Annonce
Østjylland

Rundspørge: Det siger byrådspolitikerne i Odder til en Kattegatforbindelse

12 ud af 19 politikere har svaret på de spørgsmål, som avisen sendte til dem.

Odder: Før jul bad avisen alle politikere i byrådet i Odder om at fortælle, hvad de mener om en Kattegatforbindelse. Samtidig fik de lov at udbygge svaret med argumenter for eller imod.

Her følger et uddrag af de svar, vi har modtaget:

Borgmester Uffe Jensen (V): - Jeg er tilhænger af en fast forbindelse med højhastighedstog. Det vil binde Aarhus og København sammen, og alene den meget forkortede rejselængde vil have en gavnlig effekt på vores miljø og bidrage positivt til at nå klimamålene. Jeg har ingen mening om, hvor forbindelsen skal gå i land. Foto: Morten Pape
Lene Midtgaard (V): - Hvis Kattegatforbindelsen kommer, så vil den opgradere og gavne Danmarks infrastruktur og tilføre Odder Kommune markant vækst. Hvor broen skal skære gennem kommunen er for mig pest eller kolera, alle linjeføringer vil ødelægge dyrebar natur og påvirke mange mennesker. Men vi skal og kan ikke stoppe udvikling, og vi kan ikke stoppe broen. Jeg ønsker en bil- og togbro. Privatfoto
Torben Sørensen (V): - Jeg går ind for et Kattegatforbindelse, den vil gavne hele Danmark, både private borgere og erhvervslivet. Jeg har ingen holdning til, hvor en bro skal gå i land. Det må være op til de undersøgelser, der bliver iværksat. Det vil være naturligt med en kombineret bil- og togbro. Foto: Niels Åge Skovbo, Fokus Foto
Ole Lyngby Pedersen (V): - Ja. Derfor venter jeg med glæde på resultatet af forundersøgelsen. Jeg håber, den bliver meget præcis i sin afrapportering, så der ikke bliver alt for mange valgmuligheder til bedste løsning og linjeføring. Jeg håber forundersøgelsen vil beskrive, hvor forbindelsen skal gå i land, og at den har klare anbefalinger om forbindelsen skal kombinere tog- og bilforbindelse. Arkivfoto: Søren E. Alwan
Elvin Hansen (S): - Jeg er for broen, den vil binde Jylland og Sjælland sammen og gøre det nemmere at komme til hovedstaden og udnytte de muligheder, som erhvervslivet og vi borgere kan og skal gøre brug af i et moderne samfund. Vi skal have bil- og togbro. Foto: Niels Åge Skovbo, Fokus Foto
Martin Mikkelsen (K): - Beslutter et flertal i Folketinget, at Danmark skal have en Kattegatforbindelse, bakker jeg op om det. Det vil betyde, at Odder for alvor bliver hjertet i Danmark. Den vil give nye muligheder for vækst og udvikling, Samtidig vil det være slut med den gentagne bundplacering i erhvervsklimaundersøgelser, når det kommer til kommunens infrastruktur. Vi bør gribe de muligheder, en Kattegatforbindelse vil give. Foto: Niels Åge Skovbo, Fokus Foto
John Rosenhøj (DF): - Jeg er for. Trafikken er blevet så tæt, at den ikke kan afvikles på det nuværende vejnet. Det vil være en vækstgenerator for Jylland og binde Danmark meget bedre sammen. Ud fra et samfundsøkonomisk syn skal vi have den forbindelse, primært som bilbro, for det er her, problemerne er størst. Jeg går ind for, den kommer ind nordøst for Odder. Privatfoto
Jan Gade (V): - Jeg vil se forundersøgelserne, før jeg siger noget. Det er op til eksperterne at sige, hvor broen eventuelt skal ramme Jylland. Jeg er for en bedre infrastruktur i Danmark, den er en forudsætning for vores velfærd. Derfor støtter jeg op om forundersøgelser for en forbindelse, der skal binde Danmark bedre sammen til fordel for borgere i hele landet. Arkivfoto: Søren E. Alwan
Claes Jensen (S): - Som udgangspunkt er jeg for udvikling, der vil gavne erhvervslivet og dermed arbejdspladser i Odder Kommune, og det er jeg helt sikker på, en Kattegatforbindelse vil. Men der skal også tages de nødvendige hensyn til naturen og miljøet. Det skal være en bilbro, da det er bilisterne, der kommer til at finansiere forbindelsen. Foto: Niels Åge Skovbo, Fokus Foto
Kresten Bjerre (R): - Jeg er imod. Fordelen ved en ny Kattegatforbindelse er usikre og minimale, mens ulemperne er så voldsomme, at de vil ændre Odder Kommunes fundament for vækst, bosætning og levevilkår i negativ retning. Anlæggelsen vil betyde en voldsom udledning af CO2, den vil æde hundredvis af hektar god landbrugsjord, og ingen ønsker at bo i støjzoner tæt på motorveje. Og det er mere end usikkert, om Odder Kommune vil opleve vækst. Foto: Niels Åge Skovbo, Fokus Foto
Marianne Hundebøll (SF): - Jeg er imod. En forbindelse vil gavne Aarhus, men store dele af Jylland vil ikke få fordele. Jeg synes, man i stedet skal tænke i hurtigtog, togfond og udnytte, at der er lagt jernbanespor de fleste steder. Vores kommune vil blive delt af voldsomt store trafikanlæg, det vil fysisk opdele kommunen og det bliver svært at færdes på kryds og tværs som i dag. Foto: Niels Åge Skovbo, Fokus Foto
Leif Gjørtz Christensen (EL): - Jeg er imod. Der er klare indikationer på, at Kattegatbroen bliver landfast ved Dyngby. Vejene og jernbaneanlægget vil være ekstremt indgribende og fungere som en barriere, kommunen vil næsten blive skåret over. Alle gener ved linjeføringen koncentreres i Kystlandet og langs med linjeføringen frem til den eksisterende motorvej og jernbane i Hørning. Det vil være en alvorlig udfordring for udvikling i Odder Kommune. Foto: Niels Åge Skovbo, Fokus Foto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
AGF

Overblik: Læs alt om AGFs nederlag til FC Midtjylland

Annonce