Annonce
Byudvikling

Se flere skitser: Kæmpe Aros-udvidelse kommer snart i offentlig høring

Musikhusparken står foran store forandringer, hvis den store og delvist underjordiske dome skal anlægges.  Visualisering: SHL
Slots- og Kulturstyrelsen har ikke noget imod opførelse af en dome foran Aros. Men den efterlyser en miljøvurdering af projektet i forhold til det fredede ridehus og Officersbygningen og pladsen mellem bygningerne.

AARHUS: Offentligheden vil snart kunne høre nærmere om og kommentere på forslaget om at udvide kunstmuseet Aros med et stort og nedgravet udstillingsgalleri og en dome med titlen "The Next Level", der som et arkitektonisk kunstværk skal placeres delvist ude i Musikhusparken, og som får som konsekvens, at parken også skal lægges om.

Onsdag skal Aarhus Byråd tage stilling til lokalplanforslag nr. 1160, der handler om den 215 millioner kroner dyre museumsudvidelse.

Udvidelsen består dels af underjordiske udstillingsgallerier og dels af en kuppel, der udendørs fremstår som en begrønnet bakke.

Annonce

Bakken vil udgøre en del af værket 'The Dome', der er en ruminstallation udformet som et kuppelformet rum med lysindfald foroven. Kunstneren bag installationen er den amerikanske kunstner James Turell.

Miljøvurdering 'ikke nødvendig'

Udvidelsen indpasses og formgives under størst mulig hensyntagen til områdets nære omgivelser, og vil indgå i samspil med øvrige bygninger i Musikhusparken på nutidig og nyfortolket vis, skriver Teknik og Miljø i forslaget til ny lokalplan.

Lokalplanområdet er indtegnet med rødt. Det berører en del af Musikhusparken, der samtidig skal lægges om.

Ifølge Teknik og Miljø har kommunen truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, fordi planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indflydelse på miljøet.

Slots- og Kulturstyrelsen er imidlertid ikke enige med Aarhus Kommune i, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Styrelsen har som sådan ikke indvendinger mod 'the Dome' og understreger, at de ikke er myndighed, hverken over pladsen eller til at kræve projektet miljøvurderet. Men Styrelsen lægger vægt på, at det fredede ridehus, den bevaringsværdige officersbygning og hovedporten herimellem er vigtige vidnesbyrd om byens historiske rytterikaserne, og at den åbne plads imellem bygningerne er central for forståelsen af det militære anlæg.

Udvidelsen med "The Next Level" tilfører en nedgravet dome, der udvendigt får en højde på 10,5 meter over terræn. Det er i tagrendehøjde med officersbygningen.

Teknik og Miljø har haft en dialog med Styrelsen og vurderer fortsat, at de historiske elementer vil bestå som vigtige vidnesbyrd om kulturarven på stedet, selv om man opfører domen på den tidligere kaserneplads.

Teknik og Miljø konkluderer derefter:

Området har gennem tiden været underlagt mange ændringer, det er en del af stedets identitet, at det består af flere enkeltstående bygninger, der på markant vis repræsenterer hver sin epoke i Aarhus historie. Det er derfor fortsat Teknik og Miljøs vurdering, at planen ikke vil få væsentlig indflydelse på miljøet, og at der derfor ikke skal laves miljøvurdering.

Annonce

Udvikler kulturlivet

Ifølge forvaltningen vil projektet desuden bidrage til vækst og udvikling af Aarhus og vil styrke kulturlivet og i særdeleshed kulturformidlingen.

Teknik og Miljø beskriver, at projektet bidrager som et nyt element i en af byens centrale, grønne åndehuller og hvor en ny indretning af de udendørs opholdsarealer skal være til gavn og glæde for de mange beboere i nærområdet såvel som for besøgende i Musikhusparken.

Forpladsen mellem Aros og den nye dome udgør taget på et underjordisk galleri, og pladsen skal danne ramme om udendørs aktiviteter, kunstudstillinger, serveringer med mere. Visualisering: SHL
Annonce

Musikhusparken skal lægges om

I forbindelse med tilbygningen til Aros skal Musikhusparken også lægges helt om. Her i foråret 2021 arbejdes der med et forundersøgelsesprojekt, støttet økonomisk af Realdania, for at omdanne hele Musikhusparken.

Ifølge lokalplanarkitekt Randi Nørgaard kommer der lidt senere en selvstændig lokalplan for selve Musikhusparkens omdannelse. Her vil der blive inddragelse og workshops med udvalgte aktører og interessenter, og senere skal der afholdes en arkitektkonkurrence om den nye Musikhuspark.

Hvis byrådet onsdag vælger at sende lokalplanforslaget for udvidelsen af Aros ud i otte ugers offentlig høring vil høringsperioden kunne starte i næste uge. Samtidig vil der i slutningen af maj blive inviteret til et virtuelt borgermøde om planen, som dermed vil kunne vende tilbage med kommentarer og til byrådets eventuelle godkendelse til september.

Det er ambitionen at både udvidelsen af Aros og en ny Musikhuspark skal stå klart i starten af 2025.

Indvendigt bliver der 15 meter fra gulvet til hullet mod himlen i toppen af den nye dome.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

Bagud med 18 point fem minutter før tid: Utroligt comeback giver Bakken Bears matchbold

Aarhus

Nyt testcenter åbner i midtbyen

Aarhus For abonnenter

Børnetøj på 63 reoler: Lille Nor bugner af genbrugsguld

Annonce