Annonce
forside

Regeringen er klar til at undersøge muligheder for Kattegatbro

Hvis en Kattegatbro kan finansieres af brugerbetaling, vil regeringen bruge 60 millioner på forundersøgelse.

Regeringen vil sætte 60 millioner kroner af til en forundersøgelse af mulighederne for en fast forbindelse over Kattegat. Det oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Pengene er en del af regeringens finanslovsudspil. De skal sættes af allerede nu, selv om det fortsat er usikkert, om projektet nogensinde kommer så langt.

- Potentialet ved en fast Kattegatforbindelse er enormt, og hvis beregningerne bekræfter, at det kan realiseres ved brugerbetaling, er det oplagt at gå videre med en egentlig forundersøgelse hurtigst muligt, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA).

- Derfor er jeg glad for, at vi vil afsætte penge til en forundersøgelse allerede fra 2019, hvis screeningen altså viser, at det giver mening at arbejde videre med projektet, siger han.

En forundersøgelse er en forudsætning for, at politikerne kan træffe en endelig beslutning om at bygge en fast forbindelse over Kattegat.

Ifølge transportministeren afventer man altså fortsat en screening med nye beregninger på, om en bro eller tunnel kan finansieres af brugerne og altså uden brug af skattekroner. Svaret kommer formentligt i oktober.

En fast forbindelse over Kattegat skal forbinde Østjylland og Sjælland og har været til debat i flere år. Den står højt på ønskelisten for en række erhvervsfolk og borgmestre. Transportministeren fremhæver også de store fordele ved en fast forbindelse.

- Det er en investering i vores infrastruktur, som vil gøre livet bedre og lettere for rigtig mange mennesker, der krydser landsdelene i Danmark. Man vil kunne spare over en times transport, hvis man for eksempel kører mellem København og Aarhus.

- Det er også derfor, at vores foreløbige tal viser, at dem, der kører over i bil, er villige til at betale de omkring 240 kroner, det vil koste at finansiere selve forbindelsen, siger han.

Tidligere i år fremlagde transportministeren en foreløbig beregning, som viste, at en ren bilbro kan laves for 58 milliarder kroner, finansieret af brugerne.

En forbindelse til både biler og tog vil derimod komme til at koste 124 milliarder kroner og vil kræve et statstilskud på 42 milliarder kroner.

- På baggrund af de foreløbige beregninger ser bilbroen meget realistisk ud, mens den kombinerede ikke ser realistisk ud, siger ministeren.

Den igangværende undersøgelse skal dog se på begge muligheder. Resultatet skal danne grundlag for, om en egentlig forundersøgelse kan sættes i gang.

- Hvis det sker, så er det, at det bliver meget seriøst, siger ministeren.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kultur

To gange L.O.C. på hjemmebane

Læserbrev

Læserbrev: Ligestillingsministeren skylder stadig svar

Det glæder mig, at mit indlæg (4. november, red.) om regeringens sløvsind på ligestillingsområdet nåede frem til rette vedkommende. Ligestillingsministerens modsvar (8. november, red.) lader dog noget tilbage at ønske, så jeg håber, han læser med endnu en gang. Mogens Jensen forstår mig helt rigtigt, når han tager mig til indtægt for, at ligestillingen ikke halter i Danmark. Faktisk er Danmark det næstmest lige land i EU, kun, overgået af Sverige, ifølge en ny undersøgelse fra EU’s ligestillingsinstitut. Senest har Megafon også bedt danskerne tage stilling til, om kampen for ligestilling mellem kønnene er gået for vidt. Når 43 procent af de adspurgte erklærer sig enige i det udsagn, fortæller det mig, at danskerne generelt oplever en høj grad af lighed. Det kan Mogens Jensen jo tage med, før han taler ligestillingen længere ned, end virkeligheden tillader. Selv om det generelt går godt med ligestillingen i Danmark, mener jeg stadig, der er plads til forbedring. Det ville Mogens Jensen også vide, hvis han læste, hvad jeg skrev. Meget belejligt undlader ministeren fuldstændig at forholde sig til mine tre eksempler på steder, hvor ligestillingen er udfordret. Ligestillingsministeren skylder stadig et svar på, hvad han vil gøre for at hjælpe de mange kvinder i visse etniske minoritetsmiljøer, som lever i social kontrol uden frihed til at bestemme selv. Når Mogens Jensen undlader at forholde sig til en af vor tids største ligestillingsudfordringer, er det så, fordi han ikke har nogen svar på at løse problemstillingen? I så fald vil jeg opfordre ham til at komme i gang med arbejdet. Jeg mangler også Mogens Jensens svar på, hvordan han vil hjælpe de prostituerede, som ikke ønsker at forlade miljøet, men som i stedet ønsker rettigheder svarende til deres pligter. Hykleriet skriger jo til himlen, når socialdemokraterne med den ene hånd tager imod skattebetaling fra de prostituerede og med den anden hånd peger stigmatiserende på dem. På trods af uenigheden vil jeg rose Mogens Jensen for at afsætte midler til en undersøgelse af internetfora, hvor navnlig unge mænd opildner hinanden til diskrimination og seksuelle krænkelser mod kvinder. Det hører ingen steder hjemme, og det vil jeg gerne rose ministeren for at reagere på. Når det er sagt, savner jeg stadig Socialdemokraternes reflekterede bud på at løse nogle af vor tids største ligestillingsudfordringer. Det gælder ikke mindst i landets ghettoområder, hvor ligestilling langt fra er normen. Jeg er med på, at socialdemokraterne tror, de kan løse problemerne ved at bruge flere penge, men er det virkelig Mogens Jensens alvor at løse de store sociale udfordringer med et kursus og en kampagne til 600.000 kroner? Endelig vil jeg gerne opfordre ministeren til at tale ligestillingen op i stedet for ned. Det er muligt, at ligestillingen halter i Mogens Jensens hoved, men det generelle billede viser Danmark som et af verdens bedste lande, når det kommer til rettigheder og muligheder for alle mennesker.

Annonce