Annonce
Østjylland

Rustet til krise: Hos betonelementfabrikken Confac er nøglen til succes medarbejdere som medejere og en kollektiv ledelse

De fire mænd bag Confac, Erling Holm, Peter Adamsen, Frank Laursen og Hans Verner Lind, har indtil videre ledt Confac sammen i medgang og modgang i 13 år. - Og vi er stadigvæk enige om, at det er den styreform, som vi holder fast i, fortæller Erling Holm. Foto: Lars Rasborg
Betonelementfabrikken Confac blev født ind i finanskrisen. Men i dag står Confac stærkere end nogensinde, for modgangen har lært firmaets fire ejere, at et stærkt fundament er den bedste rustning i dårlige tider.
Annonce

Randers: Den taktfaste rytme fra Confacs betonelementproduktion høres tydeligt i kontorlandskabet på øverste etage af virksomhedens domicil. Her sidder Erling Holm, Peter Adamsen, Frank Laursen og Hans Verner Lind side om side med deres ansatte.

Kun en enkelt glasvæg adskiller produktionen fra etagen, hvor også den fælles kantine befinder sig. For i Confac er alle medarbejdere lige, og det afspejler de indvendige såvel som de ydre linjer på stedet.

Den rytmiske lyd vidner også om en aktiv produktion. En lyd, der giver ro hos de fire medejere, der sammen styrer virksomheden fremad.

For lyden vidner om, at den nuværende corona-pandemi og dens følgevirkninger endnu ikke har ført til en lige så omfattende krise for byggeriet, som den firmaet blev født ind i tilbage i 2008.

Annonce

Anderledes end andre

Det er efterhånden 13 år siden, at de fire mænd – Erling Holm, Peter Adamsen, Frank Laursen og Hans Verner Lind, der lærte hinanden at kende på betonelementfabrikken Dalton – i fællesskab besluttede sig for at forlade deres daværende arbejdspladser for at stifte egen virksomhed. En beslutning, som ingen af de fire endnu fortryder, selvom den har indebåret både op- og nedture.

Dengang sad alle fire mænd i lederstillinger i branchen og så potentialet for at lede produktionen anderledes. Et ønske, der førte dem sammen, og som i sidste ende førte til beslutningen om at starte en fabrik op helt fra bunden af. For:

- Hvorfor skal ejeren henne for bordenden bestemme alting, hvis man alligevel synes, man er klogere selv, som Erling Holm udtrykker det med et grin.

- På det tidspunkt gik det enormt godt for branchen, og det synes vi, at vi kunne lukrere på ved at gå ud og gøre tingene smartere end det, der fandtes i forvejen, forklarer han.

Så de fire mænd besluttede sig for at forlade deres respektive jobs for i stedet at starte på en frisk med en ny fabrik.

- Vi var i 40’erne alle sammen. Så vi var nogle halvgamle iværksættere. Men vi havde en god ballast til at kunne tro på, at vi også havde noget at byde ind med, husker Erling Holm.

Til alt held formåede de også at få banken med på idéen i 2007, kort før finanskrisen lagde låg på kassebeholdninger landet over. Men da fabrikken blev vakt til live, var det i en tid, hvor alt nybyggeri blev sat på hold efter flere års byggeboom.

Et tidspunkt, der gjorde det svært at byde sig til, når markedet ikke ligefrem tørstede efter de innovative facadeløsninger, som Confac kom med. Men netop fordi de fire mænd bag Confac helt frabegyndelsen havde gjort sig det klart, at de ønskede at gøre tingene anderledes end alle andre, fik de alligevel hul på markedet, omend i et andet tempo end håbet.

Annonce

Fire om det hele

- Afsættet var sådan set, at vi skulle prøve at se, hvad vi kunne gøre anderledes end det, der fandtes i forvejen for at have en eksistensberettigelse. Så det var det primære sigte i den måde, vi organiserede os på, fortæller Erling Holm.


Der er ingen beslutninger, der er blevet ringere af, at vi lige skal vende dem med hinanden. De tager længere tid, jo. Men de er ikke blevet ringere. Tværtimod.

Frank Laursen, medejer af Confac


En af de ting, der dengang som i dag adskiller Confac fra andre virksomheder, er deres valg om at have en kollektiv ledelse. For selvom Erling Holm på papiret er direktør for firmaet, er det i realiteten de fire grundlæggere, der sammen styrer virksomheden. En ledelsesform, som de praktiserer som et aktivt tilvalg, men som til at begynde med i lige så høj grad skete af nødvendighed.

- Vi kunne ikke blive enige om nogen. Og vi var fire, så vi kunne heller ikke stemme om det, siger Erling Holm med et grin.

- Og så ville det have været svært for én mand at rejse alle penge. Der skulle fire til, tilføjer Peter Adamsen.

- Men det, der er så fantastisk ved sådan en styreform, er, at den faktisk fungerer forbløffende godt. Det er brandirriterende at være i, når man gerne vil bestemme det hele. Men der er ingen beslutninger, der er blevet ringere af, at vi lige skal vende dem med hinanden. De tager længere tid, jo. Men de er ikke blevet ringere. Tværtimod. De er som regel altid meget mere velkvalificerede, siger Frank Laursen.

- Og særligt i de perioder, der er gået nedad, så er det rigtigt rart, at vi har været fire om at dele erfaringerne og tage de rigtige beslutninger, så man gør det på et mere kvalitativt niveau fremfor bare at gå i panik, supplerer Erling Holm.

En af de nyere ting, som Confac arbejder med, er at indbygge vinduer i deres færdige betonelementer, som de leverer ud byggepladserne. Foto: Lars Rasborg

Netop modgangen var da også til at tage og føle på i de første tre år af firmaets levetid, hvor Confac til trods for både opgaver og indtægter, leverede negative nettoresultater i millionklassen på stribe. Men de fire ejere kæmpede sig videre sammen med deres ansatte og formåede i regnskabsåret 2010/2011 at vende modgang til medgang med et nettoresultat på to millioner kroner i plus.

En fremgang, som de fire ejere forklarer med, at de fra begyndelsen har haft et stort fokus på at specialisere sig, indrette deres produktion hensigtsmæssigt og skabe en motiveret medarbejderstab ved blandt andet at gøre dem til medejere af firmaet.

Annonce

A og B-hold

- I stedet for den meget typiske hierarkiske opbygning med mange led og afdelinger og et stort skel mellem ejere og medarbejdere, har vi fra start gerne villet udviske de forskelle, der kan være mellem ejere og medarbejdere, forklarer Erling Holm om den ordning, der betyder, at medarbejderne hvert år får 10 procent af deres løn foræret som aktier af virksomheden.

En bonus, som han mener, sammen med medarbejdernes individuelle lønaftaler på funktionærlignende vilkår – der også adskiller sig væsentligt fra andre i branchen – er medvirkende til den fremgang, som firmaet har haft.

- I 2010 gjorde vi det godt nok for at spare løn, siger Frank Laursen.

- Ellers er det egentligt ikke en normal del af lønforhandlingen, men noget, der bliver tildelt uden videre, forklarer Erling Holm og tilføjer:

- For vi tror på, at medarbejderne kan bidrage med så meget, at det uanset hvad er til gunst for os alle sammen, at de får tildelt nogle af vores fælles aktier en gang om året.

En erfaring, som ejerne også høstede, da det i en årrække blev forbudt at tildele medarbejderaktier, hvilket medførte, at de medarbejdere, der havde været længst tid i firmaet, havde aktier, mens de nyansatte ingen havde.

- Så fik vi pludselig et A- og et B-hold, hvor de, der var medejere, havde et personligt engagement i virksomheden, mens de nye medarbejdere i princippet ”bare” var ansat på normale vilkår. Det skabte et skel, og det er netop den forskel, vi ikke vil have, understreger Erling Holm.

Men aktier og løn var blot en lille del af det puslespil, der skulle gå op de første år for at holde virksomheden oven vande.

Annonce

Bedre end billigt

- Dengang vi startede, der havde vi jo en stor gæld at kæmpe med i modsætning til de mere etablerede virksomheder, som jo ikke havde nogen gæld. Så vi skulle jo være meget dygtigere end andre virksomheder, forklarer Peter Adamsen.

Derfor valgte de fire grundlæggere fra start at sikre en effektiv produktion, blandt andet ved at udstyre produktionen med mobile formborde, der kan transporteres rundt i hallerne.

- Vi støber 300 tons beton hver dag. Så i stedet for, at vores medarbejdere går rundt med 300 tons ud til alle pladserne, så flytter vi pladserne rundt til der, hvor materialerne nu engang er. Så logistikken er væsentligt bedre, forklarer Frank Laursen.

- Og den mobilitet gør, at vi sparer en masse timer hver eneste dag, tilføjer Erling Holm.

- Det, der er udfordringen i dag, bliver standarden i morgen. Så vi bevæger os hele tiden på et højere og højere niveau indenfor vores forædlingsgrad, fortæller Erling Holm. Foto: Lars Rasborg

Dertil kommer, at virksomheden gennem de seneste 13 år har specialiseret sig så meget i betonelementer i facadeløsninger, at deres oprindelige ambition om at indtage to procent af markedet for betonelementer for længst er nået.

- Det er svære elementer at have med at gøre, der kræver store ressourcer, stor viden og stor dygtighed. Så derfor har vi valgt at koncentrere os om dem. Og fordi vi gennem årene primært har haft fokus på det ene produkt fremfor at være øllebrødet til det hele, er vi blevet rigtigt gode til det, siger Erling Holm, der anslår, at Confac nu sidder på fem procent af markedet for betonelementer, herunder 15-20 procent af markedet for facadeløsninger i beton, hvor de blandt andet har været firstmovers på markedet for grafisk beton – facader dekoreret med forskellige motiver, som er indlejret direkte i betonen.

Men selvom netop grafisk beton i begyndelsen var tænkt som et bærende element i forretningen, er det i dag de konventionelle opgaver, der fylder mest i porteføljen.

- Vi har hele tiden arbejdet med at finde nogle løsninger på at skabe nogle effekter og nogle visuelle kvaliteter i betonen, så beton får en anden aura end det, man troede, det skulle have i 60’erne, 70’erne og 80’erne for den sags skyld, siger Erling Holm.

- Men folk vil have det, de plejer at købe, konstaterer han.

Annonce

Et stærkt udgangspunkt

De mange års arbejde for at vende modgang til medgang kan tydeligt aflæses i Confacs årsregnskab. Således tegnede virksomheden sig i året 2018/2019 for en omsætning på knap 325 millioner kroner og et årsresultat på godt 26 millioner kroner efter skat.

Men med den nuværende corona-pandemi og en økonomisk recession i sigte er forventningerne til de kommende år knap så høje, selvom foråret fortsat bød på vækst.

- Vi har hele tiden haft en forventning om, at 2019 ville blive det bedste konjunkturår, vi nogensinde kom til at ramme, siger Erling Holm og fortæller, at Confac netop i disse uger er ved at lukke regnskabet for 2019/20, som corona til trods alligevel ser ud til at overstige det rekordregnskab, der blev aflagt i 2019.

- Så vores forventning er, at aktiviteten for byggebranchen som helhed i 2021 og 2022 vil ligge på et lavere niveau end i 2019 og 2020, men det ændrer ikke på, at vi fortsat ser masser af muligheder for at løfte indtjeningen yderligere, da vi endnu slet ikke er i mål med at trimme virksomheden, tilføjer Erling Holm.

Selvom konjunkturforventningerne til de kommende år er lavere end til de foregående, frygter Confacs ledelse derfor endnu ikke for pandemiens økonomiske konsekvenser for byggebranchen. For der er stor forskel på den krise, som firmaet blev født ind i tilbage i 2008, og den krise, som samfundet befinder sig i nu.

Om Confac

  • Confac blev stiftet i 2007 af Erling Holm, Peter Adamsen, Frank Laursen og Hans Verner Lind.
  • Virksomheden producerer og leverer betonelementer til kreative facacadeløsninger.
  • Virksomheden har hovedsæde i Randers.
  • Virksomheden leverede i året 2018/2019 en omsætning på 324,8 millioner kroner og et nettoresultat på 26,2 millioner kroner.
  • Virksomheden beskæftiger 110 ansatte i Randers og 10 i Auning, hvor Confac for to år siden overtog fiberbetonfabrikken A/S Magnus Holm, der i dag drives som et selvstændigt søsterselskab til betonelementfabrikken i Randers.

- Det er helt usammenligneligt. Dengang, der var finanskrise, vidste vi stort set ikke, hvad vi skulle lave om mandagen, når vi gik på weekend om fredagen. Men det er slet, slet ikke det scenarie, vi har i dag i byggebranchen i Danmark, understreger Erling Holm.

- Dengang blev byggebranchen fra det ene år til det andet reduceret til en tredjedel. Nu reduceres opgaverne måske til 90 procent i forhold til året før. Så det er jo en helt anden skala, vi taler om, uddyber han.

Desuden er Confac i dag langt bedre rustet til at håndtere kriser, ikke mindst belært af tidligere tiders modgang.

- Vi har jo stået, hvor vi ikke havde penge til moms. Vi har stået, hvor vi ikke kunne betale løn til vores folk. Vi har stået, hvor vi ikke kunne betale regninger. Vi har prøvet alt det der, og sagt: ”Det skal vi aldrig nogensinde igen”, fortæller Frank Laursen, som særligt glæder sig over, at Confac i dag ikke længere har lån, der skal betales tilbage.

- Det er et meget stort mentalt pres, om man selv bestemmer, eller der er andre, der bestemmer. Og når man er i gæld, så er det som regel nogle andre, der vil have indflydelse på, hvordan man skal drive sin virksomhed, forklarer han.

- Nu er vi velkonsoliderede. Det gør jo en kæmpe forskel. Dengang havde vi kun en kæmpe gæld, der skulle afvikles på hver eneste dag, uanset om vi producerede noget eller ej. Det skal vi ikke nu. Der skylder vi ikke nogen penge, understreger Erling Holm.

Annonce

Mål om bæredygtighed

Corona eller ej er det derfor ikke økonomien, som Confacs ledelse ser som den største udfordring for firmaet.

Det er derimod virksomhedens mål om bæredygtighed og energioptimering i produktionen, som betyder, at Confac i øjeblikket arbejder hen imod en halvering af det CO2-forbrug, som virksomheden står for. En reduktion, som de sammen med flere andre aktører i beton- og byggebranchen har forpligtiget sig til at arbejde henimod gennem det såkaldte Bæredygtig Beton-initiativ.

For selvom Confac som en af de nye virksomheder i branchen både har et forholdsmæssigt lavt energiforbrug med nye bygninger og led-lys, er der stadig potentiale for forbedring. Også selvom den største CO2-synder i produktionen er den cement, som Confac får ind ad døren udefra.

- Det er en kæmpe energisluger, cementen. Så vi er drønafhængige af, at der sker noget med den cementproduktion, der er i Danmark, siger Frank Laursen.

- Men det ændrer ikke på, at vi også skal bidrage med vores forholdsmæssige andel. Så vi skal også være energineutrale og miljøneutrale på sigt, tilføjer Erling Holm.

- Og det kan vi også godt blive. Og det er formentligt også overskueligt for os at gøre, så det er selvfølgelig et af de væsentlige parametre, som vi arbejder på, tilføjer han.

Hvor tæt er I så på mål?

- Tættere end vi har været, svarer Erling Holm og får de andre til at grine.

- Vi skal nok melde klart ud, når vi er klimaneutrale. og det skulle vi gerne blive inden 2030, tilføjer han så.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
CORONAVIRUS

Live: Alkoholregler får Netto og Føtex til at lukke tidligere

Annonce