Annonce
Østjylland

Regionens sparekniv snitter dybt: Million-regning og færre busser i Østjylland

Buspassagerne i Østjylland kommer til at kigge langt efter en del af Region Midtjyllands blå busser. I øjeblikket er kommunerne ved at se på mulighederne for at lappe på hullerne efter en regional spareplan for busdriften. Arkivfoto: Axel Schütt

Regionens nedskæringer på de blå busser står til at koste skatteyderne i Østjylland 14 millioner kroner. På trods af investeringerne vil en række busruter lukke eller blive beskåret. Protestbevægelse efterlyser inddragelse af passagererne.

ØSTJYLLAND: En omstridt spareplan for de blå busser kommer til at koste indbyggerne i seks østjyske kommuner cirka 14 millioner kroner og ringere busdrift.

Aarhus, Odder, Skanderborg, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner er i gang med at lappe på de huller i køreplanerne, som Region Midtjylland ved udgangen af juni næste år efterlader ved en omfattende spareøvelse for busdriften.

Alle kommuner vil finde skattekroner til at holde liv i busruter, men der venter også beskæringer og lukninger af ruter.

Eksempelvis vil indbyggerne i Hørslev, Hørslevbol og Labing i Aarhus Kommune miste den faste busbetjening.

- Serviceniveauet i de øvrige små berørte bysamfund vil ikke være det samme som i dag. Antallet af ture i køreplanen vil ikke være lige så mange, nogle af turene bliver kun udført ved forudgående bestilling, og nogle steder bliver man nødt til at skifte bus i stedet for at blive kørt direkte. Enkelte helt små landsbyer henvises alene til flextur, fortæller Rigmor Korsgaard, chefkonsulent i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Regionens spareplan


  • Region Midtjylland har vedtaget en spareplan for den regionale busdrift. Spareplanen træder i kraft ved udgangen af juni 2019.
  • Spareøvelsen betyder nedskæringer for 60 millioner kroner. Regionen trækker sig helt eller delvist ud af driften af 21 østjyske busruter.
  • Region Midtjylland har på initiativ af Dansk Folkeparti fundet penge til en særlig pulje på 5,2 millioner kroner til at sikre en morgenafgang og to eftermiddagsafgange på syv såkaldte uddannelsesruter i Midtjylland. I det østjyske område gælder det ruterne 107 og 351.
  • Kommunerne i Østjylland vil sikre den videre drift af en del af ruterne. Men nogle busruter forsvinder helt, mens andre får antallet af afgange beskåret. Der vil også ske omlægninger af bussernes ruter.
Annonce

Omstridt spareplan

Regionsrådet i Region Midtjylland har siden foråret 2017 arbejdet på en spareplan for driften af de blå busser.

I hele forløbet er der fra byer, foreninger, buspassagerer og borgere protesteret ihærdigt mod spareplanen, men alligevel endte regionens politikere den sidste dag i oktober med at vedtage besparelser for 60 millioner kroner.

Regionen vil have blandt andre de østjyske kommuner til at overtage driften af busruterne. Det har kommunerne i lang tid kæmpet for at undgå, men efter beslutningen i regionsrådet er lokalpolitikerne i Østjylland nødt til at se på sagen.

I de østjyske kommuner begynder der så småt at tegne sig et billede af fremtidens busdrift. Alle kommuner er klar til at investere i busdriften, og på budgetterne for de kommende år afsættes der penge til at holde nogle af busserne kørende for kommunale kroner.

Aktuelt har Aarhus, Odder, Skanderborg, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner reserveret i alt 14 millioner kroner til at imødegå regionens busbesparelser.

Annonce

Afgørende engagement

De 14 millioner kroner matcher dog slet ikke den besparelse, som regionen gennemfører i de seks kommuner.

Alene på Djursland skærer Region Midtjylland 12 millioner kroner af driften af de blå busser, og 21 af de 36 busruter berørt af spareplanen kører i det østjyske område.

- Busbetjeningen bliver ringere. Ingen tvivl om det. Der er stadig brug for, at buspassagerer og andre med interesse i den kollektive trafik gør en indsats for at påvirke udarbejdelsen rutenettet. Det kan have enorm betydning for eksempelvis tilflytningen til en mindre by, at det stadig er muligt at tage bussen, understreger Martin Godsk, initiativtager og talsmand for protestbevægelsen "Bevar Vores Busser".

I forløbet omkring busbesparelserne har den økonomisk pressede Norddjurs Kommune i flere omgange råbt vagt i gevær. Nu håber kommunen, at lave de mest nødvendige feberredninger med en årlig investering på en million kroner.

- Desværre har vi ingen muligheder for at forhindre regionen i at smide håndklædet i ringen og fralægger sig ansvaret for den regionale kollektive trafik på Djursland, forklarer formand Jens Meilvang (LA) fra miljø- og teknikudvalget i Norddjurs.

Samme holdning er afsæt for aftaler om flere busruter vest og syd for Aarhus.

Skanderborg, Aarhus, Horsens, Odder og Silkeborg kommuner er ved at blåstemple aftaler, der i forskelligt omfang sikrer driften af ruterne 103, 107, 112, 311 og 502. Til gengæld nedlægges ruterne blandt andet ruterne 109 og 116.

Annonce

Klar forventning

Region Midtjyllands spareplan var egentlig sat til at ramme fra 1. april 2019.

Men regionen har fundet 15 millioner kroner ved en kombination af en merindtægt fra Midttrafiks samarbejde med DSB, positiv udvikling på lufthavnsruten til Billund samt uventet mindre forbrug i Midttrafiks administration.

De penge bruges til at udskyde nedskæringerne til udgangen af juni. Dermed har kommunerne fået ekstra tid til at arbejdet med at overtage nogle af busruterne, og det glæder i "Bevar Vores Busser".

- Regionen afholdt ingen høringer eller inddrog andre måder buspassagerer eller andre interessenter i arbejdet med busbesparelserne. Vores forventning er, at kommunerne ikke begår den samme fejl, understreger Martin Godsk.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce