Annonce
Aarhus

S: Brug for bedre kommunikation med oplandet

Ango Winther regner med, at det kommende års møder om oplandet vil føre til en række anbefalinger til byrådet. - Og noget koster nok penge, men så må vi se på det næste år, siger han. Foto: Flemming Krogh
Socialdemokraten Ango Winther stod fadder til oplandsudvalget og mener, det især skal forbedre dialogen med oplandsbyer og fællesråd. Og gerne på sigt bane vejen for penge til konkrete projekter.

AARHUS: Det er fire vigtige emner, det nye oplandsudvalg skal arbejde med og lave anbefalinger til byrådet ud fra.

Det mener Ango Winther (S), der formentlig bliver formand for udvalget, som han selv har stået fadder til. For ham har oplandet og lokalområderne altid stået højt på dagsordenen.

Han glæder sig til at komme i gang med arbejdet i udvalget og forventer, at det om et år kan sende anbefalinger til byrådet på alle fire områder: Samarbejde med byrådet, infrastruktur og byudvikling, kulturtilbud og kommunikationsformen.

- Der er især brug for at styrke kommunikationen med fællesrådene og oplandet og at få en bedre dialog, mener Ango Winther, når avisen beder ham pege på, hvad han mener er det vigtigste emne.

Annonce

Det skal ikke handle om at kæmpe om en pose penge til enkelte områder. Men nogle af de anbefalinger, vi kan ende med, vil givet koste penge, og så må vi finde ud af, hvordan vi skal håndtere det.

Ango Winther (S), byrådsmedlem og medlem af oplandsudvalget

Kritik skal høres

Sidste sommer skrev vi her i avisen, at en række fællesråd var utilfredse med dialogen med Aarhus Kommune. Flere mente, at byrådet ikke lyttede og beskæftigede sig nok med problemer i oplandet.

- Det er noget af den kritik, jeg gerne vil, at oplandsudvalget kan komme i møde, siger Ango Winther.

I Horsens har deres oplandsudvalg fået 25 mio. kr. at dele ud af. Mangler I ikke det?

- Nej, jeg synes det vigtigste er, at det skal være en fri debat om ideer. Det skal ikke handle om at kæmpe om en pose penge til enkelte områder. Men nogle af de anbefalinger, vi kan ende med, vil givet koste penge, og så må vi finde ud af, hvordan vi skal håndtere det.

Ango Winther peger på, at byrådet derfor i efteråret 2020 vil skulle drøfte om der for det eller de kommende budgetår kan afsættes penge i budgetforhandlingerne til oplandspulje, som lokalområderne eventuelt kan søge penge fra.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Aftenskolerne i Aarhus gør en kæmpe forskel

En halv million århusianere deltager årligt i aktiviteter, som de folkeoplysende skoler laver i Aarhus – det gør naturligvis en kæmpe forskel for århusianerne og byens liv. I uge 45 fejrede vi folkehøjskolernes 175-årsjubilæum – aftenskolerne er en udløber af hele den folkelige bølge, der skyllede ind over Danmark fra slutningen af 1800-tallet og frem og som er en vigtig del af det fundament, som vores demokrati står på. De folkelige bevægelser udspringer af et stort ønske om at give hele befolkningen adgang til viden og uddannelse for at understøtte en demokratisk udvikling af vores land. En del af dette ønske var oprettelse af de folkeoplysende skoler (aftenskolerne). De skulle sikre, at en bred del af borgerne – i fritiden fik mulighed for, via viden, indsigt og demokratisk kompetence, at bidrage til udviklingen af den enkelte og samfundet. I Aarhus er dette arbejde fortsat en stor succes. Succes kan måles på mange forskellige måder – her er et par bud på, hvorfor vi mener, skolerne i Aarhus er en succes. Første succeskriterie er, at rigtig mange borgere benytter sig af skolernes tilbud – og det gør århusianerne. I 2018 deltog over en halv million i en-dags-arrangementer, mens næsten 100.000 borgere deltog i aftenskolernes mere traditionelle virksomhed i form af kurser og forløb. Der er naturligvis tale om gengangere i både kursustallet og en-dags-arrangementerne. Men vi taler om tal, som tilnærmelsesvis kan sammenlignes med hhv. besøgstallene i Den Gamle By eller tilskuertallene til AGF's hjemmekampe. Så de folkeoplysende skoler er en meget vigtig del af byens kulturliv og en vigtig brik i det demokratiske og folkeoplysende arbejde. Et andet succeskriterie for os er, at skolerne også når bredt ud til forskellige befolkningsgrupper i vores by. Først og fremmest sker det, fordi aftenskolerne udbyder et utroligt bredt spektrum af kurser og tilbud. Men det sker også, fordi vi i Aarhus Byråd har prioriteret at give et tilskud til betalingen for forskellige lavindkomstgrupper. Dette tilskud kommer særligt studerende/lærlinge, pensionister og folk uden for erhverv samt handicappede til gavn. Det er grupper, som ellers ikke er de flittigste brugere af byens øvrige oplysnings- og kulturtilbud. Så også målt ud fra dette kriterie er skolerne en succes. Endelig bidrager de folkeoplysende skoler ift. rigtig mange vigtige dagsordener i vores by. De hjælper med, når vi skal give tilbud til genoptræning af mennesker med hjerne- og trafikskader eller skader i bevægeapparatet. Skolerne har også gode tilbud til borgere, som risikerer at glide ud i ensomhed, og der er tilbud med fokus på en bedre integration af borgerne i vores by. Og i samspil med bibliotekerne gør de en kæmpe indsats for folkeoplysning, litteratur og demokratisk debat, ligesom de i samarbejde med fritids- og idrætslivet gør en ganske betydelig indsats for foreningslivets trivsel og understøttelse. Så også her er der tale om en succes. Man må aldrig hvile på laurbærrene, og det gælder også aftenskoleområdet. Der har løbende været en debat om, hvorvidt vi bruger for mange midler til området på handicapområdet, og nogle har været bekymret for, at der er sket et fald i antallet af skoler over de seneste fem-syv år. Begge dele er vigtige spørgsmål at rejse, men vi synes, at der også findes nogle gode svar på dem. Først til spørgsmålet vedrørende aktiviteter for borgere med et handicap. Vi står alle tre bag det brede flertal i byrådet, der ønsker at give ALLE borgere spændende tilbud og udfordringer gennem deltagelse i aftenskolevirksomhed. Vi forestiller os, at hvis du er fysisk eller psykisk udfordret, er det ekstra godt og vigtigt at få mulighed for at deltage i spændende og varierede aktiviteter. Og det er aftenskolerne rigtig gode til at tilbyde. Hvis man er psykisk sårbar eller deprimeret, har et midlertidigt eller permanent bevægelseshandicap eller er socialt udfordret, kræver det bare nogle andre rammer, end det er tilfældet for os andre. Mindre hold og/eller flere undervisere, ja måske endda andre fysiske rammer – og det koster penge. Midler, som vi mener, et rigt samfund som det danske skal prioritere. Men der skal naturligvis også være tilbud til de øvrige borgere – og det er der. Faktisk benyttes mere end 80 procent af de samlede aftenskolepladser i Aarhus af borgere uden handicap - så der er plads til os ALLE, både dem, som må leve med et handicap, og dem som lever uden, og langt de fleste pladser bruges altså på mere traditionel aftenskoleaktivitet. Slutteligt – det er rigtigt, at der er blevet færre aftenskoler i Aarhus over årene, men nedgangen ser ud til at være stoppet, og variationen i de udbudte kurser og aktiviteter har aldrig været større, så man rammer en stor del af den århusianske befolkning med gode tilbud. Vi mener alle tre, at folkeoplysningen er en af grundstenene i det danske demokrati. Derfor et det fortsat vores ønske at sikre en stærk folkeoplysning for alle århusianere.

Annonce