Annonce
Østjylland

Regeringen tager nyt skridt mod Kattegatbro: Vil afsætte 60 mio. kr. til forundersøgelse

Når resultaterne af screeningen for en fast forbindelse over Kattegat foreligger i løbet af 2018, tages der endelig stilling til gennemførelsen af forundersøgelsen. Visualisering: GottliebPaludan Architects

Potentialet ved en fast Kattegatforbindelse er enormt, mener transportminister Ole Birk Olesen (LA).

ØSTJYLLAND: Der har i mange år været snak om en fast forbindelse over Kattegat, og nu tager regeringen endnu skridt på vejen mod en ny brugerfinansieret bro.

Som et led i et nyt finanslovsudspil vil regeringen nemlig afsætte 60 millioner kroner til en forundersøgelse, der skal vurdere, om der er grundlag for at bygge en ny forbindelse over Kattegat.

Det oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse onsdag morgen.

Enormt potentiale

I første omgang er arbejdet med at lave en screening af en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og baneforbindelse godt i gang. Men selv om resultaterne af denne screening endnu ikke foreligger, foreslår regeringen at afsætte midler til en forundersøgelse.

- Potentialet ved en fast Kattegatforbindelse er enormt, og hvis beregningerne bekræfter, at det kan realiseres ved brugerbetaling, er det oplagt at gå videre med en egentlig forundersøgelse hurtigst muligt. Derfor er jeg glad for, at vi vil afsætte penge til en forundersøgelse allerede fra 2019, hvis screeningen altså viser, at det giver mening at arbejde videre med projektet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

Landanlæggene i forbindelse med en Kattegatforbin­delse vil bestå af en række vej- og jernbanestrækninger i Jylland og på Sjælland. Der er både tale om nye forbin­delser og udbygning af eksisterende forbindelser fra det område, hvor brokonstruktionen kobles til det overord­nede vej- og jernbanenet i henholdsvis Østjylland og på Vestsjælland. Her en illustration fra en tidligere analyse af en Kattegat-bro.
Annonce

Lange udsigter

Når resultaterne af screeningen ligger klar, bliver det vurderet, om forundersøgelsen skal sættes i gang.

Screeningen indeholder blandt andet en opdateret trafikal analyse, samfundsøkonomiske og miljømæssige analyser og undersøgelser af forskellige tekniske løsninger for den faste forbindelse (broløsninger og tunnel) samt forskellige linjeføringer, oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Der er dog stadig lange udsigter til første spadestik, idet en forundersøgelsen forventes at tage to til tre år, inden der kan sættes gang i en VVM-undersøgelse, som danner det endelig beslutningsgrundlag for, om der skal bygges en fast forbindelse eller ej.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Alarm 112

Påkørt betjent opereret i hjernen: Han er stadig i livskritisk tilstand

Aarhus

Far og bror til sigtet i sag om påkørt betjent: Vi fik overtalt Mohamad til at melde sig

Annonce