Annonce
Aarhus

SF vil have omstridt brændselskilde i skammekrogen

SF's byrådsgruppe foreslår, at udfaser biomasse senest i 2030 på Studstrupværket (billedet) og kraftvarmeværket i Lisbjerg. Det bliver dyrt og besværligt. Foto: Jens Thaysen
SF anser biomasse for at være meget lidt CO2-neutralt. Men det bliver dyrt og svært for fjernvarmen at finde alternativer.

AARHUS: Det så helt rigtigt ud, da Aarhus Kommune for 10 år siden besluttede at gå fra kul til biomasse som brændsel i fjernvarmeforsyningen.

For kul forurener voldsomt, og det duer bare ikke, når man - som Aarhus Kommune -har en målsætning om at blive en CO2-neutral kommune i 2030.

Men sidste år var det biomassens tur til at komme i krydsild. For hvor bæredygtigt er det egentligt at fælde træer og lave dem til træpiller for at brænde dem af i Studstrupværket? Det spørgsmål brugte eksperter en hel del tid på at diskutere.

Annonce

SF's byrådsgruppe er ikke i tvivl: For SF at se er biomasse så lidt bæredygtigt, at byrådsgruppen har stillet forslag om, at biomasse senest i 2030 skal udfases som energikilde i Aarhus Kommune.

Dyrt og svært

Men ifølge AffaldVarme Aarhus bliver det både dyrt og besværligt at erstatte biomasse med den mere klimavenlige elektricitet.

Behovet for el vil stige så meget, at det svarer til 135 nye havvindmøller. Desuden vil det kræve en meget væsentlig udbygning af el-infrastrukturen. Og den bliver i forvejen udfordret af fremtidens mange el-biler.

Dertil kommer, at ingen af de to biomasseanlæg i Aarhus Kommune er afskrevet. Kraftvarmeværket i Lisbjerg er først afskrevet i 2047 og AffaldVarme Aarhus' kontrakt med Ørsted udløber med udgangen af 2030.

"En eventuel fuldstændig udfasning af biomasse i 2030 vil efterlade en ubetalt gæld på omkring 330 millioner kr. og vil således føre til stigende priser for varmekunderne og samtidig udfordre fjernvarmens konkurrencedygtighed som en grøn og omkostningseffektiv varmeforsyning," skriver direktøren for AffaldVarme Aarhus, Bjarne Munk Jensen, i en udtalelse.

Annonce

Krav om bæredygtighed

I den står der også, at biomasse er mere klimavenlig end sit rygte. Det skyldes blandt andet, at Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, De Konservative, Liberal Alliance og Alternativet 2. oktober sidste år ind gik en aftale om at stille krav om bæredygtighed til biomasse.

Aftalen betyder, at kommende lovgivning blandt andet vil stille krav om, at træerne skal være lovligt fældet, og at fældede træer skal genplantes. Desuden må skovenes kulstoflagre ikke gå tilbage på kortere og mellemlang sigt.

Annonce

Halm og flis

Bjarne Munk Jensen skriver i sin udtalelse, at den biomasse, der benyttes på kraftvarmeværket i Lisbjerg består af halm, der både er bæredygtigt og dyrket lokalt. Hensynet til blandt andet forsyningssikkerheden gør ,at halmen kan suppleres med flis.

I 2019 udgjorde flis 25 procent af brændslet. Flisen en en kombination af flis fra have- og parkaffald, afleveret på genbrugsstationerne, og certificeret skovflis.

Kraftvarmeværket i Lisbjerg producerer 18 procent af fjernvarmen i Aarhus.


Så længe biomasse er certificeret fra kilder, hvor der sikres balance i biomasseproduktionen, vurderes biomasse at være en vedvarende energikilde, der er CO2-neutral,

Bjarne Munk Jensen, direktør AffaldVarme Aarhus


Affaldsenergianlægget i Lisbjerg producerer 26 procent af fjernvarmen. Her brændes der husholdningsaffald og affaldstræ fra byggeriet.

Resten af fjernvarmen leverer Studstrupværket. Ørsted garanterer, at fra 2020 har al biomasse, anvendt på værket, været certificeret af et uafhængigt certificeringsorgan.

"Så længe biomasse er certificeret fra kilder, hvor der sikres balance i biomasseproduktionen, vurderes biomasse at være en vedvarende energikilde, der er CO2-neutral," skriver Bjarne Munk Jensen.

Da Magistraten mandag behandlede sagen, var der flertal for at afvise SF's forslag. Kun partiets medlem af Magistraten, rådman for Børn og Unge, Thomas Medom, og Enhedslistens Lone Norlander Smith stemte for.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce