Annonce
Østjylland

Satser på 60 pladser i ny skovbørnehave: Ghetto-institution skal tiltrække børn fra andre bydele

Rytterkilden i Sundparken skal udvides til også at have plads til 60 børn i en skovbørnehave. Arkivfoto
Børnehuset Rytterkilden i Sundparken har plads til 283 børn. Nu søger kommunen om dispensation fra kravet om maksimalt 30 procent børn fra udsatte områder, og så skal institutionen udvides med flere vuggestuepladser og en skovbørnehave.

Horsens: Hvis Børnehuset Rytterkilden, som ligger i Sundparken, skal leve op til ghettoreglerne, skal der ske nogle ændringer. Kommunens plan er at oprette en skovbørnehave med op til 60 pladser og udvide med godt 20 vuggestuepladser, så institutionen kan tiltrække børn fra andre kvarterer.

Det er i hvert fald visionen. Når der kommer flere børn, og børn, som kommer fra andre områder end Sundparken, vil børnesammensætningen i institutionen ændre sig.

Men det sker ikke over natten, og derfor har kommunen ansøgt Børne- og Socialministeriet om dispensation fra kravet om, at maksimalt 30 procent af de nyoptagne børn per 1. januar 2020 må komme fra udsatte boligområder. En dispensation, som gives for fem år ad gangen og på den måde giver tid til at udvide.

- Vi har en positiv forventning til ansøgningen i kraft af, at helhedsplanen for området er blevet godkendt, siger Tanja Nyborg, direktør for uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet i Horsens Kommune.

Hun henviser til den udviklingsplan for Sundparken, der blev godkendt i foråret, og som skal sikre, at andelen af almene familieboliger nedbringes fra 100 til 60 procent inden 2030.

Annonce

Vi har i dag et børnehus i Hansted Skov med plads til 20 børn, og der er efterspørgsel på alternativer til de traditionelle pasningstilbud, som en skovbørnehave kunne være. Den ville så kunne bidrage til en anden sammensætning af børn i Rytterkilden.

Tanja Nyborg, direktør i Horsens Kommune

Over halvdelen

I dag har Rytterkilden 52 procent børn fra udsatte boligområder, men et tilbud som en skovbørnehave og nye vuggestuepladser kan være med til at nedbringe det tal. Det kræver, at børn fra andre områder melder sig ind.

- Kommunen har i dag et tomt børnehus i Hansted Skov med plads til 20 børn, og der er efterspørgsel på alternativer til de traditionelle pasningstilbud, som en skovbørnehave kunne være. Den ville så kunne bidrage til en anden sammensætning af børn i Rytterkilden, siger Tanja Nyborg og fortsætter:

- Der er også efterspørgsel på vuggestuepladser, så vi omdanner børnehavepladser til vuggestuepladser, hvilket også vil kunne give en anden sammensætning af børn.

Også formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Lone Ørsted (S) er positiv over for dispensationsansøgningen og håber, at den kan give ro til at lave udvidelserne.

- Jeg synes, vi har lavet en god ansøgning med gode løsninger. Håbet er, at også børn fra andre områder efterfølgende vil bruge tilbuddet om f.eks. skovbørnehave, siger hun, men påpeger også, at det er vigtigt, at der er plads til områdets egne børn i institutionen.

- Det er vigtigt, at børnene går i institution i deres nærområde, for det er også der, de skal gå i skole

Hvis dispensationen bliver givet, har institutionen fem år til at sikre, at kun 30 procent af de nye børn, som bliver optaget, kommer fra sociale boligområder. Tanja Nyborg håber på, at skovbørnehave-delen af dagtilbuddet kan få op til 60 nye børn i Hansted Skov.

Tidligere har daginstitutionen i Egebjerg brugt børnehuset i skoven. Dengang var der forældrekritik af, at bygningen ligger tæt ved vand uden afskærmning, men den problematik bliver der taget hånd om, hvis det bliver aktuelt, forsikrer Tanja Nybog.

- Vi har sendt et forslag i høring, som giver mulighed for at udvide op til 40-60 børn i skovbørnehaven. Lige nu er det en bygning, som passer til 20 børn, men hvis der skal flere børn derud, skal der selvfølgelig tages stilling til, hvordan det konkret skal se ud, og hvilke pædagogiske løft der er nødvendige i forhold til, at der jo er vand derude, siger hun.

Dispensationen gives i udgangspunktet for fem år.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Oversvømmelser lukkede to veje, og så blev folk tossede: - Vi fik fingeren og skældud

Østjylland

Politi advarer om risiko for akvaplaning efter uheld på østjysk motorvej: Det er meget farligt

Annonce