Annonce
Debat

Rute 26: Hvis det er fakta, så benægter jeg fakta

"Nogle landspolitikere har på det seneste udtalt sig om deres holdninger til linjeføringen på rute 26 og tak, fordi de nu fremkommer med baggrunden for deres holdning. Jeg kom dog til at tænke på folketingspolitikeren Søren Kjær (1827–1893), der i en politisk debat sagde: Hvis det er fakta, så benægter jeg fakta", skriver Kristian Lindskov. Foto: Jens Thaysen

DEBAT: Nogle landspolitikere har på det seneste udtalt sig om deres holdninger til linjeføringen på rute 26 og tak, fordi de nu fremkommer med baggrunden for deres holdning.

Jeg kom dog til at tænke på folketingspolitikeren Søren Kjær (1827–1893), der i en politisk debat sagde: "Hvis det er fakta, så benægter jeg fakta".

Ved Lading Sø ønsker Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre og Thomas Jensen fra Socialdemokratiet at anlægge en motortrafikvej syd om Lading Sø. Den sydlige linjeføring går ind gennem herregårdslandskabet ved Lyngballegård, gennem en del af Skivholme Skov, hvor der er stor biodiversitet, tæt forbi den fredede Troldhøj, hvor der ses spor af en meget gammel borg, videre vil den gennemskære den sydlige del af fredningen omkring Lading Sø, den vil på en 225 meter lang og 17 meter høj bro gå over Borum Møllebæk og gennemskære en stor del af den nordlige del af kulturarvsarealet omkring Borum Eshøj – selv om der findes et alternativ nord om Lading By, som VVM-rapporten og Vejdirektoratet anbefalede.

Annonce


De sidste mange år har staten og andre offentlige myndigheder genetableret vådområder, genslynget åer, lavet naturparker. Det er vel også vigtigt at bevare den unikke natur, der er beliggende omkring Borum Eshøj og den fredede Lading Sø?


Daværende transportminister Henrik Dam Kristensen (S) skrev 19. december 2012 følgende: "Der er størst påvirkning af natur og landskab ved etablering af linjeføring syd".

Kristian Pihl Lorentzen og Thomas Jensen fra Folketingets transportudvalg tager udgangspunkt i den linjeføring, der er fastlagt i 2014. Det ligger dog fast, at 40 procent af linjeføringen er ændret i det nye forslag fra Favrskov Kommune i forhold til det forslag, der blev besluttet i 2014.

Linjeføringen er ændret fra Søbyvad til Hammel, og der er foreslået ændringer ved E45, ligesom motorvejen er nedgraderet til en motortrafikvej.

Kristian Pihl Lorentzen og Thomas Jensen mener, det er den sydlige linjeføring, der rammer færrest mulige mennesker. Ifølge VVM-rapporten er der flest boliger, der bliver støjramt ved den sydlige linjeføring.

Daværende transportminister Henrik Dam Kristensen skrev 19. december 2012 følgende: "Der er små forskelle i de støjmæssige konsekvenser, men støjbelastningstallet vil være mindst i linjeføring nord".

De sidste mange år har staten og andre offentlige myndigheder genetableret vådområder, genslynget åer, lavet naturparker. Det er vel også vigtigt at bevare den unikke natur, der er beliggende omkring Borum Eshøj og den fredede Lading Sø?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce