Annonce
Aarhus

Sådan fører Banedanmark ny jernbane gennem Solbjerg

På kortet (tv.) er Banedanmarks tre forslag til linjeføring af en ny jernbane mellem Hasselager og Hovedgaard. En jernbane vest for Solbjerg betyder en bro over Solbjerg Sø (øverst tv.) Ender det med en central linjeføring, så jernbanen føres gennem Solbjerg, kan byen stå på toget på en ny station (nederst tv.) Kort: Nex, Visualisering fra VVM-redegørelse.

For at sænke rejsetiden skal Banedanmark anlægge ny jernbane mellem Hasselager og Hovedgård. Linjeføringen er nu i høring.

SOLBJERG: Det kom som en bombe for beboerne i Astrup lige øst for Solbjerg, da de i efteråret 2013 fandt ud af, at en ny jernbane mellem Hovedgård og Hasselager kan blive anlagt, så den går tværs gennem deres landsby.

Beboerne i Astrup er med stor sandsynlighed i gang ved computertasterne lige nu. For Banedanmark har lavet VVM-redegørelse for Hovedgaard-Hasselager-banen, og den er i høring frem til søndag 18. februar.

Andre af Solbjergs knap 4.000 indbyggere bør nu også interessere sig for VVM-redegørelsen.

Nu er der nemlig tre forslag til en linjeføring i spil. Og de vil alle tre betyde store ændringer langs deres vej.

For eksempel betyder forslaget til en vestlig linjeføring, at der skal bygges en jernbanebro over Solbjerg Sø. En sø, der er så naturskøn, at den er omfattet af otte fredninger.

Annonce

Borgermøde om bane

Banedanmark afholder tre borgermøder om den nye jernbane mellem Hasselager og Hovedgaard:

16. januar: Horsens Kommunes rådhus, Rådhustorvet 4, Horsens.

17. januar: Skanderborg Kommunes rådhus, Skanderborg Fælled 1, Skanderborg.

18. januar: Hallen på Solbjergskolen, Kærgårdsvej 4, Solbjerg.

Ender det med en central linjeføring, så jernbanen føres gennem Solbjerg, kan byen stå på toget på en ny station. Visualisering fra VVM-undersøgelse.

Jernbane gennem byen

Siden de to første forslag til linjeføring blev præsenteret i 2013, har Banedanmark fundet ud af, at der er mulighed for en tredje linjeføring.

Den bringer jernbanen ind gennem Solbjerg by, og for Trafikstyrelsen rummer denne centrale linjeføring den klare fordel, at den er kortest. Og dermed giver den også den korteste rejsetid.

Men da jernbanen løber ind gennem byen, er det også den løsning, der betyder, at det største antal ejendomme skal eksproprieres for at skaffe plads til jernbanen.

En jernbane vest for Solbjerg betyder en bro over Solbjerg Sø. Visualisering fra VVM-redegørelse.
Her er Banedanmarks tre forslag til linjeføring af en ny jernbane mellem Hasselager og Hovedgaard. Kort fra VVM-redegørelse. Kort: Nex
Her er Banedanmarks tre forslag til linjeføring af en ny jernbane mellem Hasselager og Hovedgaard. Kort fra VVM-redegørelse. Kort: Nex

Men den centrale linjeføring rummer også en fordel for Solbjerg. Man kan opføre en station i Solbjerg, hvor flere mennesker i en indledende idefase-høring har givet udtryk for, at byen har behov for bedre offentlig transport.

Den nye jernbane mellem Hasselager og Hovedgård er en afgørende forudsætning for at bringe rejsetiden mellem Aalborg-Aarhus, Aarhus-Odense og Odense-København ned på en time.

Og det er en del af Togfonden, som er et politisk forlig, indgået mellem Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Helle Thorning-Schmidts regering, nemlig Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF.

Det er afsat 3,5 milliarder kr. til jernbanen, der forventes at blive 23-24 kilometer lang. VVM-redegørelsen og andet materiale om jernbanen kan ses på bane.dk/hovedgaard-hasselager.

Den vestlige linjeføring

Den centrale linjeføring:

Den østlige linjeføring:

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) går i glemmebogen som kæmpe succes

Alt imens de nye, store FGU-institutioner (FGU = Forberedende Grund Uddannelse) kæmper for at finde fodfæste, viser det sig, at forløberen, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), har været en stor succes (https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/sep/190927-syv-ud-af-ti-unge-kommer-godt-videre-efter-kombineret-ungdomsuddannelse). FGU-institutionerne er opbygget som meget store institutioner (Aarhus ca. 700 elever) og skal løse opgaven med at hjælpe unge uden forudsætninger for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. KUU havde samme målsætning, men uddannelsen var baseret på institutionssamarbejder og dermed mindre pædagogiske miljøer med plads til individuelle forskelle. I Aarhus havde vi gennem pilotforsøg gjort positive erfaringer, med at forskellige mindre institutioner (bl.a. produktionsskoler og daghøjskoler) arbejdede sammen i respekt for indbyrdes forskelligheder og med plads til forskelligheden i målgruppen. Det førte naturligt frem til et forbilledligt samarbejde omkring den KUU, der nu viser sig at have været en stor succes, og hvor syv ud af ti unge er kommet godt videre. Lovgivningsprocessen bagved KUU var desværre præget af politisk uenighed, så opbakningen var ikke bred. Derfor blev KUU-lovgivningen tidsbestemt med udløb i 2021. Lovgiverne på Christiansborg købte sig tid til at blive enige om en løsning på den udfordring, man vidste var der. Resultatet blev FGU, en stor og samlende lovgivning med bred opbakning, hvilket naturligvis er positivt og helt nødvendigt. Desværre levner FGU-loven umiddelbart ikke plads til undervisningssamarbejder med mindre, selvstændige institutioner (f.eks. daghøjskoler), der dermed afskæres fra at bidrage med massiv erfaring og kompetencer, der nu ses dokumenteret gennem den succes, som KUU har været. Politiske ønsker om indflydelse og styrbarhed gik forud for hensynet til den sårbare målgruppe; systemkrav trumfer menneskehensyn og sund fornuft. Alt imens vi slikker sårene og kæmper for at holde os på benene, efter at have investeret massivt i at gøre det godt til gavn for målgruppen, ønsker vi FGU-institutionerne held og lykke med at løse opgaven. Men vi savner en forklaring på, hvorfor eksempelvis daghøjskolerne i Aarhus, der nu gennem fem år har bidraget massivt til en sjælden set succes på uddannelsesområdet, atter skal kæmpe for overlevelse efter at have spillet rollen som nyttige idioter. Når det så viser sig, hvor FGU oplever problemer, er vi naturligvis klar til at indgå i samarbejder, til glæde for de mange, der ikke lige er skabt til at trives på kæmpe institutioner.

Annonce