Annonce
Østjylland

Så er det officielt: Randers får ny uddannelse

Pia Moldt, der er leder af pædagoguddannelsen i Randers, glæder sig over, at det på ganske få måneder er lykkedes at få banket en ny uddannelse op. Foto: Annelene Petersen
Med en ny meritpædagoguddannelse får pædagogmedhjælpere og andre med praktisk erfaring mulighed for at tage en pædagoguddannelse samtidig med, at de beholder deres arbejde.

Randers: Frem mod 2025 skal andelen af uddannede pædagoger blandt personalet i de kommunale og selvejende institutioner i Randers Kommune hæves fra 53 til 65 procent. Dertil kommer minimumsnormeringerne, der i sig selv også betyder flere pædagoger i institutionerne.

Det er begge gode nyheder, der glæder ethvert forælderhjerte. Problemet er bare, at de ekstra pædagoger kan blive ekstremt svære at finde. Allerede nu er ledigheden blandt pædagoger i Randers nemlig meget lav.

- I løbet af de næste par år kommer vi til at mangle 150 pædagoger i Randers Kommune, vurderer Pia Moldt, der er leder af pædagoguddannelsen på VIA University College Randers.

Annonce

På opfordring fra BUPL (børne- og ungdomspædagogernes landsforbund) har hun og kommunen derfor knoklet for at finde en løsning, der på sigt kan sikre flere pædagoger, og nu er den der: En ny meritpædagoguddannelse.

Start til september

- Uddannelsen har i denne uge fået politisk godkendelse, og på Via University College er vi klar til at starte uddannelsen 1. september i år under forudsætning af, at der er ansøgere nok til at starte et hold, fortæller Pia Moldt og tilføjer, at der er brug for mindst 20 ansøgere.


Meritpædagoguddannelsen tager tre år, hvor det første år er fuldtidsstudie, mens de to andre år er deltidsstudie. For personer ansat i Randers Kommunes daginstitutioner betyder det, at de det første år får orlov fra jobbet, mens de i de efterfølgende to år skal være på skolen to dage om ugen og kan passe deres arbejde ugens øvrige tre dage.

Pia Moldt, uddannelsesleder


Det ser dog ikke ud til at blive et problem. Allerede nu er interesserede fra både Randers og omegnskommunerne nemlig begyndt at ringe ind til uddannelsesinstitutionen for at høre mere om den nye merituddannelse, som indholdsmæssigt læner sig op ad de eksisterende meritpædagoguddannelser andre steder i landet, men hvor adgangskravet er lempet (se faktaboks).

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have mindst to års erhvervserfaring med pædagogisk arbejde samt opfylde et af nedenstående krav:

1. Gymnasial uddannelse

2. Fire gymnasiale fag: Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C + et valgfrit fag C

3. Pædagogisk Assistentuddannelse / Den Pædagogiske Grunduddannelse: Med dansk C, Samfundsfag C, Engelsk E

4. Social- og sundhedsassistentuddannelsen: Med dansk C, Naturfag C, Engelsk D

5. Godkendt udenlandsk eksamen

Har du ingen af de ovenstående uddannelser, er det dog muligt at søge om optagelse på andet grundlag. Der kan dog ikke dispenseres fra kravet om mindst to års erhvervserfaring.

- Uddannelsen er for personer, der har mindst to års erfaring med pædagogisk arbejde. Med den erfaring får de merit for den almene pædagoguddannelses to lange praktikker, fortæller Pia Moldt og fortsætter:

- Meritpædagoguddannelsen tager tre år, hvor det første år er fuldtidsstudie, mens de to andre år er deltidsstudie. For personer ansat i Randers Kommunes daginstitutioner betyder det, at de det første år får orlov fra jobbet, mens de i de efterfølgende to år skal være på skolen to dage om ugen og kan passe deres arbejde ugens øvrige tre dage.

Annonce

Forskellig frist

Fordi uddannelsen får betydning for ansættelsesforholdet, skal personer, der på nuværende tidspunkt arbejder med pædagogisk arbejde i Randers Kommune, sende deres ansøgning til kommunen senest 15. maj, hvorfra den vil ryge videre til VIA University College. Personer, som ikke er ansat i Randers Kommune, skal ansøge om optagelse direkte hos uddannelsesinstitutionen senest 1. juni.

- Vi er lige nu ved at få de sidste detaljer til ansøgningsskemaet på plads, så det vil snart blive lagt op på vores hjemmeside, fortæller Pia Moldt.

Forslaget om en meritpædagoguddannelse i Randers blev kastet på bordet af BUPL i januar 2021, og siden da er det gået stærkt. Både VIA University College og kommunen var med det samme begejstret for idéen og greb den.

- Alle parter har arbejdet på højtryk siden, og det er gået super godt. Jeg er virkelig glad for, at vi som uddannelsesinstitution kan være med til at løse så stor en samfundsopgave, siger Pia Moldt.

Informationsmøde

Der er planlagt to informationsmøder om den nye uddannelse:

Onsdag 28. april klokken 16.30-18.00: Møde på Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers C. hvis coronarestriktionerne ikke tillader fysisk møde, vil det blive flyttet online.

Tirsdag 11. maj klokken 17-18: Onlinemøde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce