Annonce
Aarhus

Se kortet: I disse 10 kryds kommer flest cyklister til skade

Cyklister lever livet farligt på byens veje. Alene sidste år skete der i Aarhus 76 ulykker, som var så alvorlige, at politiet blev involveret. Foto: Jens Thaysen
Hvor sker de alvorligste ulykker med cyklister involveret i Aarhus? Århus Stiftstidende har set på data fra de seneste fem år. Vi bringer også en beskrivelse af, hvordan ulykkerne sker i de enkelte kryds. Se kortet nederst i artiklen.

AARHUS: De seneste fem år er der sket 365 cykelulykker i Aarhus, som var så alvorlige, at de blev anmeldt til politiet. Men hvor er det, ulykkerne sker?

Generelt er der et stort mørketal forbundet med cyklisme, da en stor del af ulykkerne ikke bliver registreret. De ulykkessteder, som man kender til, ligger spredt i kommunen, men der findes også knudepunkter, hvor det oftere end andre steder går galt.

Her kommer listen over de 10 steder, hvor der de seneste fem år er sket flest uheld, som er blevet anmeldt til politiet.

Annonce

Følg desuden med de kommende dage, hvor avisen sætter fokus på cyklisme i Aarhus.

1. Vestre Ringgade/Søren Frichs Vej

Vestre Ringgade og Søren Frichs Vej. Foto: Google Maps

På en delt førsteplads finder vi det travle kryds Vestre Ringgade/Søren Frichs Vej, hvor der de seneste fem år er sket syv alvorlige ulykker med cyklister involveret.

Ifølge kommunens cykelekspert, Martin Løv Simonsen, er det ikke overraskende, at netop det kryds placerer sig øverst i statistikken.

For det første ligger krydset i en lavning. Det betyder, at cyklister på Ringgaden fra begge retninger kommer kørende med høj hastighed ned mod krydset - hvilket gør risikoen for, at bilister overser dem, større.

Desuden kommer der også fra Søren Frichs Vej en del cyklister - blandt andet fordi Brabrandstien udmunder tæt på vejen.

Krydset er næsten prototypen på et farligt kryds for cyklister: Der er masser af blandet trafik fra alle fire retninger, og samtidig kommer cyklister fra både øst og vest ofte kørende med meget høj fart.

De fleste ulykker er sket ved, at en cyklist er kommet i karambolage med enten en lastbil eller en personbil. Og der er ikke kun tale om klassiske højresvingsulykker. Også venstresvingende biler har været involveret.

2. Viborgvej/Ringkøbingvej

Ringkøbingvej og Viborgvej. Foto: Google Maps

Stedet er oversigtens store overraskelse. Hele syv cyklister er kommet alvorligt til skade på Viborgvej/Ringkøbingvej - tæt på indgangen til Den Gamle By.

Ringkøbingvej er ikke specielt trafikeret, og Viborgvej, som den udmunder i, er ikke hårdere trafikbelastet end byens andre indfaldsveje.

Men som kommunens cykelekspert Martin Løv Simonsen gør opmærksom på, er oversigtsforholdene for biler, som skal ud på Viborgvej, ikke de bedste. Der er træer, som kaster skygger på cykelstien. Læg dertil, at cyklister, som kører mod Midtbyen, ofte kører med høj fart ned ad bakken.

Det er med andre ord virkelig et sted, hvor det som cyklist kan betale sig at slække lidt på farten for en sikkerheds skyld.

3. Paludan Müllers Vej/Marienlystvej

Marienlystvej og Paludan Müllers Vej. Foto: Google Maps

Jamen, det sted burde ikke give problemer: En mindre vej, Marienlystvej, som udmunder i en noget større vej, Paludan Müllers Vej - altså et simpelt t-kryds langt uden for bymidten - ved Skejby.

Alligevel er der de seneste år sket fem alvorlige ulykker med cyklister involveret på stedet.

- Langs Paludan Müllers Vej er der en dobbeltrettet cykelsti, som bilister, der kører ud fra Marienlystvej, skal krydse, forklarer Martin Løv Simonsen fra Aarhus Kommune.

- Bilerne kan kun dreje til højre, når de skal ud på Paludan Müllers Vej. Noget tyder på, at enkelte bilister især har øje på, hvornår der er et hul i rækken af biler, og glemmer, at der kan komme cyklister fra både den ene og den anden retning.

Med andre ord skal bilister, der kommer kørende på Marienlystvej og skal ud på Paludan Müllers Vej, holde et ekstra vågent øje med cyklister fra begge retninger. Og for cyklisternes vedkommende er det en god idé ikke at stole ubetinget på, at bilerne overholder deres vigepligt i krydset.

4. Christian X's Vej/Jyllands Allé (rundkørsel)

Christian X's Vej og Jyllands Allé. Foto: Google Maps

Mange bilister vil kunne skrive under på, at rundkørsler er en dejlig ting, som letter trafikafviklingen. Men for cyklister er situationen ikke nødvendigvis den samme.

At rundkørslen Christian X's Vej/Jyllands Allé er et farligt sted at være cyklist, vidner fem alvorlige ulykker om.

På illustrationen kan man næsten se, hvor uoverskuelig rundkørslen er.

- Samtidig er vi ikke specielt meget vant til den slags store rundkørsler i det centrale Aarhus. Det kan også spille ind, siger kommunens cykelekspert, Martin Løv Simonsen.

Aarhus Kommune er i gang med et analysearbejde, som skal munde ud i ombygning af det farlige sted.

Som cyklist er det yderst svært at tage sine forholdsregler i rundkørslen. Det hjælper eksempelvis næppe det store at slække på farten. Men man kan iklæde sig signalfarver, så man nemmere bliver set - eller cykle en anden vej.

5. Skanderborgvej/Rosenvangs Allé

Skanderborgvej og Rosenvangs Allé. Foto: Google Maps

Et hektisk kryds hvor der er sket fire alvorlige uheld de seneste fem år.

- Det er lidt svært at give en entydig forklaring på, hvordan uheldene sker i krydset, siger Martin Løv Simonsen.

- Men lige så snart, cyklister kører ned ad bakker, øger det risikoen for ulykker, for jo hurtigere det går, jo sværere har bilisterne ved at opdage dem. Det er et mønster, vi kan se over hele byen. Og på Skanderborgvej ved Rosenvangs Allé kommer cyklister med god fart ned ad bakken, siger han.

Også på den anden side af krydset kan der opstå farlige situationer, når bilister med god fart kommer kørende inde fra centrum og skal dreje til højre ad Christian X' Vej, som fører ned under Skanderborgvej. Der er tale om et blødt højresving, som kan forceres med høj fart - og i den manøvre kan cyklister, som kører samme vej, bliver overset.

6. Vestre Ringgade/Paludan Müllers Vej

Vestre Ringgade og Paludan Müllers Vej. Foto: Google Maps

På mange måder et klassisk ulykkeskryds. Krydset er hårdt belastet af blandet trafik, og ned ad Vestre Ringgade kommer der masser af cyklister - blandt andet fra universitetet - kørende med høj fart.

Det skal næsten gå galt med mellemrum, og det gør det også. Fire cyklister er kommet alvorligt til skade i krydset.

Som cyklist skal du især passe på, hvis du kører "ned" i krydset - enten du kommer kørende ad Vestre Ringgade eller Paludan Müllers Vej. Jo stærkere det går, jo sværere har bilister ved at opdage cyklister.

7. Langelandsgade/Katrinebjergvej

Langelandsgade og Katrinebjergvej. Foto: Google Maps

Egentlig burde der ikke blive ret mange cyklister kvæstet i det lille kryds Langelandsgade/Katrinebjergvej. På begge veje er trafikken moderat set i forhold til byens store indfaldsveje.

Alligevel har krydset toppet de senere års statistikker over cykeluheld.

Forklaringen er de dårlige oversigtsforhold på stedet. Hvis bilister, der skal ud på Langelandsgade, skal opdage cyklister oppe fra Stjernepladsen, skal de stikke snuden på bilen så langt ud, at nogle cyklister kan komme i klemme.

Læg dertil, at det på grund af skyggevirkninger fra vejtræerne på samme strækning faktisk kan være svært at se cyklisterne.

Krydset er simpelthen fejlkonstrueret, og det er da også ved at blive lavet om, oplyser Aarhus Kommune. Det ventes at ske i år.

De seneste fem år er det sket fire alvorlige uheld med cyklister involveret i krydset.

8. Åby Ringvej/Gudrunsvej

Åby Ringvej og Gudrunsvej. Foto: Google Maps

Et meget travlt kryds som ikke nødvendigvis er fejlkonstrueret. Når der de seneste fire år er sket lige så mange alvorlige cykeluheld i krydset, kan hovedforklaringen være det store trafikpres på stedet.

Ifølge kommunens cykelekspert, Martin Løv Simonsen, er der ikke noget klart mønster i uheldene.

9. Viby Ringvej/Søren Frichs Vej

Viby Ringvej og Søren Frichs Vej. Foto: Google Maps

I de travle kryds på ringvejen sker der en del uheld med cyklister involveret. Krydset Viby Ringvej/Søren Frichs Vej er ingen undtagelse.

Krydset er kendetegnet ved, at cyklister, der kommer kørende ned ad ringvejen, kan opnå meget høj fart ned mod krydset, men da der er tale om et t-kryds, behøver cyklisterne ikke komme i karambolage med bilisterne.

Igen gør det sig gældende, at der ikke er noget klart mønster i uheldene. Fire alvorlige af slagsen med cyklister involveret er der sket de seneste fem år.

10. Vestre Ringgade/Viborgvej

Vestre Ringgade og Viborgvej. Foto: Google Maps

Næsten prototypen på et kryds som er farligt for cyklister. Både når man kommer ad Viborgvej fra Hasle og ad Vestre Ringgade fra universitetet, er det muligt at få stor fart på den tohjulede.

Hvis man på cykel kører med stor fart ind i et stærkt trafikeret kryds, gør man sig sårbar. Tre gange i de seneste fem år er der i krydset sket alvorlige uheld med cyklister involveret.

Se kortet


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce