Annonce
Østjylland

Seks klima-investeringer i 2015

Seks store projekter til en samlet værdi af 69 mio. kr. bliver skudt i gang i 2015 på grund af klimaforandringerne.

Annonce

De stigende regnmængder skal ikke blot ledes væk, så de ikke giver skader på bygninger og mennesker.

De skal om muligt også bruges til at skabe nye rekreative eller på anden måde værdier for kommunens borgere.

Det er indgangen til store investeringer til en samlet værdi af cirka 69 mio. kr. som byrådet i Skanderborg Kommune har vedtaget at sætte gang i seks store projekter.

Det er meningen, at de seks projekter skal detailprojekteres og udbydes i licitation i 1. kvartal af 2015.

Herefter kan anlægsarbejderne gå i gang. Blandt andet betalt af forbrugerne - hvilket man kan læse mere om i artiklen ovenfor.

Det er her værd at bemærke, at arbejdet med at separere overfladevand og kloakvand fortsætter ved siden af klimaprojekterne.

Låsby er udvalgt som et pilotprojekt for klimatilpasning, og der har været en omfattende dialog med borgere og interesseorganisationer.

Oversvømmelserne i Låsby julenat sidste år viste samtidig, at det er på høje tid, der bliver lavet en bedre sikring mod ekstreregn.

Julenat blev tre boliger i Søndergade og kælderetagen på Plejecenter Søndervang alvorligt skadet af indstrømmende vand.

Investeringerne i Blochs grund vil give Låsby nogle nye, meget attraktive rekreative områder, som samtidig vil binde byen sammen med nye stier og opholdsarealer mellem Låsby Hallen og Hovedgaden. Og med nyindretning af den grønne kile vest for området kaldet 'oasen'. Løsningen indarbejder de øvrige kloakarbejder, der laves i Låsby.

Projektet her er af praktiske årsagen opdelt i delområder med Sølundstien, et bassin ved boldbanerne, Søbyen og Vestergade.

Der vil blive afholdt et fælles borgermøde, når delprojekterne er gennemarbejdede.

I forbindelse med projektet er der behov for udskiftning af fortovsfliser og kantsten samt beplantninger over en strækning på cirka 1.750 meter i Vestergade, hvor der strømmer store mængder overfladevand til fra de stejle sidergader. Fliserne skiftes især, fordi de alligevel er meget nedslidte.

I Galten kombineres projektet med det skaterprojekt, som Projektforum Galten og kommunen udvikler på Bytoften.

Der har været fælles borgermøde om Bytorvet, skaterprojektet og klimatilpasningsprojektet, der omfatter separat kloakering af Bytoftevej og Virkelyst samt dele af Pors-kær og Søndergade. Et vejareal ved Porskær ombygges, så vejen kan bruges til at lede vand væk ved store regnskyl.

Også her vil der blive udskiftet fortovsfliser og beplantninger.

For at aflaste kloaksystemet håndteres vejvand lokalt i regnvandsbede på en del af Agnetevej.

Herudover bores en ledning fra krydset Agnetevej/Alleén, som leder vandet til området ved krydset mellem Maagevej og Søkildevej. Herfra ledes vandet til udledning på vejbanen for Søkildevej, der indrettes som vandkorridor, der kan lede vandet væk uden, at det medfører skader.

Derfor skal kantsten og fortove ændres. På Agnetevej laves der samtidig en vejbump, så regnvandet kan opsamles.

For at øge kapaciteten for bortledning af regnvand ved ekstremregn graves der en ledning fra Siimvej med et indløb placeret ved indkørslen til Tværvej. Ledningen føres igennem Tværvej og Siimvej og får udløb på Isagervejen. Vandet ledes herefter på vejbanen cirka 200 meter til viadukten for cykelstien. Vandet løber igennem viadukten for både jernbane og cykelsti og opsamles til sidst på arealet ved Klostervej efter jernbaneviadukten.

Også her skal der udskiftes fortovsfliser og beplantning.

I Hørning skal kloakkerne separeres på Møllevej og Adslevvej og omkring torvet, og overfladevandet ledes på traditionel vis i rør til bassiner, herunder et 7.000 m3 stort bassin nær jernbanen bag Hørning Kro og Hotel. Og til et muligt nyt 1.000 m2 stort bassin ved Århusvej.

Det er Skanderborg Kommune, der er projektejer på alle klimasikringsprojekterne, men Skanderborg forsyning medfinansierer projekterne via taksterne for den del, der direkte handler om håndtering af tag- og overfladevand.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Borgmester overvejer at aflyse festugen: Afgørelse træffes mandag

Aarhus For abonnenter

Borgerlige partier sikrer festugen: Lad os ikke styre af frygt

Aarhus

Nye tal om corona-bølgen: På et døgn er der fundet 44 smittetilfælde i Aarhus

Annonce