder bestemt på positive bidrag i den retning; at vi får mere fredet og ægte natur. Det alene burde være argumentation nok for en reetablering.

Så er der fakta omkring laksens daværende gydepladser. Der var masser af laks, da Tangeværket blev etableret. På trods af laksegårdene, der var et brutalt fangstredskab, var der alligevel masser af laks. Det viser datidens fangstrapporter entydigt (statsbiolog Otto Poulsen, 1935). Laksen forsvandt påviseligt få år efter Tangeværkets idriftsættelse i 1920. I 1926 var laksen væk.

Den lavvandede Tange sø holder i dag på vandet og bevirker oversvømmelser længere oppe af åen. Et problem, der vil blive væsentligt mindre ved fjernelse af Tange sø. Men dette og grødevæksten er et komplekst problem, jeg ikke vil indlade mig yderligere på. Men naturen har en forunderlig styrke i sig selv. Hvor kunstige søer ikke hjælper!

Den økonomiske effekt af en reetableret å vil være betydelig. Motoren vil være laksefiskeriet, der kan bringes tilbage til det, det var engang - et af Europas bedste. Den værdi alene kan konservativt opgøres til ca. syv mio. kr. årligt. Læg dertil bortfaldet af et statstilskud til elværket på 1,5 mio. og sparede udgifter til udsætning.

Når man etablerer et attraktivt laksefiskeri, kommer der en lang række afledte positive effekter. For Aarhus og andre byer vil der være en ikke ubetydelig afsmittende effekt af det attraktive laksefiskeri i overnatninger, restaurant og anden handel.

Jeg er skeptisk i forhold til, om et omløbsstryg kan gøres attraktivt i forhold til en reetableret ådal. Turister tiltrækkes af det naturlige.

Potentialet kan samlet opgøres på mange måder, min personlige overbevisning er, at mindst to mio. kr. årligt falder bort i omkostninger, og samfundet kan realisere et potentiale på mindst fem mio. kr. årligt alene i lystfiskeri og forbedret kanoturisme. Andre mener, potentialet kan være et endnu større beløb - helt op til 50 mio. kr.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Mundbindene har fundet vej i de århusianske busser - men stadig mange tager turen uden

Aarhus

Nye restriktioner for børn og lærere når skolerne starter

Aarhus

Sommervejret lokker folk frem - men alle er gode til at holde afstand og tage hensyn

Annonce