Annonce
Debat

Skal en computer kunne tilkende førtidspension eller tvangsfjerne børn?

Jørgen Breindahl
Annonce

For et års tid siden blev der indgået en aftale mellem samtlige partier i Folketinget om digitaliseringsklar lovgivning. Vejen skal banes for, at der rent digitalt kan træffes forvaltningsafgørelser. Mere eller mindre maskinelt uden dybere menneskelig sagsbehandling. Jeg ved godt, at planen er, at skønsmæssige afgørelser ikke skal omfattes af digitaliseringen. Men min erfaring siger mig, at Folketinget i stigende grad vil lave lovgivning, hvori der indgår stadig færre skøn. Så retfærdigheden kan ske fyldest. Og så mennesker ved, hvad de kan regne med. Problemet er, at menneskelivet i al dets kompleksitet ikke bare kan omsættes til matematiske formler. Debatten om varierende tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet for nedslidte mennesker er et eksempel på kompleksiteten. Og det ligger i sagens natur, at tvangsfjernelse af et barn heller ikke kan ske ud fra rent objektive kriterier.

Socialrådgivernes nu afgåede formand, Majbrit Berlau udtrykte det sådan i efteråret: "Når der skal træffes store afgørelser om menneskers liv, må det aldrig afhænge af en algoritme."

Selvfølgelig skal vi være åbne over for digitaliseringens muligheder. Matematikken og algoritmerne er effektive og præget af logik. Men ikke nær alle menneskelige aspekter og reaktioner er logiske. Det er ikke - altid - logisk, at mennesker f.eks. bliver alkoholikere. Eller at mennesker, der lever sundt, bliver alvorligt syge.

I en vejledning fra Digitaliseringsstyrelsen fra maj 2018 om digitaliseringsklar lovgivning siges det fra Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen: "Den nye vejledning skal hjælpe ministerierne i deres arbejde med at gøre ny lovgivning enkel og klar og sikre, at reglerne kan administreres digitalt. Enkel og klar lovgivning er et vigtigt skridt på vejen mod en mindre bureaukratisk offentlig sektor. Derfor er jeg meget tilfreds med, at den nye vejledning nu er klar, så den kan understøtte ministeriernes arbejde." I vejledningen er anvendt syv principper, som skal lægges til grund for den stigende digitalisering. Jeg vil her fremdrage princip 3: "Muliggør automatisk sagsbehandling." Det oplyses her, at "lovgivningen bør understøtte, at administration af lovgivningen kan ske helt eller delvist digitalt og under hensyn til borgernes og virksomhedernes retssikkerhed." Videre hedder det: "I tilfælde, hvor lovgivningen på et område forudsætter, at afgørelsen eller elementer i afgørelsen beror på et skøn, vil det kunne begrænse, hvor langt automatiseringen af lovgivningen kan række... Dette afhænger af, om det er hensigtsmæssigt og fagligt relevant med et skøn."

Jeg tænker: Når digitalisering for alvor kommer ind i lovgivningen og forvaltningen, som det f.eks. skete, da edb for alvor slog igennem i 90'erne, er det min påstand og erfaring gennem læsning og forvaltning af sociallovgivning i en menneskealder, at lovgivningen i stigende grad vil blive indrettet derefter. Det er helt tydeligt i f.eks. kontanthjælpslovgivningen, som efterhånden er dybt kompliceret. Selv fagfolk kan i nogle tilfælde ikke svare på, hvad der er den rette tolkning; det må klageinstanserne afgøre. Og hvad værre er: Der sker - også for fagfolk - med digitaliseringen en fremmedgørelse i forhold til forståelse af lovgivningen, ikke mindst når forskellig lovgivning skal spille sammen. Lidt firkantet og karikeret sagt kan det udvikle sig til, at borger fra sagsbehandler på spørgsmål om, hvorfor der bevilges netop dét beløb, får som svar: Fordi det er det, computeren har regnet ud. Effektivisering og digitalisering, sammenholdt med den menneskelige faktor og det nådige skøn, hvilke kræfter vinder?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus For abonnenter

Historisk løft til idrætten i Aarhus: Partier vil afsætte 25 millioner kroner om året til nye faciliteter

Aarhus

Tidligere ældrerådmand: Jette Skive løber fra sit ansvar for plejesvigt på Kongsgården

Aarhus

12-årige piger udsat for blotter: Bilist uden tøj kontaktede dem foran skolen

Annonce