Annonce
Blog

Skal idrætsforeninger løfte samfundsmæssige opgaver?

Fællesskaber, hvor helt almindelige aarhusianere mødes året rundt, oplever glæden ved bevægelse og knytter bånd til andre på kryds og tværs.

De aarhusianske foreninger løfter fantastisk mange opgaver, som både er med til at skabe mere bevægelse og invitere ind i fællesskabet. Jeg har stor respekt for de mange tusinde af frivillige, der lægger utallige timer i at lave gode aktiviteter for aarhusianere i alle aldre - de er indbegrebet af den danske foreningsmodel. Der er dog foreninger, der har lysten og ressourcerne til at gå skridtet videre, og dem skal vi invitere ind. Jeg synes, det er vigtigt, at foreningerne får flere muskler/økonomi, hvis de har mod på at gøre en særlig indsats for at løse samfundsmæssige opgaver.

Foreninger kan netop nu søge 'Bevæg dig for livet' Aarhus-puljen. Formålet med puljen er at støtte træningstilbud og fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige aarhusianere mødes året rundt, oplever glæden ved bevægelse og knytter bånd til andre på kryds og tværs. Med puljen ønsker Aarhus Kommune at støtte hold og fællesskaber i idrætsforeningerne, hvor fokus særligt er på voksne og seniorer, som ikke har været i en forening før eller kommer fra genoptræningstilbud. Generelt aarhusianere, der har et ønske om at være del af et fællesskab.

Hvert år rammes flere aarhusianere af diabetes, kræft, diskusprolaps, hjertesygdom eller andre livsændringer, som gør, at de er nødt til at lægge en ny plan for livet. Da motion ofte er en af de vigtigste redskaber for at komme på fode igen efter genoptræning, er idrætsforeningerne en vigtig arena. Men hvordan kommer man ind i et foreningsfællesskab som 50-årig, når man aldrig har sat sine ben i en gymnastiksal før? Og hvad skal foreningerne være klar til?

I min optik handler det ikke om at lave særlige aktiviteter til særlige målgrupper, men om at favne flere samt forstørre og forstærke det, som foreningerne allerede gør godt, eller drømmer om at gøre endnu bedre. Tænk, hvis man kunne have to trænere på et motionshold, så den ene kunne have fokus på at støtte op om den gode velkomst eller hjælpe med en tilpasset øvelse. Man kunne som forening også ansætte en social vært/værtinde, som tager godt imod alle nye, uanset hvilken idrætsgren man skal starte til.

Jeg mener, at idrætsforeninger skal løfte samfundsmæssige opgaver – men kun hvis de har lyst. Foreningerne skal ikke føle, at de har et særligt ansvar i forhold til fx kommunale institutioner. Nej, det afgørende er blandt andet, om foreningen kan se en mening med at favne en bredere skare af aarhusianere, og om der er frivillige i foreningen, som vil/kan engagere sig i det. Så det kræver en hel del af foreningen og de frivillige kræfter.

Jeg er nysgerrig på at se alle de gode idéer, foreningerne kommer med, for at udvikle og understøtte træningstilbud og fællesskaber for en gruppe af aarhusianere, som vi ikke ser så mange af i foreningslivet. Og sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne give alle de aarhusianske foreninger en high-five, for lige meget hvad så løfter de en kæmpe samfundsmæssig opgave ved ”bare” at være en forening med et godt idrætstilbud.

Annonce
Christina Fruergaard, Motionskoordinator, Aarhus Kommune
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Århusiansk syrienkriger anholdt ved ankomst til Danmark

Læserbrev

Læserbrev: Socialdemokratiet vil gerne være med

Socialdemokratiet ønsker naturligvis at være med til at præge udviklingen i Odder Kommune. Derfor er vi også næsten hvert år med i budgetforlig. Desværre ikke i år. Det, der skiller, er især grønthøstermetoden forklædt som "hverdagseffektiviseringer", manglende satsning på grøn og bæredygtig udvikling og detailstyring på fagområderne. Med detaljerede retningslinjer og puljer udstråler budgetforliget desværre mistillid til medarbejderne. Det er New Public Management og djøfisering, når det er værst. Hverdagseffektiviseringerne, puljerne og flere eksempler på beslutninger, der ikke føres ud i livet, tegner et billede af en kommune, der er ved at gå i stå. Politikere, der ikke tager ansvar for udviklingsretningen. Og ikke tager ansvar for at rette økonomien op i tide. Ved sidste års budgetlægning blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes et udviklingskatalog over mulige smarte investeringer/besparelser. Det er ikke udarbejdet. Ved 2. behandling af budgettet argumenterede borgmesteren for, at der ikke er afsat nye penge til energibesparende foranstaltninger, fordi penge i sidste års budget ikke er brugt. Eksempler blandt flere på manglende tempo og vilje til at udføre byrådets beslutninger. Det hjælper ikke at give forvaltningen skylden, ansvaret ligger entydigt hos borgmesteren. Manglerne i forhold til grøn og bæredygtig udvikling har fået mindre opmærksomhed. Lone Jakobi trak forskellen op således: "Sølle halvanden millioner kroner har I fundet til grøn og bæredygtig omstilling i Odder Kommune - over fire år! (...) Men derfra, da finder I ingenting. Som i absolut ingenting. Og I stopper endda det vigtige arbejde med energirenoveringer." Til sammenligning har Socialdemokratiet i sit budgetforslag fundet otte millioner kroner. Socialdemokratiet vil gerne tilbage til samarbejde over midten. Men det forudsætter, at borgmesteren leverer på byrådets beslutninger og herunder ikke mindst det omstillingskatalog, som også hans forligspartnere har bestilt. Der er brug for seriøs prioritering og handling, hvis vi skal rette op på både økonomi og kernevelfærd og samtidig bidrage til en grøn og bæredygtig udvikling.

Annonce