Annonce
Østjylland

Så er den gal igen: Kælder under handelsfagskole fyldt med vand fra bæk

Selv om Odder Maskinstation var fremme med en graveko efter angivelig 10 minutter, nåede vandet fra Stampmølle Bæk at gå over sine bredder. Foto: Carina Mayner

Rist under Rådhusgade stoppede åens udløb på mindre en 10 minutter, da regnen begyndte at sile ned.

Odder: Det kraftige regnvejr tirsdag morgen fik for tredje gang på kun fem år alvorlige konsekvenser for Handelsfagskolen. Det skete, da en stoppet rist bremsede Stampmølle Bæk, så vandet ikke kunne løbe videre under Århusvej mod Norsminde Fjord, men i stedet spredte sig og forårsagede oversvømmelse i skolens kælder.

Tilstopningen af risten kan meget vel også have betydet oversvømmelse hos nogle af de villaejere, som bor i nærheden af Handelsfagskolen, men det er endnu usikkert. Sikkert er det til gengæld, at både skolens ansatte og direktør Pia Marlo er godt trætte af situationen.

- Ud over, at vi igen må ud med sandsække - tilsyneladende forgæves - samt bruge en masse penge på at få tørret kælderen, så har vi også et ansvar overfor de naboer, som også har oversvømmelser. Det ansvar kan vi imidlertid ikke mere leve op til, siger direktøren, der giver klimaforandringer skylden for problemet.

Annonce
Direktør Pia Marlo ærgrer sig over, at risten igen er tilstoppet, og hun forstår godt de villaejere, som klandrer Handelfagskolen for ikke at leve op til sine aftaler. Foto: Carina Mayner

Stopper for hurtigt

Sagen er nemlig den, at ansvaret for at holde risten ren ligger hos netop Handelsfagskolen. Den aftale blev lavet i 1969 og fungerede så vidt Pia Marlo ved fint i mange år. De senere års klimaforandringer har imidlertid betydet højere vandstand, når det regner. Desuden flyder der mere byggeaffald fra bl.a. vestbyen med strømmen. Det stopper risten på ganske få minutter.

- Vi fik for få år siden installeret en alarm, der går til bl.a. os, brandvæsenet og Odder Maskinstation, så snart risten stopper. Men vandet løber så hurtigt, at udløbet stopper til 10 minutter efter, at alarmen har lydt. Så vi har ikke en chance, siger Pia Marlo, der håber, at Odder Kommune vil fremskynde en større plan om at sikre området mod oversvømmelse, siger hun.

Sandsækkenne blev hurtigt fundet frem men forgæves. Vandet fossede ned i kælderen på Handelsfagskolen. Foto: Carina Mayner
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Annonce